A A A A A
Bible Book List

Mateo 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ jmɨrǿngˋ dseaˋ dseeˉ yaaiñ˜

15  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ jaléiñˈˋ do jalíiñˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ jaˋ ru̱ˈrˊ guóorˋ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nidǿˈrˉ ir˜?

Jo̱guɨ Jesús cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do lala:

—Jo̱ ¿jialɨˈˊ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ jaˋ jmɨˈgooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ lɨco̱ˈ jmitíˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ yaam˜baˈ? Co̱ˈ lalab jíngˈˉ Fidiéeˇ: “Jmɨˈgooˋ tiquíiˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ niquíiˈˆ”, jo̱guɨ “I̱ dseaˋ i̱ cuøˈˊ júuˆ ˈlɨˈˆ tiquiáˈˆ o̱si niquiáˈˆ é, niˈɨ́ˉ íˈˋ e ˈnéˉ nijúumˉ i̱ dseaˋ íˋ.” Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e jaangˋ dseaˋ cuǿømˋ nisɨ́ˈrˋ tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ é: “Jaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨcó̱o̱ˈˇo̱ ˈnʉˋ lana, co̱ˈ lajɨbˋ e seaˋ quiéˉe nɨcacuǿøˉø Fidiéeˇ”; jo̱guɨ fóˈˋnaˈ cajo̱ e lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ caféˈˋ e júuˆ la joˋ catɨ́ɨngˉ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜guɨr tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ é. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ joˋ jíiˈ˜naˈ faˈ jmitíˆguɨˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ yaam˜baˈ jmitíˆnaˈ. ¡I̱ jmɨcaang˜ i̱ la ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ! Co̱ˈ jábˈˉ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e caféˈˋ Saíiˆ, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ caféˈrˋ uii˜ quíiˆnaˈ lala:

Jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na lɨco̱ˈ féˈˋbre e jmɨˈgórˋ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ júuˆ quiáˈˉbre,
dsʉˈ huíimˉ seengˋ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ do
e jmɨˈgórˋ jnea˜.
Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e ta˜ íingˆ quiáˈrˉ jial e jmiféiñˈˊ jnea˜,
co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ jmɨgüíˋbaˈ jmóorˋ.

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, catǿˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Nʉ́ʉˉnaˈ jo̱guɨ jmeeˉnaˈ úungˋ e ningángˈˋnaˈ e júuˆ la: 11 Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ɨ̱́ˈˋ gøˈˊ dseaˋ jaˋ cuǿøngˋ líˋ jméˉ e nilɨˈlɨiñˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e uøøˋ fɨˊ moˈoobˉ dseaˋ, jí̱i̱ˈ˜ e jo̱baˈ cuǿøngˋ líˋ jméˉ e nilɨˈlɨiñˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

12 Jo̱ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Fíiˋnaaˈ, ¿ñíˈˆ e ˈníbˈˋ catɨ́ɨngˉ dseaˋ fariseo e júuˆ e caféeˈ˜ na ˈmɨcú̱ˈˉ?

13 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ onuuˋ e seaˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ e o̱ˈ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajnírˋ, nigüɨtǿøbˈ˜ e jo̱ catɨˊ jmóˆ quiáˈˉ. 14 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ jmijíingˆnaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fariseo do; co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ dseaˋ tiuungˉ i̱ jeeng˜ jaangˋguɨ dseaˋ tiuungˉ. Jo̱ jaˋ líˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ tiuungˉ nijéiñˉ jaangˋguɨ dseaˋ tiuungˉ, co̱ˈ fɨng song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ lajɨˋ huáamˉbre dseáangˈ˜ nijiúiñˈˋ fɨˊ ɨ̱́ɨ̱ˊ jóng.

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Fíiˋi, ¿jሠjiéeˋ oˈˊ jméeˈ˜ jneaˈˆ júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e caféeˈ˜ na ˈmɨcú̱ˈˉ?

16 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón:

—Jo̱ ¿su o̱ˈguɨ ˈnʉ́ˈˋ mɨˊ ngámˈˋbɨˈ júuˆ quiéˉe cajo̱? 17 ¿Su jaˋ ñíˆnaˈ e lajaléˈˋ e ɨ̱́ˈˋ gøˈˊ dseaˋ ngɨ́ɨngˊ fɨˊ dsíiˊ tuˈrˊ, jo̱ mɨ˜ joˋ eeˋ ta˜ íingˆ, jo̱baˈ uøøbˋ jóng fɨˊ lɨ́ˈˉ caluuˇ? 18 Jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ júuˆ e uøøˋ fɨˊ moˈooˉ dseaˋ, fɨˊ dsíibˊ dseaˋ lɨ˜ jalíˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ e jo̱baˈ jmóoˋ e jmɨrǿngˋ dseeˉ yaang˜ dseaˋ. 19 Co̱ˈ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ lɨ˜ jalíˋ jaléˈˋ e gaˋ e ɨˊ dsíirˊ, jo̱ e jo̱ quiéengˋ e jngangˈˊ dseaˋ rúiñˈˋ, o̱si e ˈlee˜ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, o̱si e jmóoˋ dseaˋ jaléˈˋ e jaˋ tíiˊ ta˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, o̱si jmóorˋ ɨ̱ɨ̱ˋ é, o̱si ngɨrˊ ta˜ quie̱ˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, o̱si jmineaiñˈˆ dseaˋ rúiñˈˋ é. 20 Jo̱ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lanab e jmóoˋ e jmɨrǿngˋ dseeˉ yaang˜ dseaˋ, jo̱ o̱ˈ uíiˈ˜ e jaˋ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ e ru̱ˈrˊ guóorˋ nʉ́ˈˉguɨ e nidǿˈrˉ ir˜, co̱ˈ e jo̱ jaˋ jmóoˋ e lɨrøøngˋ dseaˋ dseeˉ.

Mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Jesús

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Sidón. 22 Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jaangˋ dseamɨ́ˋ cananea i̱ niguiing˜ fɨˊ jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do e áiñˈˋ teáˋ lala:

—¡Fíiˋi, sɨju̱ˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jnea˜ jo̱ jmiˈleáangˉ i̱ sɨmɨ́ˆ quiéˉe, co̱ˈ jaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ iuungˉ dsíirˊ!

23 Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ jaˋ e cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do. Jo̱ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ dob cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋnaaˈ, síiˈ˜go̱ i̱ dseamɨ́ˋ na güɨguiéiñˈˊ, co̱ˈ jáarˊ ta˜ óoˋ lɨ́ˈˆ caluuˇnaaˈ.

24 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e casíingˋ Fidiéeˇ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la e quiáˈˉ nilaanˉ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ joˈseˈˋ i̱ sɨˈíingˆ.

25 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lado, dsifɨˊ lajo̱b cangórˉ cangosíˈˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¡Fíiˋi, jiéeˋ oˈˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜!

26 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Jaˋ dseengˋ e niguíˆ dseaˋ iñíˈˆ e gǿˈˋ jiuung˜ quiáˈrˉ jo̱ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dsiiˋ.

27 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús:

—Jábˈˉ, Fíiˋnaaˈ, lajo̱b lɨ́ɨˊ; dsʉˈ e jáˈˉ cajo̱ e jɨˋguɨ dsiiˋ sɨtɨ́ɨngˊneˈ jaléˈˋ e cuíiˈ˜ iñíˈˆ e sojiʉ́ˈˋ fɨˊ nʉ́ˈˉ mes˜ quiáˈˉ fii˜reˈ.

28 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Dseamɨ́ˋ, dseángˈˉ lajamˈˆ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiéˉe! Jo̱ güɨlíbˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ fóˈˋ na.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈláangˉ i̱ jó̱o̱ˊ i̱ dseamɨ́ˋ do.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ dséeˈ˜

29 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ caguiérˉ fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ Galilea jo̱ fɨˊ jo̱b cajgóorˉ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ. 30 Jo̱ lajeeˇ jo̱, i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ caseángˈˊ e fɨˊ lɨ˜ guiiñˈ˜ do e jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ i̱ lɨ́ɨngˊ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ; do dseaˋ jlúungˈ˜, do dseaˋ tiuungˉ, do dseaˋ bǿøngˈ˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ féˈˋ, jo̱guɨ quiéemˋbɨ i̱ lɨ́ɨngˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ e jiéˈˋguɨ, jo̱ dob cajmiˈleáangˉ Jesús lajaléngˈˋ íˋ. 31 Jo̱baˈ dseángˈˉ lajɨɨmˋ dseaˋ cangogáˋ dsíirˊ ie˜ jo̱ mɨ˜ cangárˉ e cafébˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lamɨ˜ féˈˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ bǿøngˈ˜ caˈláamˉbre, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ jlúungˈ˜ cangɨˊbre, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ calɨjnéˈˋbre. Jo̱ lajɨɨmˋbingˈ do canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ dseaˋ Israel.

Mɨ˜ cahéngˈˊ Jesús quiʉ̱́ˋ mil dseaˋ

32 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, catǿˈˉ Jesús dseaˋ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Eáamˊ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨnˉn jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la, co̱ˈ na nɨngóoˊ ˈnɨˊ jmɨɨb˜ e taaiñ˜ fɨˊ la có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jo̱ jaˋ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e nidǿˈrˉ. Jo̱ jaˋ iin˜n faˈ lɨ́ˈˆ niguiéenˈ˜nre lajo̱ fɨˊ quiáˈrˉ e jaˋ mɨˊ gǿˈrˋ, co̱ˈ dseáamˈ˜ fɨng caˈuóˈrˋ guiáˈˆ fɨˊ.

33 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jo̱ ¿jial nijmóˆooˈ jóng? ¿Jie˜ lɨ˜ nidsiléˆeeˈ e nidǿˈˉ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ na? Co̱ˈ tɨˊ lab la jaˋ i̱i̱ˋ dseaˋ seengˋ có̱ˉ quiá̱ˈˉ la faˈ i̱ niˈnɨ́ˉ.

34 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lala:

—¿Jóˈˋ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ e iñíˈˆ e sɨˈmangˈˆ ˈnʉ́ˈˋ na?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jí̱i̱ˈ˜ guiébˉ iñíˈˆ tíiˊ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ ˈñʉbˋ.

35 Jo̱ Jesús caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do e caguáiñˈˋ do fɨˊ ni˜ uǿˆ. 36 Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ catɨ́ɨiñˉ casá̱ˈrˉ e guiéˉ iñíˈˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ ˈñʉˋ do jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cafíimˋbre e iñíˈˆ do jo̱ cangɨ́ɨiñˋ fɨˊ jaguóˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ íˋguɨb cajméeˋ guiéeˆ jee˜ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. 37 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do cagǿˈrˋ ie˜ jo̱ carˋ calɨtaaiñ˜ guiʉ́ˉ. Jo̱ carǿmˉbɨ guiéˉguɨ ˈmatሠmɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ e téeˈ˜ ˈnáˈˆ e caseángˉ. 38 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cagǿˈˋ ie˜ jo̱ tíiˊbre la quiʉ̱́ˋ mil, jo̱ jaˋ lɨˈíingˆ dseamɨ́ˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jiuung˜. 39 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈɨ́bˋ Jesús júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do, jo̱guɨ mɨfɨ́ɨngˋ caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangórˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ lɨ˜ se̱ˈˊ Magdala.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes