Add parallel Print Page Options

Døperen Johannes rydder vei for Jesus

Litt seinere begynte døperen Johannes å undervise ute i den jødiske ødemarken. Budskapet hans var: ”Vend dere bort fra synden og let etter Gud. Han har kommet for å frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk![a]

Det var ham Gud talte om ved profeten Jesaja, da han sa:

”En stemme roper i ødemarken:
’Rydd vei for Herren!
    Gjør stiene rette for ham![b]’ ”

Johannes hadde klær som var vevd av ull fra kameler. Rundt midjen hadde han et lærbelte. Maten han spiste, var gresshopper og honning fra ville bier. Folk fra Jerusalem, fra alle deler av Judea og fra hele Jordandalen, kom ut i ødemarken for å høre ham tale. Etter at folket hadde bekjent syndene sine, døpte han dem i elven Jordan.

Da Johannes så at mange fariseere og sadukeere[c] kom for å bli døpt, talte han strengt til dem og sa: ”Dere ormeyngel, tror dere at dere kan flykte bort fra Guds kommende dom? Nei, først må dere bevise at dere har vendt dere bort fra synden ved å gjøre det som er rett. Innbill dere ikke at dere kan slippe unna. Tenk ikke: ’Vi er trygge, for vi er jøder, og Abraham er vår stamfar.’ Jeg forsikrer dere at det ikke hjelper. Gud kan forvandle disse steinene til jøder! 10 Dommen henger over dere, øksen har allerede begynt å hogge i trestammen. Hvert tre som ikke bærer god frukt, skal bli hogget ned og kastet på ilden!

11 Den som erkjenner syndene sine og vender om til Gud, skal jeg døpe med vann. Men det skal komme en som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å ta sandalene[d] av føttene hans. Han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd og ild. 12 Det er han som skal dømme verden. Han står klar til å skille de onde fra dem som følger Guds vilje, på samme måten som bonden skiller agnene fra hveten. Etter at han har renset opp på treskeplassen, skal han samle hveten i laden, men agnene skal han brenne opp i en ild som aldri slokner.”

Jesus blir døpt

13 Jesus dro nå fra Galilea og kom til elven Jordan for å bli døpt av Johannes. 14 Men Johannes ville ikke døpe ham.

Han sa: ”Det kan ikke være riktig. Egentlig er det jeg som burde bli døpt av deg.” 15 Men Jesus svarte: ”Gjør det i alle fall, for vi må gjøre alt slik Gud vil ha det.” Da døpte Johannes ham.

16 Da Jesus hadde blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Himmelen åpnet seg og han[e] så Guds Ånd komme ned som en due og stanset over ham. 17 En stemme fra himmelen sa: ”Dette er min elskede Sønn, han er min glede.”

Footnotes

  1. 3:2 På gresk: for himmelriket er nær.
  2. 3:3 Se Jesaja 40:3.
  3. 3:7 Fariseere og sadukeere var to religiøse partier blant jødene. Fariseerne var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter. Sadukeerne var mest interessert i politikk og var lojale mot romerne. De trodde verken på evig liv, engler eller ånder.
  4. 3:11 Dette var en oppgave for slaver.
  5. 3:16 Det er uklart hvem ”ham” viser til, men i følge med Johannes sin fortelling om Jesus 1:33-34 så døperen Johannes hvordan Guds Ånd dalte ned over Jesus.