A A A A A
Bible Book List

Mateo 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ canaangˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ jmiguiʉˊ ji̱i̱ˋ lajo̱, jo̱ ie˜ jo̱ cangɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˆ quiʉ̱́ˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱ guiarˊ júuˆ jo̱ féˈrˋ lala:

—Quɨ́ˈˉ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ dseeˉ quíiˆnaˈ, dsʉco̱ˈ nɨjaquiéemˊbaˈ e nicá̱ˋ dseaˋ do nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ malɨɨ˜guɨ eáangˊ calɨséngˋ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨsíˋ Saíiˆ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ íbˋ i̱ caféˈˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ Juan do mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
    Ngɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ teáˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ jo̱ féˈrˋ lala:
    “Jmeáangˈ˜naˈ guiʉ́ˉ fɨˊ jo̱guɨ nea˜naˈ condséeˊ,
    co̱ˈ lana tɨˊ lɨ˜ nijáabˊ Fíiˋnaaˈ.”

Jo̱ jaléˈˋ e na cajíngˈˉ Saíiˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do.

Jo̱ sɨ̱ˈˆ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jñʉ́ˆ loo˜ jóˈˋ camello, jo̱guɨ ˈñʉ́ʉˊ tuˈrˊ co̱o̱ˋ ˈñʉtuˈˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ loo˜ jóˈˋ, jo̱guɨ jmɨtaang˜ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ sɨniˈˋ i̱ cǿøngˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ taˈˊ e dséˈrˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ neáangˊ quiá̱ˈˉ guaˋ Jordán dsilíiñˉ e dsinʉ́ʉrˉ jaléˈˋ júuˆ e guiaˊ i̱ Juan do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jmóorˋ júuˆ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ quiáˈrˉ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ i̱ Juan do seáaiñˋ jmɨɨˋ jaléngˈˋ íˋ fɨˊ é̱ˈˋ guaˋ Jordán.

Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ Juan do e fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo jalíiñˉ e iiñ˜ nisáiñˋ jmɨɨˋ, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¡Jó̱o̱ˊ mɨˈˋ guíingˉ ˈnʉ́ˈˋ! ¿I̱˜ nɨcasɨ́ˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e nileángˋnaˈ jee˜ iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ e nicuǿˉ Fidiéeˇ? Jo̱ eeˉnaˈ røøˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jo̱ jmiliingˇ yaang˜naˈ e laco̱ˈ nilɨlíˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ e jáˈˉbaˈ e nɨcaquɨ́ˈˉ jíimˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ e fóˈˋnaˈ: “Jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham”; co̱ˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e Fidiéeˇ cuǿømˋ líˋ jmérˉ e cu̱u̱˜ néeˊ na e niˈuíingˉ dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham faco̱ˈ iiñ˜ lajo̱.

10 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Juan casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—Nɨnéebˊ guiʉ́ˉ ñigui˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e niquiʉ́ˈrˉ jaléˈˋ ˈmaˋ catɨˊ jmóˆ quiáˈˉ. Co̱ˈ jaléˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e jaˋ cuøˊ ofɨɨˋ e guiʉ́ˉ nihuí̱bˈˋ jo̱ nidsitóoˈ˜ fɨˊ ni˜ jɨˋ. 11 E jáˈˉ, jnea˜ seáanˊn ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jmɨɨbˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcaquɨ́ˈˉ jíimˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ nijáaˊ mɨ˜ ningɨ́ɨngˉ jnea˜ niseáiñˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ cajo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ dsíngˈˉguɨ ˈgøiñˈˊ laco̱ˈ jnea˜ e jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn co̱ˈ sɨ́ɨˈ˜ɨ capíˈˆ ñiˊ ˈñʉ́ʉˊ lomɨɨrˉ. 12 Jo̱ quie̱rˊ co̱o̱ˋ e jmáiñˈˋ ta˜ quiáˈˉ e nisíñˈˋ mɨcuɨˈieeˋ, jo̱ nisérˉ caˈˊ e quiˊ quiáˈˉ do. Jo̱ dsʉˈ e mɨcuɨˈieeˋ do niˈmeárˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ jo̱guɨ e quiˊ do quiáˈˉ nijɨ̱́ˉbre fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ.

Mɨ˜ cajgáangˉ Jesús jmɨɨˋ

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Juan do fɨˊ guaˋ Jordán e laco̱ˈ dseaˋ íˋ niséˉ jmɨɨˋ quiáˈrˉ. 14 Dsʉˈ i̱ Juan do jaˋ lamɨ˜ iiñ˜ e niseáiñˉ dseaˋ do jmɨɨˋ, jo̱ lalab cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—ˈNʉbˋ dseaˋ catɨ́ɨnˈˉ e niseáanˈ˜ jnea˜ jmɨɨˋ; jo̱ ¿jialɨˈˊ ñiˈˊ e iinˈ˜ e jnea˜ niseáan˜n ˈnʉˋ jmɨɨˋ?

15 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lɨ́ˈˆ jmeeˉ laco̱ˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana; co̱ˈ la guíimˋ ˈnéˉ jmitíˆiiˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ e ˈnéˉ jmóˆooˈ.

Jo̱baˈ caˈíbˉ dsíiˊ i̱ Juan do e niseáiñˉ dseaˋ do jmɨɨˋ. 16 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cajgáangˉ Jesús jmɨɨˋ, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ. Jo̱ ladsifɨˊ lanab canaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ cangáˉ Jesús e cajgóˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ yʉ́ˈˆ moguir˜ e lɨɨng˜ jaangˋ mee˜. 17 Jo̱ guicanʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ luu˜ e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ guicajíngˈˉ lala:

—I̱ nab Jó̱o̱ˋo̱ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈr˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes