Add parallel Print Page Options

Sứ Ðiệp của Chúa Cho Mi-chê

Lời của Chúa đến với Mi-chê ở Mô-rê-sết trong thời của Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa; đó là sứ điệp ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Sa-ma-ri

Hỡi muôn dân, tất cả các ngươi hãy nghe đây;
Hỡi trái đất và muôn loài vạn vật, khá lắng nghe;
Này, Chúa Hằng Hữu làm chứng nghịch lại các ngươi,
Chúa nghịch lại các ngươi từ trong Ðền Thánh Ngài.
Vì kìa, Chúa rời khỏi nơi của Ngài,
Ngài ngự xuống và giẫm nát các nơi cao trên đất.
Các núi đồi sẽ tan chảy dưới chân Ngài;
Các thung lũng sẽ nứt ra,
Như sáp gặp lửa,
Như nước từ trên cao đổ xuống.
Tất cả các điều đó xảy ra vì tội của Gia-cốp,
Vì tội lỗi của nhà I-sơ-ra-ên.
Nơi nào tiêu biểu cho tội lỗi của Gia-cốp?
Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?
Nơi nào có những đền miếu trên cao, tiêu biểu cho sự thờ hình tượng của Giu-đa?
Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

“Vì thế Ta sẽ biến Sa-ma-ri thành một đống đổ nát,
Thành một cánh đồng dùng để trồng nho;
Ta sẽ đổ các đá xây tường của nó xuống thung lũng,
Ta sẽ làm các nền của nó lộ ra trần trụi.
Tất cả tượng chạm nó thờ sẽ bị đập tan ra mảnh vụn;
Tất cả số tiền cúng cho các thần tượng của nó sẽ bị thiêu rụi trong lửa;
Tất cả các tượng thần của nó sẽ nằm trơ trụi điêu tàn;
Nó thu tiền cúng cho các thần tượng của nó như người ta trả tiền cho đĩ điếm,
Cho nên chúng sẽ bị báo trả như người ta trả tiền cho đĩ điếm.”

Số Phận Thảm Sầu của Các Thành ở Giu-đa

Vì cớ đó tôi sẽ đổ nước mắt và khóc than,
Tôi sẽ đi chân không và để thân mình trần trụi,
Tôi sẽ tru lên như chó rừng,
Tôi sẽ gào lên như đà điểu.
Vì vết thương của nó không thể chữa trị,
Nó đã lây đến Giu-đa,
Nó đã đến tận cổng nhà của dân tôi,
Nó đã đến tận Giê-ru-sa-lem.
10 Xin đừng nói cho kẻ thù của chúng tôi ở Gát biết;
Xin đừng ai than khóc để chúng khỏi sinh nghi;
Hỡi dân ở Bết Lê Áp-ra,[a] hãy lăn mình trong tro bụi để bày tỏ nỗi bi thương.
11 Dân ở Sa-phia[b] bị dẫn đi trần truồng và hổ thẹn;
Dân ở Xa-a-nan[c] không dám ra đi;
Dân ở Bết Ê-xên[d] than khóc, vì chỗ đứng của thành[e] đã bị cất đi.
12 Dân ở Ma-rốt mòn mỏi chờ đợi được tiếp tế,
Nhưng chỉ thấy toàn tai họa đến từ Chúa, giáng xuống tận cổng thành Giê-ru-sa-lem.
13 Hỡi dân ở La-kích, hãy thắng ngựa vào xe để chạy trốn,
Vì chính ngươi đã dẫn đường cho Ái Nữ của Si-ôn phạm tội,
Vì những tội lỗi I-sơ-ra-ên đã phạm đều thấy đầy dẫy trong thành của ngươi.
14 Vì vậy ngươi hãy biếu các quà tiễn biệt cho Mô-rê-sết Gát đi,
Vì lời hứa hẹn tiếp viện của các tộc trưởng ở Ách-xíp[f] chỉ là trò dối gạt các vua I-sơ-ra-ên.

15 “Hỡi dân ở Ma-rê-sa,[g] Ta sẽ đem một kẻ chinh phục đến đánh hạ ngươi,
Vinh hiển của I-sơ-ra-ên sẽ dời qua A-đu-lam.
16 Hãy cạo đầu và cắt tóc của ngươi để than khóc cho những đứa con ngươi yêu quý,
Hãy cạo trọc đầu như kên kên, vì chúng bị bắt phải lìa ngươi để đi đến chốn lưu đày.”

Footnotes

  1. Mi-chê 1:10 Bết Lê Áp-ra có nghĩa là “nhà tro bụi”
  2. Mi-chê 1:11 Dân Sa-phia thời xưa nổi tiếng là mặc đẹp
  3. Mi-chê 1:11 Xa-a-nan có nghĩa là “ra đi”
  4. Mi-chê 1:11 Bết Ê-xên có nghĩa là “nhà chật”
  5. Mi-chê 1:11 nt: của ngươi
  6. Mi-chê 1:14 Ách-xíp có nghĩa là “dối gạt”
  7. Mi-chê 1:15 Ma-rê-sa có nghĩa là “kẻ chinh phục”