A A A A A
Bible Book List

Mateo 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ júuˆ e caˈeˈˊ Jesús dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ

Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús e fɨ́ɨngˊ dseaˋ ngolíingˉ caluurˇ laco̱ˈ ngóorˊ, jo̱baˈ cajgóorˉ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseaˋ do, jo̱ Jesús canaaiñˋ eˈˊreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ñiˊ e ˈneáiñˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseaˋ íbˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsíngˈˉ lɨjiuung˜ dsíiˊ, co̱ˈ Fidiéebˇ nijmiˈiáaiñˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈneángˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ nɨñirˊ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jmérˉ yaaiñ˜; jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ nicuǿˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaléˈˋ e catɨ́ɨiñˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˈˊreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsíngˈˉ iing˜ jméˉ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e nilíˈˋbre jmérˉ jaléˈˋ e jo̱.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, co̱ˈ Fidiéebˇ nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guiing˜ dsíiˊ e jmóorˋ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ íˋbingˈ i̱ niníingˉ Fidiéeˇ.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ quijí̱ˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ nijíngˈˉ e dseaˋ íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱rˊ.

10 ’Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsingɨ́ɨngˉ e jmóˈˉ dseaˋ gaˋ quiáˈrˉ uíiˈ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ dsingɨ́ɨngˉ jaléˈˋ e jo̱, Fidiéeˇbingˈ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ.

11 ’Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quíiˉnaˈ jo̱guɨ jmáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ sɨ́ˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe. 12 Jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ jo̱guɨ güɨlɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ, co̱ˈ dsíngˈˉ niguoˈˆ e niˈíingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, lajo̱b cajmeángˈˋ dseaˋ írˋ cajo̱.

ˈNʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ ñi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ la lɨ́ɨˊ jɨˋ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ

13 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—ˈNʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ la lɨ́ɨˊ ñi˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, dsʉˈ fɨng cajéngˈˋ e ñii˜ e ñi˜ do, jo̱baˈ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng faˈ e nilɨñii˜tu̱ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ co̱ˈ joˋ e ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ñi˜ do, jo̱baˈ nibib˜ fɨˊ guiáˈˆ fɨˊ jóng, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ fɨˊ jo̱ nisoˈǿmˈˋbre.

14 ’Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ jɨˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱faˈ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ e niˈméngˉ ˈñiaˈˊ e jaˋ cuǿøngˋ líˋ jǿøˉ dseaˋ. 15 Jo̱guɨ cajo̱ jaˋ ˈguiˈˊ dseaˋ co̱o̱ˋ candíiˆ jo̱ nisíˈrˋ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ cǿøngˈ˜, co̱ˈ ˈnéˉ nisíˈˋ dseaˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ ñíiˊbaˈ do, jo̱ lajo̱baˈ cuøˊ jɨˋ e jnéˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ. 16 Jo̱ lajo̱b ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, dseaˋ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jɨˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jmɨˈúungˋnaˈ e nijmeeˉnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, co̱ˈ mɨ˜ niníˋ dseaˋ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ lajɨɨmˋbre nijmiféiñˈˊ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jóng.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús cuaiñ˜ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜

17 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, lalab casɨ́ˈˉguɨ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ɨ́ˆ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ e cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e cagaˈíinˊn jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, o̱ˈguɨ e cagaˈíinˊn jaléˈˋ júuˆ e caˈeˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Co̱ˈ jaˋ cagáˉa faˈ e cagaˈíinˊn jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ jnea˜ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨti˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱b. 18 Jo̱ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e lajeeˇ ró̱o̱ˋbɨ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ, jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijé̱ˈˉ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do cartɨˊ mɨ˜ nidsijéeˊ jaléˈˋ e nɨsɨˈíˆ e nidsijéeˊ do. 19 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmóoˋ nʉ́ʉˈ˜ faˈ camɨ́bˈˆ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, doñiˊ faˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ niingˉ e júuˆ camɨ́ˈˆ do, o̱ˈguɨ eˈrˊ dseaˋ rúiñˈˋ jial e nijméiñˈˉ do nʉ́ʉˈr˜ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈuíiñˉ jaangˋ i̱ jaˋ niingˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nicá̱ˋ dseaˋ do nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱guɨ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ e nijméiñˈˉ do lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈuíiñˉ dseaˋ i̱ niimˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e dseaˋ do nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 20 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e song jaˋ nijmɨˈúungˋnaˈ e nijmeeˉnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ røøˋguɨ laco̱ˈguɨ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng faˈ e Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ guíingˉ dseaˋ

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Jesús caˈerˊ e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, nɨcanʉ́ʉˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e caˈíngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, jo̱ e lab e jo̱: “Jaˋ jngánˈˋ dseaˋ rúnˈˋ, dsʉco̱ˈ i̱i̱ˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jo̱baˈ fɨˊ quiniˇ dseatab˜ catɨ́ɨngˉ dsérˉ e nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ.” 22 Dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ lɨguíingˉ quiáˈˉ jaangˋguɨ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱baˈ fɨˊ quiniˇ dseatab˜ catɨ́ɨngˉ dséˉ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ nitɨdsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmineangˈˆ jaangˋ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ, dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel catɨ́ɨngˉ niquidsiˊ íˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ cuǿøngˋ júuˆ ˈlɨˈˆ jaangˋguɨ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ.

23 ’Jo̱ mɨ˜ güɨlíingˉnaˈ fɨˊ guáˈˉ e lɨɨng˜ eeˋ güɨcuǿøˈ˜naˈ Fidiéeˇ fɨˊ nifeˈˋ, jo̱ lajeeˇ jo̱ niguiéngˈˊ óoˊnaˈ e seengˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jmooˋnaˈ mɨ́ɨˈ˜ có̱o̱ˈ˜, 24 jo̱baˈ dob ˈnéˉ séeˈ˜naˈ e quié̱ˆnaˈ do, jo̱ nigüɨlíingˋnaˈ e nijmitíiˈˇ óoˊnaˈ laˈuii˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúngˈˋnaˈ i̱ jmooˋnaˈ mɨ́ɨˈ˜ có̱o̱ˈ˜ do. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ, jo̱guɨbaˈ nɨcuǿøngˋ e güɨcá̱ˈˆnaˈ fɨˊ nifeˈˋ jaléˈˋ e quié̱ˆnaˈ do jóng.

25 ’Jo̱ song i̱i̱ˋ dseaˋ ˈnɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e nɨcaˈeeˉnaˈ, jo̱guɨ iiñ˜ e nidsijéeiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ jmɨˈúungˋnaˈ jóng e nisɨɨng˜naˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do laˈuii˜, nʉ́ˈˉguɨ e nijáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jaguóˋ dseata˜; dsʉco̱ˈ song jaˋ nijmeeˉnaˈ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseata˜ do nijáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ɨ́ɨˈ˜ quiáˈrˉ jo̱ ˈnʉñíbˆ nitáiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ jóng. 26 Jo̱ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e jaˋ niˈuǿngˋnaˈ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ do cartɨˊ niquɨ́ˆnaˈ jaléˈˋ cuuˉ e nimɨ́ˈˉ i̱ dseata˜ do ˈnʉ́ˈˋ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús e jaˋ dseengˋ e güɨɨngˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Jaˋ ˈleeˈ˜ e nigüɨ́nˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˈˉ.” 28 Dsʉˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ suungˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ jo̱ ɨˊ dsíirˊ e iiñ˜ güɨ́iñˋ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ nɨcajméeˋbre e jo̱ mɨ˜ caˈɨ́ˋ dsíirˊ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ dseebˉ nɨcaˈéerˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jóng.

29 ’Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, song jminíˆnaˈ dséeˊ jmóoˋ e niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e guíˆbaˈ jo̱ nigüɨbíiˊnaˈ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ laco̱ˈ seengˋnaˈ yaang˜naˈ; dsʉco̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e niˈíingˉ capíˈˆ ngúuˊ táangˋnaˈ e laco̱ˈguɨ e nibíingˆnaˈ latøøngˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. 30 Jo̱guɨ song guóoˋnaˈ dséeˊ jmóoˋ e niténgˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e quiʉˈˆbaˈ jo̱ nigüɨbíiˊnaˈ huí̱i̱bˉ laco̱ˈ seengˋnaˈ yaang˜naˈ; dsʉco̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e niˈíingˉ jí̱i̱ˈ˜ guóoˋnaˈ e laco̱ˈguɨ e nibíingˆnaˈ latøøngˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ tiúungˉ dseaˋ rúiñˈˋ

31 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Lalab júuˆ seaˋ malɨɨ˜guɨ: “Doñiˊ i̱i̱ˋ dseañʉˈˋ i̱ tiúungˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ cuǿˈˉbre i̱ dseamɨ́ˋ do co̱o̱ˋ majíˋ lɨ˜ féˈˋ quiáˈˉ e nɨcatiúungˉ rúiñˈˋ.” 32 Dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e song jaangˋ dseañʉˈˋ tiúuiñˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ e jaˋ mɨˊ caˈléeˊ i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ do e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ do jmóorˋ e dseáangˈ˜ e niˈlébˉ i̱ dseamɨ́ˋ do có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ jiéngˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ niˈéiñˈˉ do dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ nicúngˈˋ guóˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨcatiúungˉ rúngˈˋ, jo̱baˈ dseebˉ éerˋ cajo̱.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ éengˋ dseaˋ fiiˉ

33 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—ˈNʉ́ˈˋ nɨcanʉ́ʉˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, jo̱ e lab e júuˆ jo̱: “Jaˋ seˈˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e jaˋ nijméeˈˆ e nɨcaféeˈ˜ e nɨcaˈeenˈˉ fiiˉ.” 34 Dsʉˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: Jaˋ éengˊnaˈ fiiˉ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ: jaˋ éengˊnaˈ ñifɨ́ˉ, dsʉco̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ; 35 o̱ˈguɨ éengˊnaˈ guóoˈ˜ uǿˉ, dsʉco̱ˈ jo̱b lɨ˜ jmiˈíngˈˊ tɨɨˉ Fidiéeˇ; o̱ˈguɨ éengˊnaˈ fɨɨˋ Jerusalén, dsʉco̱ˈ jo̱b lɨ˜ lɨ́ɨˊ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. 36 Jo̱guɨ jaˋ éengˊ ˈnʉ́ˈˋ moguíˆnaˈ, dsʉco̱ˈ jaˋ líˈˋnaˈ jmɨsɨ́ɨngˆnaˈ i̱ˊ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ jñʉˋ guíˆnaˈ e teeˋ o̱si e uíˈˉ é. 37 Jo̱ song foˈˆnaˈ e nijmeeˉnaˈ, jo̱baˈ jmeeˉnaˈ jóng; jo̱ song foˈˆnaˈ e jaˋ jmeeˉnaˈ, jo̱baˈ jaˋ jmooˋnaˈ jóng; dsʉco̱ˈ song jmooˋnaˈ e jiéˈˋguɨ, jo̱baˈ nɨjmooˋnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈˉ i̱ ˈlɨmˈˆ jóng.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ e jaˋ ˈnéˉ có̱o̱ˋ dseaˋ quiáˈrˉ

38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la:

—Nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Song jaangˋ dseaˋ caˈíiñˉ co̱o̱ˋ jminíˈˆ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmeˈˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ; o̱si jaangˋ dseaˋ cafíiñˋ camɨ́ˈˆ majá̱ˈˆ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmeˈˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱.” 39 Dsʉˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: Jaˋ có̱o̱ˉnaˈ quíiˉnaˈ mɨ˜ i̱i̱ˋ jmángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ; dsʉˈ fɨng song i̱i̱ˋ caquiʉ̱́ʉ̱ˋ cataangˋ moníˆnaˈ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈr e cataangˋguɨ do güɨquiʉ̱́ʉ̱rˋ cajo̱. 40 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ iing˜ niˈnɨ́ngˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱guɨ iiñ˜ niguírˉ ˈmɨˈquíiˈ˜naˈ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈr jóng la quie̱ˊguɨ ˈmɨˈguiéeˉ quíiˉnaˈ güɨquié̱e̱rˋ cajo̱. 41 Jo̱ song i̱i̱ˋ quiʉˈˊ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ e nigüɨcá̱ˆnaˈ co̱o̱ˋ lee˜ e ngɨˋnaˈ co̱o̱ˋ kilómetro, jo̱baˈ güɨca̱˜naˈ jóng tú̱ˉ kilómetro. 42 Jo̱ fɨng mɨˈˊ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈr jóng; jo̱guɨ song i̱i̱ˋ mɨˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e lɨɨng˜ eeˋ nijmɨˈǿøngˋnaˈre cateáˋ, jo̱baˈ jmɨˈǿøngˋnaˈr jóng.

ˈNéˉ jmiˈneáangˋnaaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jneaa˜aaˈ

43 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e júuˆ la malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jo̱ jmeeˉ e ˈníˈˋ manˈˊ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ.” 44 Dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: Jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ, 45 jo̱ lajo̱baˈ niˈuíingˉnaˈ jó̱o̱ˊ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. Dsʉco̱ˈ dseaˋ do jmóoˋbre e guoˈˋ ieeˋ lɨ˜ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e gaˋ jo̱guɨ lɨ˜ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ cajo̱; jo̱guɨ sɨ́ɨmˋbre jmɨ́ɨˊ cajo̱ lɨ˜ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ seengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ éeˋ e guiʉ́ˉ. 46 Dsʉco̱ˈ song ˈnʉ́ˈˋ jmiˈneáangˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ niˈíingˈ˜naˈ jóng lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíingˆnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ; co̱ˈ lajo̱b cajo̱ jmóoˋ jaléngˈˋ nodsicuuˉ quiáˈˉ Roma. 47 Jo̱guɨ song fǿngˈˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, ¿e˜ e jiéˈˋguɨ jmooˋnaˈ laco̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ? Co̱ˈ lajo̱b jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ cajo̱. 48 Jo̱ jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes