A A A A A
Bible Book List

Nahum 1 Bible 21 (B21)

Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše.

Žárlivý mstitel

Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin,
Hospodin se mstí, a to zuřivě!
Hospodin se mstí na protivnících svých,
ke svým nepřátelům chová hněv.
Hospodin je trpělivý, však velmi mocný –
neopomíjí trest! [a]

Jeho cesta vede bouří a vichřicí,
mraky jsou prach od jeho kroků.
Okřikne moře, a to se vysuší,
vysuší i každou řeku.
Bášan i Karmel pak uvadají,
vadne i kvítí Libanonu.
Hory se před ním chvějí,
rozpadají se pahorky.
Před jeho tváří se zmítá země,
svět i všichni, kdo bydlí v něm.
Kdo obstojí před jeho hněvem?
Kdo snese žár jeho zuření?
Jak plamen šlehá jeho vztek,
skály se před ním drolí na kusy!

Hospodin je dobrý,
útočištěm je v den soužení,
zná se k těm, kdo v něj doufají.
S Ninive ale skoncuje
v nezadržitelné záplavě;
své nepřátele do tmy zažene!

Co si to o Hospodinu myslíte?
On udělá rázný konec,
protivník už se nezvedne!
10 Budou zapleteni v trní,
svým vínem budou zpití,
zhltnuti budou jak suché plevy.
11 Z tebe, Ninive, vyšel ten,
jenž o Hospodinu smýšlí zle
a spřádá plány zločinné!

12 Tak praví Hospodin:

„I když mají klid a jsou tak početní,
přece vymizí, až budou skoseni.
I když jsem tě, Judo, pokořil,
nepokořím tě nikdy víc.
13 Jeho jho na tobě teď rozlomím
a roztrhnu tvé okovy.“

14 O tobě, Ninive, pak velí Hospodin:
„Tvé jméno neponesou žádní potomci!
Z chrámu tvých bohů vyhladím
tesané modly i odlitky.
Chystám ti hrob. Jsi hanebný!“

Footnotes:

  1. Nahum 1:3 Exod 34:6–7
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes