A A A A A
Bible Book List

Matouš 9Slovo na cestu (SNC)

Ježíš tedy vstoupil opět do člunu, vrátil se na druhý břeh a přišel do Kafarnaum.

Na nosítkách k němu přinesli ochrnutého člověka. Ježíš viděl jejich víru, a tak řekl nemocnému: "Už se netrap, chlapče! Tvé hříchy jsou ti odpuštěny!"

Ale někteří z učitelů zákona se nad tím pozastavovali: "To jsou prázdná slova. Na to má právo jen Bůh."

4-7 Ježíš však prohlédl jejich myšlenky a obrátil se k nim: "Myslíte si, že zůstalo jen při slovech, když jsem mu odpustil hříchy? Dokážu vám, že moje slovo má moc." Nato se obrátil k ochrnutému: "Vstaň a odnes svá nosítka domů! "

Lidé nad tím žasli a děkovali Bohu, že dal člověku takovou moc.

Cestou odtud uviděl Ježíš muže jménem Matouš, jak vybírá poplatky. "Pojď se mnou a staň se mým učedníkem!" vyzval ho. Matouš hned vstal a šel s ním.

10 Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky.

11 Zbožné farizeje to popudilo: "Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi?"

12 Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: Lékaře potřebují nemocní a ne zdraví.

13 Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo Písma: Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání."

14 Potom přišli za Ježíšem žáci Jana Křtitele s otázkou: "My a farizejové často držíme půst. Proč se tvoji učedníci také nepostí, jak je zvykem zbožných lidí?"

15 o starých zvyků a forem.

16 To je, jako kdyby někdo přišil na staré šaty záplatu z neseprané látky. Co se stane? Záplata vytrhne chatrné tkanivo a díra se ještě zvětší.

17 Mladé víno přece také nedáváte do měchů ze staré kůže, jinak by popraskaly a obojí by přišlo nazmar. Nové víno potřebuje nové měchy!"

18 Zatímco Ježíš mluvil, přišel jeden z představených místní synagógy a poklonil se mu. "Moje dcera právě zemřela, " řekl, "ale ty jí můžeš zase vrátit život. Pojď, polož na ni ruku a vrátíš jí život."

19 Ježíš i jeho učedníci šli s ním.

20 Vtom však jedna žena, již dvanáct let postižená krvácením, se k Ježíšovi zezadu přiblížila a dotkla se okraje jeho roucha.

21 Myslela si: Když se alespoň dotknu jeho šatu, určitě se uzdravím.

22 Ježíš se však otočil, podíval se na ni a řekl: "Raduj se, tvá víra tě zachránila." A opravdu, v tu chvíli byla žena zbavena svého trápení.

23 Pak Ježíš došel k domu onoho představeného synagógy, kde hrála pohřební hudba a naříkal shromážděný dav.

24 Řekl jim: "Jděte všichni pryč! Smrt té dívky pomine jako spánek." Ale nikdo ho nebral vážně a vysmívali se mu.

25 Když byl dům konečně vyklizen, Ježíš vešel, vzal děvčátko za ruku a ono vstalo.

26 Zpráva o tom se rychle roznesla po celém kraji.

27 Na cestě odtud se k Ježíšovi přidali dva slepci a volali: "Kriste, králi, slituj se nad námi!"

28 Šli za ním až do domu. Ježíš se jich zeptal: "Opravdu věříte, že vám mohu vrátit zrak?"

29 "Určitě, Pane," ujišťovali ho slepci. Dotkl se jejich očí a řekl: "Staň se vám, jak věříte."

30 V tu chvíli prohlédli. Pak jim důrazně přikázal: "Nechte si to pro sebe, ať se nikdo o tom nedoví!"

31 Ale oni chodili po celém kraji a všude o něm mluvili.

32 Sotva odešli, přivedli k Ježíšovi němého člověka, posedlého zlým duchem.

33 Ježíš démona vyhnal a němý začal mluvit. Zástupem proběhla vlna údivu: "Nikdy se v Izraeli nic podobného nedělo!"

34 Farizejové to však vysvětlovali: "Vyhání ďábly, protože je ve spojení s jejich vládcem."

35 Potom Ježíš procházel všemi městy i vesnicemi, učil v tamních synagógách a kázal radostnou zvěst o Božím království. A kamkoli přišel, všude uzdravoval nemoci všeho druhu.

36 Když se tak díval na zástupy lidí stojící před ním, bylo mu jich líto, protože nevěděli na koho se obrátit a kde hledat pomoc. Byli jako ovce bez pastýře.

37 Svým učedníkům řekl: "Ti všichni patří Bohu jako úroda svému hospodáři. Je však málo ženců.

38 Proto proste Pána, ať pošle pracovníky na své žně."

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes