Förfallet bland Israels ledare

(A) Jag sade:

    Hör, ni hövdingar i Jakob,
        ni furstar över Israels hus:
    Är det inte er sak
        att veta vad som är rätt?
(B) Men ni hatar det goda
        och älskar det onda,
    ni sliter huden av människor
        och köttet från deras ben.
(C) Ni äter mitt folks kött
    och flår huden av dem
        och krossar deras ben
    för att stycka dem
        likt något man kastar i grytan,
            som kött i kitteln.
(D) När de då ropar till Herren
        ska han inte svara dem.
    För det onda de gjort
        ska han dölja sitt ansikte för dem.

(E) Så säger Herren om profeterna
        som vilseleder mitt folk,
    som ropar: ”Allt är väl!”
        när de får något att tugga
            med sina tänder.
    Men mot den som inte
        ger dem något i munnen
            blåser de upp till helig strid.
(F) Därför ska ni få en natt utan syner
        och mörker utan spådomar.
    Solen ska gå ner över profeterna
        och dagen bli mörk över dem.
(G) Siarna ska stå med skam
        och spåmännen blygas.
    De ska alla täcka sitt skägg,
        för inget svar kommer från Gud.
(H) Men jag är full av kraft,
    av Herrens Ande
        och rätt och styrka,
    för att förkunna för Jakob hans brott
        och för Israel hans synd.

(I) Hör nu detta,
    ni hövdingar över Jakobs hus
        och furstar över Israels hus:
    Ni avskyr det som är rätt
        och förvrider allt som är rakt,
10 (J) ni bygger upp Sion med blod
        och Jerusalem med ondska.
11 (K) Stadens hövdingar dömer för mutor,
    prästerna undervisar för betalning
        och profeterna spår för pengar.
    Ändå stöder de sig på Herren
        och säger:
    ”Är inte Herren mitt ibland oss?
        Olycka ska inte drabba oss.”
12 (L) Därför ska Sion för er skull
        plöjas upp till en åker,
    Jerusalem bli en stenhop[a]
        och tempelberget
            en skogbevuxen höjd.

Footnotes

  1. 3:12 Jerusalem bli en stenhop   Mikas förutsägelse om Jerusalems fall var allmänt känd (Jer 26:18) fram till stadens undergång 587 f Kr (se 2 Kung 25).