A A A A A
Bible Book List

Máté 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Jézus, a Messiás családfája

Ez a Messiás Jézus családfája, aki Dávid leszármazottja, Dávid pedig Ábrahám leszármazottja.

Ábrahám fia Izsák,

Izsák fia Jákób,

Jákób fiai Júda és testvérei.

Júda fiai Fáresz és Zerah, akiket Támár szült.

Fáresz fia Heszrón,

Heszrón fia Arám,

Arám fia Aminádáb,

Aminádáb fia Nahson,

Nahson fia Szalmón,

Szalmón fia Boáz, akit Ráháb szült.

Boáz fia Óbéd, akit Ruth szült.

Óbéd fia Isai,

Isai fia Dávid, a király.

Dávid fia Salamon, akit Úriás felesége szült.

Salamon fia Roboám,

Roboám fia Abijjá,

Abijjá fia Ászá,

Ászá fia Jósafát,

Jósafát fia Jórám,

Jórám fia Uzziás,

Uzziás fia Jótám,

Jótám fia Áház,

Áház fia Ezékiás,

10 Ezékiás fia Manassé,

Manassé fia Ámón,

Ámón fia Jósiás.

11 Jósiás unokái voltak Jekonjás és testvérei, akik abban az időben éltek, amikor a népet száműzetésbe hurcolták Babilóniába.

12 A babiloni száműzetés ideje alatt született Jekonjás fia, Sealtiél.

Sealtiél fia Zerubbábel,

13 Zerubbábel fia Abihud,

Abihud fia Eljákim,

Eljákim fia Azzur,

14 Azzur fia Cádók,

Cádók fia Jákin,

Jákin fia Elihud,

15 Elihud fia Eleázár,

Eleázár fia Mattán,

Mattán fia Jákób.

16 Jákób fia József,

aki annak a Máriának a férje volt,

akitől Jézus, a Messiás született.

17 A nemzedékek száma tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig szintén tizennégy, a babiloni fogságba viteltől a Messiás születéséig ismét tizennégy.

Jézus születése

18 Jézusnak, a Messiásnak születése a következőképpen történt: Mária, Jézus anyja, József jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került.

19 József istenfélő ember volt, és a menyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle.

20 Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az Örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant! 21 Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak,[a] mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből.”

22 Így teljesedett be, amit az Örökkévaló mondott a próféta által:

23 „Nézzétek! A szűz gyermeket vár,
    és fiút fog szülni,
    akinek Immánuel lesz a neve.”[b]

Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”. 24 Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az Örökkévaló angyala parancsolta.

Feleségül vette Máriát, 25 de nem volt közöttük szexuális kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József a „Jézus” nevet adta.

Footnotes:

  1. Máté 1:21 Jézus A név jelentése: „Jahve a szabadító, üdvözítő”.
  2. Máté 1:23 Idézet: Ézs 7:14.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes