A A A A A
Bible Book List

Mateo 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguilíingˉ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ fɨˊ Jerusalén

Jo̱ calɨséngˋ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Belén e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea. Jo̱ ie˜ jo̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Herodes dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ jaléˈˋ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jo̱. Jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱ caguilíingˉ fɨˊ Jerusalén tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ, jo̱ i̱ dseaˋ do huí̱i̱bˉ eáangˊ jalíiñˉ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ guoˈˋ ieeˋ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ Jerusalén, cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jnang˜ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ nɨcalɨséngˋ do? Dsʉco̱ˈ nɨcaneeng˜naaˈ nʉ́ʉˊ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ guoˈˋ ieeˋ, jo̱baˈ ne˜naaˈ e nɨcalɨséiñˋ jo̱ lana nijáaˊnaaˈ e nijmiféngˈˊnaaˈre.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Herodes e júuˆ jo̱, dsíngˈˉ joˋ tiiˉ seeiñˋ, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén. Jo̱baˈ i̱ dseata˜ do catǿˈrˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ nilɨseengˋ i̱ Mesías?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ i̱ dseata˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—I̱ dseaˋ íˋ nilɨseeiñˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Belén e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea; dsʉco̱ˈ lajo̱b cajmeˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
    E fɨɨˋ píˈˆ e siiˋ Belén do néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea,
    dsʉˈ e fɨɨˋ jo̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ niingˉ lajeeˇ lajaléˈˋ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jo̱,
    dsʉˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nigüɨˈɨ́ɨngˊ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ
    i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe, dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel.

Jo̱baˈ i̱ dseata˜ Herodes do catǿˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ do fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ níˋ dseaˋ jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do e˜ íˈˋ ngóoˊ mɨ˜ cajnéngˉ i̱ nʉ́ʉˊ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseata˜ do casíiñˋ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ Belén jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Güɨlíingˉnaˈ fɨˊ jo̱, jo̱ güɨjmidseáangˇ óoˊnaˈ lajɨˋ e líˈˋnaˈ quiáˈˉ i̱ jiuung˜ do; jo̱ mɨ˜ niguiéngˈˊnaˈre, jméeˈ˜naˈ jnea˜ júuˆ, jo̱b cuǿøngˋ nii˜i e nijmifénˈˊnre cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ sɨ́ˈˋ dseata˜ Herodes i̱ dseaˋ do lajo̱, jo̱baˈ catamˈˉtu̱iñˈ do fɨˊ ngolíiñˉ. Jo̱guɨ i̱ nʉ́ʉˊ i̱ cangáiñˉ jéengˊ do, ngóoˊbiñˈ do laco̱ˈ ngolíiñˉ, jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ caje̱ˊ i̱ nʉ́ʉˊ do fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ jiuung˜ do. 10 Jo̱ i̱ dseaˋ do eáamˊ iáangˋ dsíirˊ dsʉˈ e níiñˉ i̱ nʉ́ʉˊ do. 11 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ e ˈnʉ́ʉˊ do, dsifɨˊ ladob cangotáaiñˈ˜ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ do jo̱ cangáiñˉ i̱ jiuung˜ do có̱o̱ˈ˜ niquiáiñˈˆ Yáˆ.Jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ i̱ jiuung˜ do jo̱guɨ canaaiñˋ e jmiféngˈˊneiñˈ do cajo̱. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajmérˉ e jo̱, jo̱ caneáarˊ guóoˊ quiáˈrˉ e quie̱rˊ do, jo̱ cacuøˈrˊ i̱ jiuung˜ do cunéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ sʉ̱ˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ có̱o̱ˈ˜guɨ cuí̱i̱ˊ e jloˈˆ jmeafɨɨˋ cajo̱. 12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱ i̱ dseaˋ do fɨˊ góorˋ. Dsʉˈ fɨˊ lɨ˜ jiébˈˋ caquɨiñˈˉ do dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ cajmeaˈˊbreiñˈ júuˆ lajeeˇ güɨɨiñˈˋ do e jaˋ cuǿøngˋ niquɨngˈˉtu̱iñˈ do fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseata˜ Herodes do.

Mɨ˜ cacuí̱i̱ˋ Séˆ có̱o̱ˈ˜ Yሠcó̱o̱ˈ˜guɨ i̱ jiuung˜ do e cangolíiñˆ fɨˊ Egipto

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e nɨcangolíingˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ do, jo̱ lajeeˇ güɨɨngˋ i̱ Séˆ do, caleábˋtu̱ caquɨiñˊ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ i̱ Séˆ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Séˆ, ráanˈˉ jo̱ jéengˋ i̱ jiuung˜ na có̱o̱ˈ˜guɨ niquiáˈrˆ jo̱ cui̱i̱ˉnaˈ fɨˊ Egipto! Jo̱ fɨˊ jo̱b nijá̱ˆnaˈ cartɨˊ mɨ˜ nijméeˈ˜e ˈnʉ́ˈˋ júuˆ, dsʉco̱ˈ i̱ dseata˜ Herodes do nɨˈnáiñˈˊ i̱ jiuung˜ na e nijngámˈˉbre.

14 Jo̱baˈ caráamˉ i̱ Séˆ do ladsifɨˊ lado, jo̱ uǿøˋ jo̱b cataiñˈˉ fɨˊ e cangojéeiñˋ i̱ jiuung˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ niquiáiñˈˆ do fɨˊ Egipto. 15 Jo̱ dob caje̱iñˊ cartɨˊ mɨ˜ cajúngˉ i̱ dseata˜ Herodes do. Jo̱ cangojéeˊ e la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Catǿøˉø Jó̱o̱ˋo̱ e nigüɨˈɨ́ɨrˊ fɨˊ Egipto.”

Mɨ˜ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ jiuung˜ pingˈˆ

16 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseata˜ Herodes do e cajmɨgǿømˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ do írˋ, jo̱baˈ dsíngˈˉ calɨguíiñˉ; jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ jaléngˈˋ ˈléeˉ quiáˈrˉ e nidsijngáaiñˈ˜ jaléngˈˋ jiuung˜ i̱ pingˈˆguɨ laco̱ˈ tú̱ˉ jí̱ˋ i̱ seengˋ fɨˊ Belén có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jiuung˜ pingˈˆ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ e néeˊ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨɨˋ jo̱ i̱ ngolíingˉ íˈˋ lajo̱ cajo̱. Jo̱ cajngamˈˊbre lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ ji̱i̱ˋ e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ do. 17 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e nab calɨti˜ e júuˆ e cajmeˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Jeremías mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

18 Jo̱ canʉ́ˈˋ óoˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Ramá,
jo̱ dsíngˈˉ quɨˈrˊ jo̱guɨ óorˋ;
Raquéebˆ siiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ quɨˈrˊ uíiˈ˜ jiuung˜ quiáˈrˉ dsʉco̱ˈ nɨcajúmˉbingˈ,
jo̱ jaˋ iiñ˜ nimɨ́iñˉ co̱ˈ dsíngˈˉ lɨjiuung˜ dsíirˊ.

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúngˉ i̱ dseata˜ Herodes do, fɨˊ Egipto táangˋ i̱ Séˆ do lajeeˇ jo̱. Jo̱ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ lajeeˇ e güɨɨiñˋ, caquɨ́ɨmˉtu̱r jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ íˋ casɨ́ˈrˉ Séˆ jo̱ cajíñˈˉ lala:

20 —Séˆ, ráanˈˉ, jo̱ quɨ́ɨngˈ˜tu̱ˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ jiuung˜ na có̱o̱ˈ˜guɨ niquiáˈrˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Israel, co̱ˈ lana nɨcajúmˉ i̱ lamɨ˜ iingˇ jngángˈˉ i̱ jiuung˜ na.

21 Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ Séˆ, caráamˉbre jo̱ catǿˉbre i̱ jiuung˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ niquiáiñˈˆ do fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Israel. 22 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ calɨñirˊ e Arquelao nɨguiiñ˜ lɨ́ɨiñˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea eáangˆ quiáˈˉ i̱ tiquiáˈrˆ dseata˜ Herodes do, jo̱baˈ eáamˊ cafǿiñˈˊ jo̱ joˋ cangáiñˈˉ fɨˊ jo̱, co̱ˈ Fidiéeˇ cajmeˈˊtu̱reiñˈ júuˆ lajeeˇ güɨɨiñˋ e jaˋ cuǿøngˋ nidsilíiñˋ fɨˊ jo̱. Jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galileab cangolíiñˋ. 23 Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉ Séˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ cangogüeárˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Nazaret e néeˊ fɨˊ jo̱. Jo̱ calɨ́ˉ e na e laco̱ˈ calɨti˜ jaléˈˋ júuˆ e caféˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ e Jesús nilɨsiirˋ jaangˋ dseaˋ nazareno.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes