A A A A A
Bible Book List

Nahum 1 Svenska Folkbibeln (SFB)

Profetia om Nineve, boken med elkositen Nahums syn.

Herrens vrede över Nineve

Herren är en nitälskande Gud och en hämnare.
Herren tar hämnd och vredgas,
    Herren tar hämnd på sina ovänner,
han har vrede i förvar åt sina fiender.
Herren är sen till vrede
    men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad.
    Herren har sin väg i storm och oväder,
och molnen är dammet under hans fötter.
Han straffar havet och låter det torka ut,
alla floder låter han sina.
    Då tynar Basan och Karmel bort
och Libanons grönska vissnar.
Bergen darrar för honom
    och höjderna smälter ner.
Jorden bävar för hans ansikte,
    världen och alla som bor där.
Vem kan bestå inför hans förbittring,
vem kan uthärda hans vredes glöd?
Hans vrede brinner som eld
    och klipporna rämnar inför honom.

God är Herren,
    en tillflykt på nödens dag,
han känner dem som flyr till honom.
Men med en störtflod förintar han
    platsen där Nineve står,
och mörker förföljer hans fiender.
Vad ni än tänker ut mot Herren
    skall han komma med fullständig ödeläggelse.
Nöden skall inte komma två gånger.
10 Om de än är hopslingrade som törnsnår
och druckna av sitt drickande,
    skall de alla förtäras som torrt gräs.
11 Från dig har en man gått ut,
    en som tänker ut ont mot Herren,
en rådgivare i ondska.

Guds nåd över Juda

12 Så säger Herren:
    "Hur starka och många de än är,
skall de ändå mejas ner och försvinna.
Jag har plågat dig,
    men skall inte plåga dig mer.
13 Nu skall jag bryta sönder hans ok över dig,
dina band skall jag slita av."
14 Men om dig, Nineve, har Herren befallt:
"Det skall inte mer finnas några efterkommande med ditt namn.
Ur dina gudars hus skall jag utrota alla bilder,
både skurna och gjutna.
    Jag skall göra i ordning en grav åt dig,
ty du är ingenting värd."

15 Se, över bergen kommer han
    som frambär gott budskap,
han som förkunnar frid.
    Fira dina högtider, Juda,
infria dina löften.
    Ty den onde skall inte mer dra fram genom dig,
han är helt tillintetgjord.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Nahum 1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Herren ska döma Nineve

Profetia om Nineve. Boken med en syn av Nahum från Elkosh.

Herren är en svartsjuk, hämnande Gud,
    Herren hämnas och är full av vrede.
Herren tar hämnd på sina motståndare
    och behåller sin vrede mot sina fiender.
Herren är sen till vrede
    men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad.
    Herrens väg går fram i storm och oväder,
och molnen är dammet efter hans fötter.
    Han tillrättavisar havet,
han låter det torka ut
    och floderna sina.
Bashan och Karmel vissnar,
    och Libanons blomning tynar bort.
Bergen skakar inför honom,
    och höjderna smälter ner.
Jorden bävar inför honom,
    världen och alla som bor där.
Vem kan bestå inför hans förbittring?
    Vem uthärdar hans brinnande vrede?
Hans vrede brinner som en eld,
    och klipporna rämnar inför honom.

Herren är god,
    en fästning på nödens dag.
Han tar sig an dem
    som tar sin tillflykt till honom.
Men med en väldig flod
    utplånar han Nineves plats.
Han förföljer sina fiender
    ända in i mörkret.

Vad ni än har för tankar mot Herren,
    så ska han göra slut på dem.
Nöden ska inte komma två gånger.
10     Som hopslingrade törnen
och druckna av vin
    ska de brinna upp
som torr halm.[a]
11     Från dig har det gått ut en man
med onda tankar mot Herren,
    en ondskans rådgivare.

12 Så säger Herren:

”Hur starka och många de än är
    så ska de slås ner och förgås.
Jag har plågat dig, Juda,
    men ska inte plåga dig mer.
13 Nu ska jag bryta sönder det ok han lagt på dig
    och slita av dina bojor.”

14 Herren har gett en befallning om dig[b]:
    ”Det ska inte finnas någon efterkommande
som för ditt namn vidare.
    Ur ditt gudatempel ska jag förstöra
alla gudabilder, såväl skurna som gjutna,
    och jag ska göra i ordning en grav åt dig,
för du är värdelös.”

15 Se, över bergen stiger budbäraren fram
    med goda nyheter
och förkunnar fred.
    Fira dina högtider, Juda,
infria dina löften,
    för den onde ska inte mer invadera dig;
han är fullständigt utplånad.

Footnotes:

  1. 1:10 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 1:14 Syftar på den assyriske kungen.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes