A A A A A
Bible Book List

Mateo 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ calɨˈiing˜ dseaˋ Israel e Jesús nijmérˉ co̱o̱ˋ e li˜ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜

16  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cangolíingˆ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, co̱ˈ iiñ˜ e niguiéˈrˊ jial e niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. Jo̱baˈ camɨˈrˊ dseaˋ do e faˈ nijméiñˉ co̱o̱ˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˉ li˜ e Fidiéebˇ dseaˋ i̱ casíiˋ quiáˈrˉ.

Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Mɨ˜ nɨcaˈlóoˉ lalab fóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ: “Lana jaˋ jmɨ́ɨˊ nitʉ̱́ˋ, co̱ˈ cooˋ jníiˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ”; jo̱guɨ mɨ˜ laˈeeˋ fóˈˋnaˈ lala: “Náguɨjiʉ jmɨ́ɨbˊ nitʉ̱́ˋ, co̱ˈ eáangˊ nʉʉˋ jníiˊ téeˈ˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ.” Jo̱ song ngámˈˋbaˈ guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jaˋ ngángˈˋnaˈ e˜ nɨdsijéeˊ jmɨɨ˜ na? Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ jmɨɨ˜ na dsíngˈˉ nɨrøøiñˋ dseeˉ jo̱guɨ jaˋ jmitir˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ mɨˈrˊ jnea˜ e nijmee˜e jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜; dsʉˈ jaˋ nijmee˜e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jo̱ fɨˊ quinirˇ, co̱ˈ nɨcalɨseábˋ e jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ e cangongɨ́ɨngˉ Jonás, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jo̱ dob caseáaiñˊ i̱ dseaˋ do, jo̱ fɨˊ lɨ˜ jiébˈˋ cangórˉ.

Jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo

Jo̱ mɨ˜ catángˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do, jo̱ cadsengˈˉ dsíiˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e jaˋ iñíˈˆ quie̱rˊ. Jo̱ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e eˊ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo, co̱ˈ jaléˈˋ e eˊ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨˊ lafaˈ quie̱ˈˆ iñíˈˆ.

Jo̱baˈ canaangˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ:

—Uíiˈ˜ e jaˋ iñíˈˆ léeˊnaaˈ, jo̱baˈ jíngˈˉ Fíiˋnaaˈ lana.

Jo̱ co̱ˈ calɨlíbˈˆ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¿Jialɨˈˊ fóˈˋnaˈ e jaˋ iñíˈˆ quié̱ˋnaˈ? ¿Su dseángˈˉ jaˋ jáˈˉ mɨˊ lɨ́ɨmˋbɨˈ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmóoˋo? Jo̱ ¿su latɨˊ lana jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨ ˈnʉ́ˈˋ o̱ˈguɨ tó̱o̱ˋ óoˊnaˈ cajo̱ quiáˈˉ e ˈñiáˋ iñíˈˆ e cajmɨtaanˇn lajɨˋ ˈñiáˋ mil dseaˋ, jo̱guɨ e jmiguiʉˊbɨ ˈmatሠcaseángˉ e téeˈ˜ ˈnáˈˆ quiáˈˉ e jo̱? 10 Jo̱ ¿su jaˋ tó̱o̱ˋ óoˊnaˈ cajo̱ quiáˈˉ e guiéˉ iñíˈˆ e cafiinˉ, jo̱ cagǿˈˋ quiʉ̱́ˋ mil dseaˋ, jo̱guɨ e jmiguiʉˊbɨ caseángˉ ie˜ jo̱? 11 ¿Su dseángˈˉ jaˋ cuante ca̱ˋbaˈ e o̱ˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ iñíˈˆ e júuˆ e fáˈˋa na? Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jmeáangˈ˜ íˆ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e eˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ saduceo, co̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ quie̱ˈˆ quiáˈˉ iñíˈˆ.

12 Jo̱guɨb mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do lají̱i̱ˈ˜ e guǿngˈˋ e júuˆ e caféˈˋ dseaˋ do quiáˈˉ quie̱ˈˆ iñíˈˆ, co̱ˈ e labaˈ sɨ́ˈˋ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e nijméiñˈˉ do íˆ yaaiñ˜ e jaˋ nilɨgøøiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e eˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ saduceo.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e Jesús lɨ́ɨiñˊ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ dseaˋ Israel i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ

13 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Cesarea quiáˈˉ Filipo, lalab cajmɨngɨˈrˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ féˈˋ dseaˋ uii˜ quiéˉ jnea˜, dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ jo̱ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ?

14 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—I̱ lɨɨng˜ dseaˋ féˈrˋ e i̱ Juan i̱ lamɨ˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨbˋ ˈnʉˋ, jo̱ i̱ lɨɨng˜guɨ féˈˋ e Líiˆ ˈnʉˋ, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ éeiñˋ ˈnʉˋ e Jeremías o̱si lɨ́ˈˆ jaangˋguɨ lajeeˇ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, jo̱baˈ cajmɨngɨˈˊ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

15 —Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¿i̱˜ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨnˊn?

16 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do lala:

—ˈNʉbˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ jneaˈˆ, dseaˋ Israel, i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉnaaˈ, jo̱guɨ ˈnʉbˋ cajo̱ lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ camɨ́ɨngˈ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ seengˋ lata˜ do.

17 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˈˉ, Tʉ́ˆ Simón, jó̱o̱ˊ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Jonás, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ caˈeˈˊ ˈnʉˋ e júuˆ na, co̱ˈ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉbingˈ i̱ nɨcaˈeˈˊ ˈnʉˋ e na. 18 Jo̱ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e cu̱u̱˜ guǿngˈˋ e siiˋ ˈnʉˋ cajo̱, jo̱guɨ ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ nilíingˉ lafaˈ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ guáˈˉ quiéˉe. Jo̱ e guáˈˉ e niˈuíingˉ do quiéˉe lɨ́ɨˊ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe, jo̱ jaˋ seaˋ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ faˈ nijméˉ e niˈíingˉ e jo̱. 19 Jo̱ jneab˜ nicuǿøˆø ˈnʉˋ, Tʉ́ˆ Simón, co̱o̱ˋ lafaˈ joñíˆ quiáˈˉ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiingˇ Fidiéeˇ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ quiáˈˉ. Jo̱baˈ jaléˈˋ e jaˋ nicuǿˈˆ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe fɨˊ jmɨgüíˋ la, jaˋ nicuǿˉ Fidiéeˇ fɨˊ quiáˈˉ e jo̱ cajo̱. Jo̱guɨ lajaléˈˋ e nicuǿˆ ˈnʉˋ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ nicuǿbˉ Fidiéeˇ fɨˊ quiáˈˉ e jo̱ cajo̱.

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquiʉˈˊ Jesús ta˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ e íˋbre lɨ́ɨiñˊ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e tɨˊ lɨ˜ nijngángˈˉ dseaˋ írˋ

21 Jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b canaangˋ Jesús jmaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e fɨˊ Jerusalén ˈnéˉ dséngˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b jaléngˈˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ jaléngˈˋ íˋbingˈ i̱ nicuǿˈˉ írˋ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ cartɨˊ nijngáiñˈˉ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nidsíngˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ e cajúiñˉ, nijí̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. 22 Jo̱baˈ Tʉ́ˆ Simón cajéeiñˋ dseaˋ do lɨ˜ co̱o̱ˋ yaaiñ˜ jo̱ cajíimˉjiʉr dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ:

—¡Jaˋ güɨlɨˈiing˜ dsíiˊ Fidiéeˇ e nilíˋ lajo̱, Fíiˋnaaˈ! ¡Jaˋ catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ e nilíinˈˉ lajo̱!

23 Jo̱ Jesús cangoquiéeiñˊ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ quiniˇ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—¡Jéengˈ˜ cáanˋn, Satanás! Jaˋ jnɨ́ɨnˈ˜ jnea˜ fɨˊ. Co̱ˈ ˈnʉˋ jaˋ ngángˈˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋbaˈ ñíˆ ˈnʉˋ.

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casɨ́ˈˉtu̱ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—Song i̱i̱ˋ dseaˋ iing˜ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ güɨtʉ́rˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ jo̱ güɨseaiñˈˊ lafaˈ crúuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e guiaˊ dsíirˊ e nidsingɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱ lajo̱guɨbaˈ ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jóng. 25 Co̱ˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e líˈˋbre nileángˉ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ conguiabˊ nibíiñˆ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ; jo̱guɨ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nijúungˉ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nitíimˈ˜bre fɨ˜ quiniˇ Fidiéeˇ jóng. 26 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ e sɨlɨ́ɨˈrˇ latøøngˉ jmɨgüíˋ song jaˋguɨ cuíiñˋ jnea˜, co̱ˈ niˈíimˉ quiáˈrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijúuiñˉ, jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ líˋ quírˉ cuuˉ e laco̱ˈ nitíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 27 Dsʉco̱ˈ jnea˜, i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, nigáabˊtú̱u̱ e nɨniingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Tiquiéˆe co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ nicuǿøˆø dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ lajaangˋ lajaaiñˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ ta˜ e nɨcajméerˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 28 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈóˈˋ teáangˉnaˈ la jmɨɨ˜ na jaˋ mɨˊ júungˉnaˈ cartɨˊ nimóˆnaˈ e nigáaˊ jnea˜, i̱ dseaˋ i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, e nɨlɨ́ɨnˊn jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes