A A A A A
Bible Book List

Mateo 20 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ dseaˋ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ

20  Jo̱ caféˈˋguɨ Jesús co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Jo̱ mɨ˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, lɨ́ɨˊ laco̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ fii˜ co̱o̱ˋ uǿˉ lɨ˜ sɨjneaˇ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ cagüɨˈɨ́ɨrˊ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ e laˈeeˋ e cangoˈnéeiñˆ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nijméˉ ta˜ quiáˈˉ e mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do. Jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do e niquíˉbre e ˈléeiñˈ˜ do quiáˈˉ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ ta˜. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casíimˋbreiñˈ do fɨˊ jee˜ ta˜. Jo̱ i̱ fii˜ do caléˈˋ catú̱ˉ cagüɨˈɨ́ɨrˊ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ mɨ˜ catɨ́ˋ la i̱i̱ˉ ñʉ́ˉ e laˈeeˋ jo̱ cangáiñˉ jiéngˈˋguɨ dseaˋ i̱ neáangˊ jøøngˉ e jaˋ ta˜ jmóorˋ. Jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ íˋ: “Song jaˋ ta˜ seaˋ jméeˆ ˈnʉ́ˈˋ, güɨlíingˉnaˈ güɨjmeeˉnaˈ ta˜ quiáˈˉ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ quiéˉe, jo̱ niquɨ́ˆbaa quíiˆnaˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ.” Jo̱ cangolíimˆ i̱ dseaˋ do cangojméerˆ ta˜.

’Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ guieñíˈˉ, cagüɨˈɨ́ɨbˊtu̱ i̱ dseaˋ fii˜ do fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ e ngojméeˆguɨr quijí̱ˉ dseaˋ i̱ nijméˉ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ calébˈˋ catú̱ˉ cagüɨˈɨ́ɨrˊ mɨ˜ catɨ́ˋ la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ e caˈlóoˉ cajo̱. Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ catɨ́ˋ la i̱i̱ˉ ˈñiáˋ e caˈlóoˉ, jo̱ calébˈˋ catú̱ˉ cagüɨˈɨ́ɨrˊ jo̱ cangórˉ fɨˊ ˈmóoˈ˜, jo̱ fɨˊ jo̱b cangárˉ e neáangˊ jiéngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ ta˜ seaˋ jméˉ, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do: “¿Jialɨˈˊ ngɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨ˜ quíiˆnaˈ fɨˊ la e jaˋ ta˜ jmooˋnaˈ?” Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ i̱ fii˜ do: “Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ mɨˊ calɨˈneáiñˉ jneaˈˆ ta˜.” Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ fii˜ do casɨ́ˈˉreiñˈ: “Güɨlíingˉ ˈnʉ́ˈˋ güɨjmeeˉnaˈ ta˜ cajo̱ fɨˊ lɨ˜ seaˋ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ quiéˉe.”

’Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canʉʉˋ, i̱ fii˜ do caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ dseaˋ ˈléengˈ˜ do e nitǿørˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “Teeˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ na jo̱ quɨ́ˈˆ quiáˈrˉ, dsʉˈ laˈuii˜ ningɨ́ngˉ i̱ dseaˋ i̱ cangotáangˈ˜ jee˜ ta˜ la i̱i̱ˉ ˈñiáˋ e caˈlóoˉ do jo̱ lajo̱b cartɨˊ i̱ cangotáangˈ˜ laˈeeˋ do.” Jo̱ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ do; jo̱ laˈuii˜ cangɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ cangotáangˈ˜ la i̱i̱ˉ ˈñiáˋ e caˈlóoˉ, jo̱ lajaangˋ lajaamˋ i̱ dseaˋ íˋ caˈíñˈˋ e ˈléeiñˈ˜ quiáˈˉ latøøngˉ jmɨɨ˜. 10 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ quiáˈˉ íˋ, jo̱guɨbaˈ cangɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ cangotáangˈ˜ laˈeeˋguɨ do, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e jmiguiʉˊguɨ nilíˈrˋ e ˈléeiñˈ˜. Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ røøbˋ caˈíñˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ nifɨˊguɨ do cajo̱. 11 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈíñˈˋ do e ˈléeiñˈ˜, jo̱baˈ canaaiñˋ féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ fii˜ do 12 jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “I̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quíiˈˉ i̱ caguilíingˉ cøøngˋguɨ na, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ oor˜baˈ cajméerˋ ta˜; jo̱guɨ røøbˋ caquíˈˆ quiáˈˉ dseaˋ do laco̱ˈguɨ jneaˈˆ, dseaˋ cataang˜naaˈ lajeeˇ latøøngˉ jmɨɨ˜ e guíiˉ ieeˋ.” 13 Jo̱ dsʉˈ i̱ fii˜ do cañíirˋ quiáˈˉ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Ruuˈˇ, o̱faˈ jnea˜ jmóoˋo jlønˈˆn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ. ¿Su o̱faˈ casɨɨ˜naaˈ røøˋ jial tíiˊ ˈléengˈ˜ dseaˋ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜? 14 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana, nab ró̱o̱ˋ e ˈléenˈ˜ jo̱ nɨcuǿømˋ guǿnˈˆ. Jo̱ song jnea˜guɨ iin˜n quɨ́ˋɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ caˈíˉ cajméeˋ ta˜ cøøngˋguɨ do røøˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaquɨ́ˋɨ quíiˈˉ, 15 jo̱baˈ cuǿømˋ líˋ jmee˜e lajo̱, co̱ˈ cuuˉ quiéˉbaa e cacuǿøˉøre do, o̱ˈ cuuˉ quiáˈˉ dseaˋ jiéngˈˋ. ¿O̱faˈ dsihuɨ́ɨmˊbaˈ é dsʉˈ uíiˈ˜ e cajméˉe e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ?”

16 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús lala:

—Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e niiñˉ eáangˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉˈ íˋbingˈ e jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ eeˋ niingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e jaˋ eeˋ niiñˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ eáangˊguɨ nilɨniingˉ mɨˊ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e tɨˊ lɨ˜ nijngámˈˉ dseaˋ írˋ

17 Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜, lajeeˇ e nɨˈiuungˉ Jesús fɨˊ ngaiñˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ catǿˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do co̱o̱ˋ lɨco̱ˈ yaaiñ˜ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

18 —Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e móoˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨ˜ na, lana nɨngóoˊnaaˈ fɨˊ Jerusalén, jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nisángˈˊ dseaˋ jnea˜, dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ nijáiñˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ i̱ eˊ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉnaaˈ cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íbˋ i̱ nicuǿˉ júuˆ quiáˈˉ e nijúungˉ jnea˜. 19 Jo̱guɨ nijáiñˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ, jo̱ jaléngˈˋ íbˋ i̱ nilǿøˉ quiéˉe, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨiñˋ jnea˜ cajo̱ jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ niteáiñˉ jnea˜ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ fɨˊ jo̱b nijúunˉn; dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nijí̱bˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ.

Lají̱i̱ˈ˜ e camɨˊ niquiáˈˆ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan e camɨˈrˊ Jesús

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo cajaquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ gángˉ jó̱o̱rˊ, jaangˋ i̱ siiˋ Tiáa˜ jo̱guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Juan, jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do quíiñˈ˜ jee˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniñˈ˜, co̱ˈ iiñ˜ lɨɨng˜ eeˋ nimɨ́ˈˉbre dseaˋ do. 21 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜ iinˈ˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jiéeˋ oˈˊ e nicuøˈˊ fɨˊ e lajɨˋ gángˉ i̱ jó̱o̱ˋo̱ la nigüeárˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈˊ ta˜ mɨ˜ nɨguiing˜tu̱ˈ fɨˊ jo̱, jo̱ jaaiñˈˋ la nigüeárˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ jo̱guɨ jaangˋguɨr lɨ́ˈˆ lɨˊ tuung˜.

22 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do lala:

—ˈNʉ́ˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e mɨˋnaˈ na. ¿Su lɨ́ɨngˉnaˈ e nitéˈˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ quiéˉ jnea˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ jó̱o̱ˋ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Nitéˈˋ líˈˋbaaˈ.

23 Jo̱ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—E jábˈˉ e ˈnʉ́ˈˋ nimóˆbaˈ iihuɨ́ɨˊ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nimoo˜ jnea˜; jo̱ dsʉˈ e nigüeáˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ o̱si lɨ́ˈˆ lɨˊ tuung˜ é laco̱ˈ guiin˜n, jaˋ jnea˜ catɨ́ɨnˉn e jo̱ faˈ e nicuøøˉ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Tiquiéˆe, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ e jo̱.

24 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ guíngˉguɨ do lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ calɨguíimˉbre quiáˈˉ i̱ gángˉ do. 25 Jo̱ dsʉˈ Jesús catǿˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ lala:

—Nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ seengˋ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ do eáamˊ sɨlɨˈrˊ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ lɨ́ɨiñˈˊ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, co̱ˈ laguidseaamˆ quiʉˈrˊ ta˜ quiáiñˈˉ do. 26 Jo̱ dsʉˈ jaˋ cuǿøngˋ e nidsijéeˊ lajo̱ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ i̱i̱ˋ i̱ iing˜ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ nijméˉ ta˜ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ i̱ caguiaangˉguɨ. 27 Jo̱guɨ i̱i̱ˋ i̱ iing˜ i̱ nijméˉ e niingˉguɨr jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, íˋbingˈ i̱ ˈnéˉ jméˉ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ jee˜ jaléngˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ e jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈrˊ. 28 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jmérˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ cagáˉ jnea˜ cajo̱, jnea˜ dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ jnea˜ jaˋ cagáˉa faˈ e jmóoˋ dseaˋ ta˜ fɨˊ quiniiˉ, co̱ˈ jnea˜ cagáˉa e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ e nijángˈˋ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn e laco̱ˈ nileángˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús gángˉ dseaˋ tiuungˉ

29 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈuøøngˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Jericó, eáamˊ cangoˈleáangˊ dseaˋ laco̱ˈ ngóorˊ. 30 Jo̱ lajeeˇ laco̱ˈ teáaiñˈ˜ fɨˊ lado, co̱o̱bˋ mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ lɨ˜ neáangˊ gángˉ dseaˋ tiuungˉ i̱ neáangˊ ˈnɨˈˋ fɨˊ. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ tiuungˉ do e cangɨ́ɨngˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱baˈ caˈáiñˈˋ dseaˋ do lala:

—¡Fíiˋiiˈ, sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jneaˈˆ!

31 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús do caˈgaamˋbre quiáiñˈˉ do e laco̱ˈ joˋ ángˈˋguɨiñˈ do dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ teáˋguɨ canaangˋ óoˋ i̱ dseaˋ tiuungˉ do e áiñˈˋ dseaˋ do jo̱ féˈˋtu̱r lala:

—¡Fíiˋiiˈ, sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jneaˈˆ!

32 Jo̱baˈ cajea̱bˊ Jesús laco̱ˈ fɨˊ iuuiñˉ do jo̱ catǿˈrˉ i̱ dseaˋ tiuungˉ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do:

—¿E˜ iing˜naˈ e nijmee˜e quíiˉnaˈ?

33 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ tiuungˉ do quiáˈˉ Jesús lala:

—Fíiˋiiˈ, ii˜naaˈ e nijméeˈˆ e nilɨjnébˈˋtú̱u̱ˈ.

34 Jo̱baˈ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨmˉ Jesús i̱ dseaˋ tiuungˉ do jo̱ lɨco̱ˈ cagüɨˈrˊ jminiˇbiñˈ do lajaangˋ lajaaiñˋ. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈláangˉ i̱ dseaˋ tiuungˉ do, jo̱ calɨjnéˈˋbre. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangolíimˆbre có̱o̱ˈ˜ Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes