A A A A A
Bible Book List

Micheáš 6 Bible 21 (B21)

Hospodinova žaloba

Slyšte, co praví Hospodin:
„Vstaň a veď žalobu před horami,
ať pahorky slyší, co prohlásíš!

Slyšte, hory, Hospodinovu při,
slyšte, odvěké zemské základy!
Hospodin má žalobu na svůj lid,
vznáší obvinění proti Izraeli:

Lide můj, co jsem ti udělal?
Čím jsem tě vyčerpal?
Odpověz mi!
Vyvedl jsem tě z Egypta,
vykoupil tě z domu otroctví
a postavil jsem ti do čela
Mojžíše, Árona a Miriam. [a]
Vzpomeň si, lide můj,
co chystal moábský král Balák
a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. [b]
Vzpomeň si, co se stalo od Šitimu po Gilgal, [c]
abys znal Hospodinovy spravedlivé skutky.“

Jak mám před Hospodina předstoupit,
jak se poklonit před Bohem nejvyšším?
Mám před něj přijít se zápaly,
s jednoletými telaty?
Má Hospodin zalíbení v tisíci beranech,
v nesčíslných řekách oleje?
Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek,
vlastního potomka za hřích duše své?

Oznámil ti, člověče, co je dobré
a co od tebe žádá Hospodin:
Abys jednal spravedlivě,
miloval milosrdenství
a kráčel se svým Bohem v pokoře.

Hřích a trest

Hlas Hospodinův volá na město
(a tvé jméno ctít je moudré):
„Ať to slyší ten váš kmen,
vy, shromáždění ve městě! [d]
10 To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy
a míry ošizené a mizerné?
11 To mám uznávat nepoctivé váhy
a falešná závaží v mošně? [e]
12 Vaši boháči jsou násilníci
a vaši občané mluví lež;
hovoří zrádným jazykem!

13 Právě proto jsem tě ranil trápením,
abych tě zničil za tvůj hřích.
14 Budeš jíst, ale nenasytíš se,
bude ti kručet v břiše.
Budeš tlačit, ale neporodíš,
a co porodíš, to vydám meči.
15 Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně;
vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem;
vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ.

16 Řídíte se Omriho pravidly
a všemi Achabovými způsoby; [f]
následujete jejich rady,
a proto vás vydám zpustošení.
Výsměch čeká vaše občany –
budete tupeni, že jste můj lid!“

Footnotes:

  1. Micheáš 6:4 Exod 6:26–27; 15:20–21; Num 12:1–2
  2. Micheáš 6:5 Num 22–24
  3. Micheáš 6:5 Jozue 3:1; 4:19
  4. Micheáš 6:9 rekonstruované znění, srov. LXX (MT: Slyšte hůl a toho, kdo ji ustanovil!)
  5. Micheáš 6:11 Deut 25:13; Přís 16:11
  6. Micheáš 6:16 1.Král 16:25–26, 29–33
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes