A A A A A
Bible Book List

Numeri 23 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Primul oracol rostit de Balaam

23 Balaam i-a zis lui Balak: „Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci.“

Balak a făcut după spusele lui Balaam; Balak şi Balaam au adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar. Apoi Balaam i-a zis lui Balak: „Rămâi aici lângă arderea ta de tot, iar eu mă voi duce mai încolo. Poate Domnul mă va întâlni şi astfel cuvântul pe care mi-l va descoperi ţi-l voi dezvălui şi ţie.“ Şi s-a dus într-un loc mai înalt.

Dumnezeu l-a întâlnit pe Balaam, iar Balaam i-a spus:

– Am pregătit şapte altare şi pe fiecare am pregătit câte un viţel şi un berbec.

Domnul a pus un cuvânt în gura lui Balaam şi i-a zis:

– Întoarce-te la Balak şi aşa să-i vorbeşti.

Balaam s-a întors şi l-a găsit pe Balak stând lângă arderea sa de tot împreună cu toţi conducătorii Moabului. Atunci Balaam şi-a rostit oracolul[a] şi a zis:

„Balak m-a adus din Aram,
    regele Moabului m-a chemat din munţii de la răsărit.
«Vino, mi-a zis el, şi blestemă-l pe Iacov pentru mine,
    vino şi acuză-l pe Israel!»
Cum pot eu să-i blestem
    pe cei pe care Dumnezeu nu i-a blestemat?
Cum pot eu să-i acuz
    pe cei pe care Dumnezeu nu-i acuză?
Iată, îl văd de pe vârfurile stâncilor,
    îl privesc de pe înălţimea dealurilor.
Este un popor care locuieşte singur,
    care nu se consideră ca făcând parte dintre popoare.
10 Cine poate să numere pulberea lui Iacov
    şi să spună numărul unui sfert din Israel?
Să moară sufletul meu de moartea celor drepţi
    şi sfârşitul meu să fie ca al lor!“

11 Balak i-a zis lui Balaam:

– Ce mi-ai făcut? Eu te-am adus ca să-mi blestemi duşmanii, dar iată că tu îi binecuvântezi din plin!

12 – Nu trebuie oare să vorbesc ce-mi pune Domnul în gură? i-a răspuns Balaam.

Al doilea oracol rostit de Balaam

13 Balak i-a zis:

– Vino, te rog, cu mine în alt loc de unde-l poţi vedea mai bine, căci nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi pe tot; de acolo să-l blestemi pentru mine.

14 Şi l-a dus în câmpia Ţofim, spre vârful muntelui Pisga. Acolo a zidit şapte altare şi a adus pe fiecare câte un viţel şi un berbec.

15 Balaam i-a zis lui Balak:

– Rămâi aici lângă arderea ta de tot, iar eu voi merge să-L întâlnesc pe Dumnezeu mai încolo.

16 Domnul l-a întâmpinat pe Balaam şi i-a pus un cuvânt în gură; apoi i-a zis: „Întoarce-te la Balak şi aşa să-i vorbeşti.“

17 El s-a întors şi l-a văzut pe Balak lângă arderea sa de tot împreună cu toţi conducătorii Moabului. Balak l-a întrebat:

– Ce ţi-a spus Domnul?

18 Atunci el şi-a rostit oracolul şi a zis:

„Ridică-te, Balak, şi ascultă!
    Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
    nici un fiu de om ca să-I pară rău.
Vorbeşte El oare fără să înfăptuiască?
    Promite El oare fără să împlinească?
20 Iată, am primit poruncă să binecuvântez.
    El a binecuvântat şi eu nu pot schimba nimic.

21 El nu vede nici o nedreptate în Iacov
    şi nici o un necaz în[b] Israel.
Domnul, Dumnezeul lui, este cu el
    şi strigătul Împăratului este în mijlocul lui.
22 Dumnezeu l-a scos din Egipt,
    tăria lui este ca a unui bivol sălbatic.
23 Nu există nici o vrajă împotriva lui Iacov,
    nici un farmec împotriva lui Israel.
Se va spune despre Iacov
    şi despre Israel: «Priviţi ce a făcut Dumnezeu!»
24 Poporul se ridică ca o leoaică
    şi se înalţă ca un leu
care nu se odihneşte până nu a devorat prada
    şi nu a băut sângele celor sfâşiaţi.“

25 Balak i-a zis lui Balaam:

– Dacă nu-i blestemi, nici nu-i binecuvânta!

26 – Nu ţi-am spus că voi vorbi doar ce îmi zice Domnul? i-a răspuns Balaam.

Al treilea oracol rostit de Balaam

27 Atunci Balak i-a zis:

– Vino, te rog, ca să te duc într-un alt loc. Poate Domnul va binevoi să-i blestemi pentru mine de acolo.

28 Balak l-a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, de unde se vede toată pustia. 29 Balaam i-a zis lui Balak:

– Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci.

30 Balak a făcut după spusele lui Balaam şi a adus pe fiecare altar câte un viţel şi un berbec.

Footnotes:

  1. Numeri 23:7 Ebr.: maşal, cu sensul de pildă, discurs profetic figurativ; şi în v. 18
  2. Numeri 23:21 Sau: nici un necaz pregătit pentru; vezi paralelismul cu versul precedent; adică un necaz care ar putea să vină peste Israel datorită nedreptăţii
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Numeri 23 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Balaam binecuvântează

23 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci.” Balac a făcut cum spusese Balaam, şi Balac şi Balaam au adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar. Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă arderea ta de tot, şi eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi va ieşi înainte şi ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Şi s-a dus pe un loc înalt. Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam şi Balaam I-a zis: „Am ridicat şapte altare şi, pe fiecare altar, am adus câte un viţel şi câte un berbec.” Domnul a pus cuvinte în gura lui Balaam şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.” Balaam s-a întors la Balac şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el şi toate căpeteniile Moabului.

Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis:

„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).
Împăratul Moabului m-a chemat din Munţii Răsăritului, zicând:
‘Vino şi blestemă-mi pe Iacov!
Vino şi defăimează-mi pe Israel!’
Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?
Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?
Îl văd din vârful stâncilor,
Îl privesc de pe înălţimea dealurilor:
Este un popor care locuieşte deoparte
Şi nu face parte dintre neamuri.
10 Cine poate să numere pulberea lui Iacov
Şi să spună numărul unui sfert din Israel?
O, de aş muri de moartea celor neprihăniţi
Şi sfârşitul meu să fie ca al lor!”

Balaam binecuvântează a doua oară

11 Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am luat să blestemi pe vrăjmaşul meu, şi iată că tu-l binecuvântezi!” 12 El a răspuns şi a zis: „Nu trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13 Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Şi de acolo să mi-l blestemi.” 14 L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit şapte altare şi a adus câte un viţel şi un berbec pe fiecare altar. 15 Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, şi eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16 Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus cuvinte în gură şi a zis: „Întoarce-te la Balac şi aşa să-i vorbeşti.” 17 Balaam s-a întors la el, şi iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”

18 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis:

„Scoală-te, Balac, şi ascultă!
Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!
19 Dumnezeu nu este un om, ca să mintă,
Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.
Ce a spus, oare nu va face?
Ce a făgăduit, oare nu va împlini?
20 Iată că am primit poruncă să binecuvântez.
Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce.
21 El nu vede nicio fărădelege în Iacov,
Nu vede nicio răutate în Israel.
Domnul, Dumnezeul lui, este cu el,
El este Împăratul lui, veselia lui.
22 Dumnezeu i-a scos din Egipt,
Tăria Lui este pentru el ca a bivolului.
23 Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,
Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.
Acum se poate spune despre Iacov şi Israel:
‘Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu!’
24 Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică
Şi se ridică întocmai ca un leu.
Nu se culcă până ce n-a mâncat prada
Şi n-a băut sângele celor ucişi.”

Balaam proroceşte iarăşi bine

25 Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26 Balaam a răspuns şi a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va spune Domnul?” 27 Balac a zis lui Balaam: „Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28 Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie. 29 Balaam a zis lui Balac: „Zideşte-mi aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi şapte berbeci!” 30 Balac a făcut cum zisese Balaam şi a adus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare altar.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes