A A A A A
Bible Book List

Micheáš 5 Bible 21 (B21)

Vládce z Betléma

„Ty však, Betléme efratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti.“

(Hospodin je tedy nechá napospas,
jen dokud neporodí rodička. [a]
Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět
a připojí se k synům Izraele.)

On vstane a bude pást
v síle Hospodinově,
ve jménu Hospodina, svého Boha,
které je vznešené.
Tehdy budou žít v bezpečí,
neboť on bude veliký
až po nejzazší zemské končiny.

On bude naším pokojem.

Až k nám do země vtrhnou Asyřané,
až budou šlapat po našich palácích,
sedm pastýřů proti nim postavíme,
osm vojevůdců rozených,
aby Asýrii pásli mečem,
Nimrodovu zemi mečem taseným!

On nás vysvobodí,
až k nám do země vtrhnou Asyřané,
až budou šlapat po našich hranicích.

Vítězný pozůstatek

Ti, kdo pozůstanou z Jákoba
uprostřed mnohých národů,
budou jak rosa od Hospodina,
jak déšť padající na trávu,
jenž ve smrtelníka nedoufá
a nezávisí na člověku.
Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany,
uprostřed mnohých národů,
budou jak lev mezi lesní zvěří,
jak mladý lev mezi stády ovcí;
drtí a trhá je, kudy jde,
a nikdo mu je nevyrve.
Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli,
všichni tví protivníci budou vymýceni!

„Toho dne, praví Hospodin,
vaše koně mezi vámi vymýtím
a vaše vozy zničím.
10 Vymýtím města ve vaší zemi
a zbořím všechny vaše pevnosti.
11 Vymýtím kouzla z vaší ruky
a nezbudou vám už žádní věštci.
12 Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy,
abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.
13 Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly
a vaše města vyhladím.
14 Vykonám pomstu s hněvem a zuřením
nad neposlušnými národy!“

Footnotes:

  1. Micheáš 5:2 Mich 4:9–10
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes