A A A A A
Bible Book List

Numeri 10 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Trâmbiţele din argint

10 Domnul i-a zis lui Moise: „Fă două trâmbiţe din argint; să le faci din argint bătut şi să le foloseşti pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor. Când se va suna din ele, toată adunarea să vină înaintea ta, la intrarea în Cortul Întâlnirii. Când se va suna doar dintr-o singură trâmbiţă, să vină la tine doar conducătorii, căpeteniile miilor lui Israel. Când veţi suna alarma, să pornească taberele din partea de răsărit; când veţi suna a doua alarmă, să pornească taberele din partea de sud. Să se sune alarma ori de câte ori pornesc. Când veţi strânge laolaltă adunarea, să sunaţi, dar să nu sunaţi ca la alarmă. Fiii lui Aaron, preoţii, să sune din trâmbiţe; aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri. Când veţi merge la război în ţara voastră, împotriva duşmanului care vă asupreşte, să sunaţi alarma din trâmbiţe şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi şi vă va elibera de duşmanii voştri. 10 De asemenea, în zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre periodice, să sunaţi din trâmbiţe peste arderile voastre de tot şi peste jertfele de pace[a]; ele vor face ca Domnul, Dumnezeul vostru, să Îşi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Poporul părăseşte Sinaiul

11 În al doilea an, în luna a doua, în a douăzecea zi a lunii, norul s-a ridicat de pe Tabernaculul Mărturiei. 12 Atunci israeliţii au pornit din pustia Sinai în călătoriile lor; norul s-a aşezat în pustia Paran. 13 Era pentru prima oară când porneau la porunca Domnului dată prin Moise.

14 Steagul taberei lui Iuda a pornit primul, oştire după oştire; Nahşon, fiul lui Aminadab, era peste toată oştirea. 15 Peste oştirea seminţiei lui Isahar era Netanel, fiul lui Ţuar; 16 peste oştirea seminţiei lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17 După ce a fost coborât Tabernaculul, fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari au pornit ducând Tabernaculul. 18 Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben, oştire după oştire; Eliţur, fiul lui Şedeur era peste toată oştirea. 19 Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, era peste seminţia lui Simeon, 20 iar peste oştirea seminţiei lui Gad era Elisaf, fiul lui Deuel.

21 Apoi au pornit chehatiţii, care duceau lucrurile sfinte; Tabernaculul fusese pregătit înainte ca ei să sosească. 22 Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, oştire după oştire; Elişama, fiul lui Amihud era peste toată oştirea. 23 Gamaliel, fiul lui Pedahţur, era peste oştirea seminţiei lui Manase, 24 iar Abidan, fiul lui Ghidoni, era peste oştirea seminţiei lui Beniamin.

25 Apoi a pornit steagul taberei lui Dan, care forma ariergarda tuturor taberelor, oştire după oştire; Ahiezer, fiul lui Amişadai, era peste toată oştirea. 26 Paghiel, fiul lui Ocran, era peste toată oştirea seminţiei lui Aşer, 27 iar peste oştirea seminţiei lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28 Aceasta a fost ordinea de marş a israeliţilor când au pornit oştire după oştire.

29 Moise i-a zis lui Hobab, fiul midianitului Reuel, socrul lui Moise:

– Pornim către locul despre care Domnul a zis: „Vi-l voi da vouă!“ Vino cu noi şi-ţi vom face bine, căci Domnul

i-a promis binele lui Israel.

30 Dar el i-a răspuns:

– Nu, eu nu voi merge, ci mă voi întoarce în ţara mea şi la rudele mele.

31 Moise însă i-a zis:

– Te rog, nu ne părăsi, pentru că tu ştii unde putem să ne aşezăm tabăra în pustie şi astfel vei fi ca ochii pentru noi. 32 Dacă vei merge cu noi, te vom face părtaş la orice bine pe care ni-l va face Domnul.

33 Şi astfel, ei au pornit de la muntele Domnului şi au mers cale de trei zile. Chivotul Legământului cu Domnul a mers înaintea lor cale de trei zile ca să le caute un loc de odihnă. 34 Norul Domnului era peste ei în ziua când au pornit din tabără.

35 Ori de câte ori Chivotul pornea, Moise zicea:

„Ridică-Te, Doamne!
    Duşmanii Tăi să fie împrăştiaţi
        şi cei ce Te urăsc să fugă dinaintea feţei Tale!“

36 Şi când se oprea să se odihnească, el zicea:

„Întoarce-te, Doamne,
    la mulţimea miilor lui Israel!“

Footnotes:

  1. Numeri 10:10 Vezi nota de la 6:14
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Numeri 10 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Trâmbiţele de argint

10 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea adunării şi pentru pornirea taberelor. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la uşa cortului întâlnirii. Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii peste miile lui Israel. Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tabără la răsărit; când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tabără la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi, dar să nu sunaţi cu vâlvă. Din trâmbiţe să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veşnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri. Când veţi merge la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, şi Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va aduce aminte de voi, şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri. 10 În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, şi ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Şi aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.”

Plecarea din Sinai

11 În ziua a douăsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat norul de pe cortul întâlnirii. 12 Şi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia Paran. 13 Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise. 14 Întâi a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Iuda era mai-mare Nahşon, fiul lui Aminadab; 15 peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; 16 peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17 Când a fost desfăcut cortul, au pornit întâi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari, ducând cortul. 18 Apoi, a pornit steagul taberei lui Ruben, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Şedeur; 19 peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel, fiul lui Ţurişadai; 20 peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21 Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul Locaş; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul. 22 Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai-mare Elişama, fiul lui Amihud; 23 peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; 24 peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25 Apoi, a pornit steagul taberei fiilor lui Dan, împreună cu oştirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oştirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amişadai; 26 peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran; 27 peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28 Acesta a fost şirul în care au pornit copiii lui Israel, după oştirile lor; aşa au plecat.

Moise şi socrul său

29 Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l voi da.’ Vino cu noi, şi îţi vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel.” 30 Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea şi în locul meu de naştere.” 31 Şi Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoşti locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii călăuză. 32 Şi dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele pe care ni-l va face Domnul.” 33 Ei au plecat de la Muntele Domnului şi au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor şi a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34 Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără. 35 Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” 36 Iar când îl aşezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes