A A A A A
Bible Book List

Matouš 19Slovo na cestu (SNC)

19 Po tomto hovoru Ježíš odešel do Judska za Jordánem.

Mnoho lidí šlo za ním a on uzdravoval nemocné.

Přišli za ním i farizejové a chtěli ho vyprovokovat k nějakému výroku, který by mohli použít proti němu. "Může se člověk rozvést z jakéhokoliv důvodu?" zeptali se.

4-6 On odpověděl: "Nečetli jste v Písmu, že když na počátku Bůh stvořil muže a ženu, ustanovil: Muž opustí své rodiče, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí? Nikdo nemá právo rozdělit to, co Bůh spojil."

Oni však namítali: "Proč tedy Mojžíš řekl, že muž může propustit manželku jednoduše tím, když jí dá rozlukový lístek?"

Ježíš odpověděl: "Toto ustanovení Mojžíšova zákona je ústupkem vaší tvrdosti a nesnášenlivosti. Původní Boží úmysl to však nikdy nebyl.

Já vám říkám, že kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je cizoložství jeho partnera a uzavírá nový sňatek, dopouští se sám cizoložství."

10 Učedníci mu řekli: "Když mohou nastat takové těžkosti mezi mužem a ženou, pak je lepší se neženit."

11 On odpověděl: "Tak jednoduché to není. Je zde nutné porozumět Boží vůli.

12 Jsou tři důvody, aby člověk zůstal svobodný: když je k manželství od narození nezpůsobilý, když mu v uzavření sňatku zabránili lidé, nebo když se manželství zřekne dobrovolně pro plnou službu Boží věci. Rozumíte tom?"

13 Potom k Ježíšovi nosili malé děti, aby jim žehnal a modlil se za ně. Učedníci však domlouvali těm, kteří děti přivedli, aby Ježíše neobtěžovali.

14 On jim ale řekl: "Nechte je, ať jdou ke mně a nebraňte jim. Jejich místo je u mne."

15 Kladl na ně ruce a žehnal jim. Pak odtud odešel.

16 Za Ježíšem přišel jeden mladý člověk a ptal se ho: "Mistře, jakými dobrými skutky mohu získat věčný život?"

17 Ježíš mu na to řekl: "Snažíš se být dobrý? To se chceš vyrovnat Bohu, který jediný je skutečně dobrý! Plň jeho přikázání a budeš věčně živ."

18 "Která to jsou?" zeptal se mladý muž. Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, lhát,

19 budeš ctít svoje rodiče, své bližní budeš milovat jako sebe!"

20 Mladík na to řekl: "To všechno jsem vždycky dodržoval. Co mi ještě chybí?"

21 Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej celý svůj majetek a peníze rozdej chudým, a tak budeš mít poklad v nebi. Pak se vrať a staň se mým učedníkem."

22 Mladík zesmutněl a zklamaně odešel. Měl totiž velký majetek.

23 Ježíš pak řekl svým učedníkům: "Pro zámožného člověka je velmi nesnadné postavit se na Boží stranu.

24 Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pak snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatý branou Božího království."

25 Učedníky to překvapilo a ptali se: "Kdo tedy vůbec může být spasen?"

26 Ježíš se na ně zadíval a řekl: "V lidských silách to není, ale Bůh dokáže všechno."

27 Petr se ozval a řekl: "My jsme se vzdali všeho a jdeme za tebou. Co nás čeká?"

28 Ježíš odpověděl: "Ujišťuji vás, že až přijdu, abych stvořil nový svět, nad kterým budu panovat v plné slávě, pak vás dvanáct, kteří mne následujete, posadím po svém boku jako soudce celého Izraele.

29 A každému, kdo se vzdá domova, bratrů, sester, otce, matky, manželky, dětí nebo majetku proto, aby šel za mnou, všechno mu mnohokrát vynahradím a bude mít podíl na věčném životě.

30 Mnozí první budou poslední a poslední budou první.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes