A A A A A
Bible Book List

Numeri 22 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Balak trimite după Balaam

22 Israeliţii au plecat şi şi-au aşezat tabăra în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.

Balak, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce le făcuse Israel amoriţilor, iar Moab s-a îngrozit la vederea unui popor aşa de mare; Moab s-a umplut de groază în faţa israeliţilor. Atunci moabiţii le-au zis bătrânilor Midianului: „Mulţimea aceasta va înghiţi tot ce se află în jurul nostru, aşa cum mănâncă boul verdeaţa câmpului.“

Balak, fiul lui Ţipor, rege al Moabului în vremea aceea, a trimis soli să-l cheme pe Balaam, fiul lui Beor, care locuia la Petor, lângă râu[a], în ţara lui natală. Balak i-a zis:

„Un popor a ieşit din Egipt, a acoperit faţa pământului şi s-a aşezat înaintea mea. Vino acum, te rog, şi blestemă acest popor, căci este prea puternic pentru mine. Poate în acest fel îi voi putea învinge şi alunga din ţară, căci ştiu că ce binecuvântezi tu este binecuvântat şi ce blestemi tu este blestemat.“

Bătrânii Moabului şi ai Midianului au plecat luând cu ei daruri pentru prezicător. Când au ajuns la Balaam i-au spus cuvintele lui Balak. „Petreceţi noaptea aici, le-a spus Balaam, şi vă voi răspunde ce-mi va spune Domnul.

Conducătorii moabiţi au rămas astfel la Balaam.

Dumnezeu a venit la Balaam şi i-a zis:

– Cine sunt oamenii aceştia care au venit la tine?

10 Balaam I-a răspuns lui Dumnezeu:

– Balak, fiul lui Ţipor, i-a trimis să-mi spună: 11 „Un popor a ieşit din Egipt şi a acoperit faţa pământului. Vino acum şi blestemă-l. Poate atunci îi voi putea învinge şi alunga din ţară.“

12 Dumnezeu i-a zis lui Balaam:

– Să nu mergi cu ei şi să nu blestemi acest popor, căci el este binecuvântat.

13 Balaam s-a sculat dimineaţa şi le-a zis conducătorilor lui Balak:

– Duceţi-vă în ţara voastră căci Domnul nu-mi dă voie să vin cu voi.

14 Conducătorii moabiţilor s-au ridicat, s-au întors la Balak şi i-au spus: „Balaam a refuzat să vină cu noi.“

15 Atunci Balak a trimis alţi conducători, mai numeroşi şi mai cu vază decât primii. 16 Aceştia au mers la Balaam şi i-au spus:

– Aşa îţi vorbeşte Balak, fiul lui Ţipor: „Nu lăsa pe nimeni să te împiedice să vii la mine, 17 căci te voi umple de slavă şi voi face tot ce-mi vei spune. Vino, te rog, şi blestemă acest popor pentru mine!“

18 Balaam le-a răspuns slujitorilor lui Balak:

– Chiar dacă Balak mi-ar da palatul lui plin cu argint şi aur, tot n-aş putea să fac nici un lucru, oricât de mic sau mare, peste porunca Domnului, Dumnezeul meu. 19 Rămâneţi, vă rog, şi voi aici peste noapte şi voi afla ce-mi va mai spune Domnul.

20 În noaptea aceea Domnul a venit la Balaam şi i-a zis: „Dacă oamenii aceştia au venit să te cheme ca să mergi cu ei, scoală-te şi mergi cu ei, dar să faci doar ce-ţi voi porunci Eu.“

Măgăriţa lui Balaam

21 Dimineaţa, Balaam s-a sculat, a pus şaua pe măgăriţa sa şi a plecat cu conducătorii moabiţi. 22 Dar Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, iar împreună cu el erau şi doi din slujitorii lui. 23 Măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia în mână şi a părăsit drumul, luând-o pe câmp. Balaam a început să-şi bată măgăriţa ca s-o poată aduce din nou pe drum.

24 Atunci Îngerul Domnului S-a aşezat pe un drum îngust între două vii unde erau ziduri de o parte şi de alta. 25 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului, s-a împins lângă perete, strângând piciorul lui Balaam. Atunci el a bătut-o din nou.

26 Îngerul Domnului s-a mutat într-un loc strâmt unde nu era loc să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului, s-a culcat la pământ sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a început să o bată cu un băţ. 28 Atunci Domnul a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaam:

– Ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori?

29 Balaam i-a răspuns măgăriţei:

– Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! Dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide chiar acum.

30 Măgăriţa i-a răspuns:

– Nu sunt eu măgăriţa ta, pe care ai călărit din zilele tinereţii tale până astăzi? Am eu obiceiul să mă port astfel?

– Nu, i-a răspuns el.

31 Atunci Domnul i-a deschis ochii lui Balaam şi el L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia scoasă. El s-a închinat cu faţa la pământ.

32 Îngerul Domnului l-a întrebat:

– De ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci calea ta este una nechibzuită înaintea Mea. 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea. Dacă nu s-ar fi abătut, te-aş fi ucis cu siguranţă, dar pe ea aş fi cruţat-o.

34 Balaam I-a răspuns Îngerului Domnului:

– Am păcătuit căci nu am ştiut că stăteai împotriva mea în mijlocul drumului. Dacă ceea ce fac este un lucru rău în ochii Tăi, mă voi întoarce.

35 Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam:

– Du-te cu oamenii aceştia, dar să le vorbeşti doar cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.

Astfel Balaam a mers mai departe cu conducătorii lui Balak. 36 Când Balak a auzit că vine Balaam, i-a ieşit în întâmpinare în cetatea moabită de la hotarul Arnonului, la capătul teritoriului lui.

37 Balak i-a zis lui Balaam:

– N-am trimis eu oare să te cheme la mine? De ce nu ai venit? Oare nu sunt eu în stare să te umplu de slavă?

38 – Iată-mă, am venit, i-a răspuns Balaam, dar oare voi putea să vorbesc ceva? Trebuie să spun doar cuvântul pe care mi-l va pune Dumnezeu în gură.

39 Balaam a mers cu Balak şi au intrat în cetatea Chiriat-Huţot. 40 Balak a înjunghiat oi şi capre şi a trimis din ele atât lui Balaam, cât şi conducătorilor care erau cu el. 41 A doua zi Balak l-a luat pe Balaam şi l-a urcat pe Bamot-Baal[b] de unde se putea vedea o parte din popor.

Footnotes:

  1. Numeri 22:5 Eufrat
  2. Numeri 22:41 Bamot-Baal înseamnă Înălţimile lui Baal
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Numeri 22 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Balac trimite după Balaam

22 Copiii lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor. Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună: „Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea! Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat, şi pe cine blestemi tu este blestemat.” Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac. Balaam le-a zis: „Rămâneţi aici peste noapte, şi vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine?” 10 Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: 11 ‘Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului; vino dar şi blestemă-l; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni.’ ” 12 Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.” 13 Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” 14 Şi mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”

Măgăriţa lui Balaam vorbeşte

15 Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. 16 Au ajuns la Balaam şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici şi vino la mine, 17 căci îţi voi da multă cinste şi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, şi blestemă-mi poporul acesta!’ ” 18 Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi dea Balac chiar şi casa lui plină de argint şi de aur, şi tot n-aş putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului meu. 19 Totuşi, vă rog, rămâneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” 20 Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis: „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei, dar să faci numai ce-ţi voi spune.” 21 Balaam s-a sculat dimineaţa, a pus şaua pe măgăriţă şi a plecat cu căpeteniile lui Moab. 22 Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui şi cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii şi de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ. 28 Domnul a deschis gura măgăriţei şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?” 29 Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide pe loc.” 30 Măgăriţa a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.” 31 Domnul a deschis ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Şi s-a plecat şi s-a aruncat cu faţa la pământ. 32 Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?

Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea Mea. 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorât, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.” 34 Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum, şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” 35 Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceştia, dar să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Şi Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

Întâmpinarea lui Balaam

36 Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit înainte până la cetatea Moabului, care este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. 37 Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi dau cinste?” 38 Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.” 39 Balaam a mers cu Balac şi au ajuns la Chiriat-Huţot. 40 Balac a jertfit boi şi oi şi a trimis din ei lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el. 41 Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam şi l-a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes