A A A A A
Bible Book List

Miikaah 2 Somali Bible (SOM)

Qorshaha Dadka Iyo Kan Ilaah

Waxaa hoogay kuwa xumaanta ka fikira oo waxyaalaha sharka ah sariirahooda ku hindisa. Markii waagu beryo ayay sameeyaan, maxaa yeelay, taas gacantooda baa xoog u leh. Oo waxay damcaan beero, kolkaasay xoog ku qabsadaan, oo waxay damcaan guryo oo way iska qaataan, oo waxay dulmaan nin iyo reerkiis, iyo xataa nin iyo dhaxalkiis. Haddaba sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu leeyahay, Bal eega, waxaan hindisay belaayo qoyskan ka gees ah, taas oo aydaan surkiinna kala bixi doonin, oo weliba si kibir leh uma socon doontaan, waayo, waa wakhti xun. Wakhtigaas waxaa laydinku qaadi doonaa masaal, waxaa lagu barooran doonaa baroor aad u weyn, oo waxaa la odhan doonaa, Annaga waa nala wada baabbi'iyey. Isagu waa beddelaa qaybtii dadkayga. Bal sidee buu iiga wareejiyaa! Oo beerahayagiina wuxuu u qaybiyaa caasiyiinta. Sidaas daraaddeed ururka Rabbiga dhexdiisa kuma lahaan doontid mid wax ku qiyaasa xadhigga saamiga.

Nebiyo Been Ah

Waxay iyagu ku yidhaahdaan, Waxba ha sii sheegina. Iyagu kuwan waxba uma sii sheegi doonaan. Oo hadallo cay ah kama dhammaan doonaan. Reer Yacquubow, ma waxaa la odhan doonaa, Ruuxii Rabbigu miyuu soo dulqaadasho yaraaday? Kuwanuse ma falimihiisii baa? Miyaan erayadaydu wax wanaagsan u tarin kii si qumman u socda? Laakiinse waayahan dambeba dadkaygii wuxuu u kacay sidii cadow oo kale. Waxaad marada ka saartaan dharka dadka jidka ammaan ku maraya sidii kuwa dagaal ka noqda. Dumarkii dadkayga waxaad ka saartaan guryahoodii wacnaa, oo carruurtoodii yaryaraydna waxaad weligiin ka qaadataan ammaantaydii. 10 Sara joogsada oo taga, waayo, tanu ma aha nasashadiinna, maxaa yeelay, waxaa jirta wasakh wax ku baabbi'inaysa baabba' xoog badan. 11 Nin dabayl iyo khiyaano ku dhex socda hadduu been sheego oo yidhaahdo, Waxaan wax kaaga sii sheegayaa khamri iyo wax lagu sakhraamo, xataa kaasu nebi buu dadkan u noqon doonaa.

Samatabbixin La Ballanqaaday

12 Reer Yacquubow, sida xaqiiqada ah dhammaantiin waan soo wada shirin doonaa, sida xaqiiqada ah waxaan soo ururin doona kuwa dadka Israa'iil ka hadhay, oo waxaan iyaga isugu wada keeni doonaa sidii idihii Bosraah, sidii adhi daaqsiintiisii ku dhex jira, oo dadkooda badan daraaddiis aad bay u buuqi doonaan. 13 Kan wax jebiyo ayaa hortood tegey. Way soo fara baxsadeen oo waxay u gudbeen xagga iridda, oo halkaasay ka bexeen, oo boqorkoodiina hortooduu maray, oo Rabbiguna waa kan madax u ah.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Micah 2 New International Version (NIV)

Human Plans and God’s Plans

Woe to those who plan iniquity,
    to those who plot evil on their beds!
At morning’s light they carry it out
    because it is in their power to do it.
They covet fields and seize them,
    and houses, and take them.
They defraud people of their homes,
    they rob them of their inheritance.

Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,
    from which you cannot save yourselves.
You will no longer walk proudly,
    for it will be a time of calamity.
In that day people will ridicule you;
    they will taunt you with this mournful song:
‘We are utterly ruined;
    my people’s possession is divided up.
He takes it from me!
    He assigns our fields to traitors.’”

Therefore you will have no one in the assembly of the Lord
    to divide the land by lot.

False Prophets

“Do not prophesy,” their prophets say.
    “Do not prophesy about these things;
    disgrace will not overtake us.
You descendants of Jacob, should it be said,
    “Does the Lord become[a] impatient?
    Does he do such things?”

“Do not my words do good
    to the one whose ways are upright?
Lately my people have risen up
    like an enemy.
You strip off the rich robe
    from those who pass by without a care,
    like men returning from battle.
You drive the women of my people
    from their pleasant homes.
You take away my blessing
    from their children forever.
10 Get up, go away!
    For this is not your resting place,
because it is defiled,
    it is ruined, beyond all remedy.
11 If a liar and deceiver comes and says,
    ‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’
    that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12 “I will surely gather all of you, Jacob;
    I will surely bring together the remnant of Israel.
I will bring them together like sheep in a pen,
    like a flock in its pasture;
    the place will throng with people.
13 The One who breaks open the way will go up before them;
    they will break through the gate and go out.
Their King will pass through before them,
    the Lord at their head.”

Footnotes:

  1. Micah 2:7 Or Is the Spirit of the Lord
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes