Add parallel Print Page Options

Israels återupprättelse

(4:1—5:15)

Herrens berg

(Jes 2:2-4)

I de yttersta dagarna

ska berget med Herrens hus stå fast grundat,
    högst av bergen,
överst bland kullarna.
    Folken ska strömma dit,
många folk ska komma och säga:
    ”Kom, låt oss gå upp på Herrens berg,
till Jakobs Guds hus!
Han ska lära oss sina vägar,
    och vi ska vandra på hans stigar.”
Från Sion ska nämligen lagen gå ut,
    och Herrens ord från Jerusalem.
Han ska döma mellan många folk
    och skipa rätt bland mäktiga nationer långt borta.
De ska smida sina svärd till plogbillar
    och sina spjut till vingårdsknivar.
En nation ska inte mer lyfta svärd mot en annan
    och inte mer träna sig för krig.
Var och en ska sitta
    under sin vinstock och sitt fikonträd,
utan att någon skrämmer dem mer.
    Härskarornas Herre har talat.
De andra folken vandrar
    i sina gudars namn,
men vi vandrar i Herrens,
    vår Guds, namn i all evighet.

Herrens plan

”Den dagen, säger Herren,

ska jag samla de haltande,
    föra samman de skingrade
och dem som jag har plågat.
    Jag ska göra de haltande till en kvarleva,
de fördrivna till en mäktig nation,
    och Herren ska vara deras kung
på Sions berg
    nu och för evigt.
Du, herdetorn, dotter Sions kulle,
    till dig ska makten komma tillbaka
och dotter Jerusalems forna herravälde återvända.”

Men varför ropar du nu så högt?
    Finns det ingen kung hos dig?
Har din rådgivare försvunnit?
    Smärtan har ju drabbat dig
    som när en kvinna föder barn.
10 Vrid dig i födslovånda,
    dotter Sion, likt en barnaföderska,
för nu måste du lämna staden
    och bo ute på fältet!
Du måste komma till Babylon.
    Men där ska du bli räddad,
där ska Herren befria dig
    ur dina fienders grepp.

11 Många folk har samlat sig mot dig
    och säger:
”Låt Sion bli orenat,
    det vill vi beskåda!”
12 Men de känner inte Herrens tankar
    och förstår inte hans planer,
att han har samlat dem
    som kärvar på en tröskplats.
13 ”Res dig upp och tröska, dotter Sion!
    Jag ska ge dig horn av järn
och klövar av koppar,
    så att du kan krossa många folk.”
Deras orätta byte
    ska du viga åt Herren,
deras rikedomar åt hela jordens Herre.