A A A A A
Bible Book List

Matouš 4Slovo na cestu (SNC)

1-2 Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl.

Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!"

Ježíš mu odpověděl: "V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova."

Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu

a řekl: "Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen."

Ježíš mu zase pohotově odpověděl: "Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán."

Nakonec ho ďábel uvedl na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím.

Tam mu řekl: "Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!"

10 Ježíš odpověděl: "Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat."

11 V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

12 Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.

13 Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulon a Neftalím.

14 Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15 "V Galileji, zemi Zabulonově a Neftalímově, mezi mořem a Jordánem, se usídlili pohané.

16 Tento lid pohroužený do temnoty uvidí veliké světlo. Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti, se rozední."

17 V té době začal Ježíš kázat: "Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!"

18 Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr a jeho bratr Ondřej.

19 Ježíš na ně volal: "Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!"

20 Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21 O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je vyzval;

22 oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

23 Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval postižené všemi možnými nemocemi.

24 Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, lidi posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval.

25 Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Dekapolisu, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes