A A A A A
Bible Book List

Mateo 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaangˋguɨ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ jmooˋnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ jmooˋnaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijǿøˉ jaléngˈˋ dseaˋ; co̱ˈ song jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jaˋ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e niguoˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

’Jo̱baˈ mɨ˜ jmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jaˋ jmooˋnaˈ lɨ˜ cuǿøngˋ jǿøˉ dseaˋ fɨ́ɨngˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e jmóorˋ lajo̱. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmɨcaaiñ˜ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ lacaangˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niféˈˋ dseaˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉbre. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do, nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, co̱ˈ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ jmɨcó̱o̱ˈˇ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jaˋ ˈnéˉ jméeˈ˜naˈ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nijmeeˉnaˈ do, doñiˊ faˈ jaangˋ dseaˋ i̱ cuíingˋnaˈ eáangˊ; jo̱ jmeeˉnaˈ e jo̱ e jaˋ ñiˊ dseaˋ. Jo̱guɨ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jǿøˉbre lají̱i̱ˈ˜ e jmooˋnaˈ do, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial féengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ mɨ˜ sɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jaˋ jmooˋnaˈ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜. Co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ tɨˊ dsíirˊ síngˈˋ yaaiñ˜ e sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ jo̱guɨ lacaangˋ lɨ˜ seángˈˊ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ jǿøngˉ írˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, jo̱baˈ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, mɨ˜ siing˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, güɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ jo̱ jniing˜ yaang˜naˈ ˈnʉ́ʉˊ jo̱ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ i̱ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jo̱. Jo̱ co̱ˈ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jǿøˉbre jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do, jo̱baˈ nicuǿˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

’Jo̱guɨ mɨ˜ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jaˋ fóˈˋnaˈ jmiguiʉˊ ya̱ˈˊ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ; co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ ɨˊ dsíirˊ e song jmiguiʉˊguɨ niféˈrˋ, jo̱baˈ jáˈˉguɨ ninúˉ diée˜ quiáˈrˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jie˜ mɨˊ jmeáangˈ˜ yaang˜ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ jéemˊ nɨñirˊ jaléˈˋ e ˈnéˉ quíiˉnaˈ nʉ́ˈˉguɨ e nimɨ́ɨˈ˜naˈre. Jo̱baˈ lalab ˈnéˉ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ:

Tiquíˆiiˈ, dseaˋ guiinˈ˜ ñifɨ́ˉ,
güɨjmifémˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ ˈnʉˋ,
co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ fénˈˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
10 Jo̱guɨ güɨjángˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiníˈˆ
e laco̱ˈ nicá̱ˈˋ nifɨˊ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ.
Jo̱guɨ güɨjmitib˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e iing˜ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la,
lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ lɨti˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quíiˈˉ.
11 Jo̱guɨ cuǿøˈ˜ jneaˈˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ niquiee˜naaˈ e jmɨɨ˜ lana.
12 Jo̱guɨ íingˊ dseeˉ uii˜ quíˉnaaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e nɨcajmóˆnaaˈ,
lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ íingˊnaaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nɨcaˈléerˊ quíˉnaaˈ.
13 Jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ lacaangˋ lɨ˜ ngɨˋnaaˈ
e laco̱ˈ jaˋ nijiʉ́ˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ,
jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ cajo̱
e laco̱ˈ jaˋ nijmeángˈˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ jneaˈˆ.
Co̱ˈ ˈnʉbˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ røøˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ
jo̱guɨ i̱ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ i̱ niingˉ eáangˊ cajo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.
Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab caˈeˊ Jesús ie˜ jo̱ jial féengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ.

14 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús:

—Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ ˈléerˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajo̱ niˈíimˉbre dseeˉ quíiˉnaˈ. 15 Dsʉˈ song ˈnʉ́ˈˋguɨ jaˋ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ ˈléerˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajo̱ jaˋ niˈíiñˉ dseeˉ quíiˉnaˈ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ ayuno

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ mɨ˜ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ ayuno, jaˋ jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ fɨˈíˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e jmóorˋ lajo̱; co̱ˈ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijǿøˉ dseaˋ quiáˈrˉ e jmóorˋ ayuno. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨcaang˜ i̱ dseaˋ do, nɨcalɨ́ˈˉbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ do, jo̱ joˋ eeˋ niˈíngˈˆguɨr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, mɨ˜ jmooˋnaˈ ayuno, rú̱u̱ˈ˜naˈ níˆnaˈ jo̱guɨ jmeáangˈ˜naˈ guiʉ́ˉ yaang˜naˈ, 18 jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilɨlíˈˆ dseaˋ e jmooˋnaˈ ayuno. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Tiquíiˆnaˈ Fidiéeˇ i̱ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ nilɨlíˈˆ e jo̱, jo̱ dseaˋ íbˋ i̱ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈmáˈrˆ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

Jaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ jmooˋnaˈ e sɨlɨ́ɨˈˇnaˈ eáangˊ cuuˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la íimˉ jaléˈˋ e óoˋ dseaˋ jo̱guɨ seengˋ cajo̱ jaléngˈˋ guɨsɨ́ˋ i̱ ˈléeˊ, jo̱guɨ seemˋ ɨ̱ɨ̱ˋ cajo̱ i̱ dsitáaiñˈ˜ i̱ ˈléeˊ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ dseaˋ. 20 Jo̱ guiʉ́ˉguɨb e nijmeeˉnaˈ e nilɨseaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ jaléˈˋ e jloˈˆ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ jaˋ seengˋ jaléngˈˋ guɨsɨ́ˋ i̱ ˈléeˊ, o̱ˈguɨ dsitáangˈ˜ jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ ˈléeˊ cajo̱. 21 Co̱ˈ lɨ˜ seaˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ do, e jo̱bɨ eáangˊ guiing˜ óoˊnaˈ jóng.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ co̱o̱ˋ jɨˋ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e jnéˈˋ dseaˋ

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléˈˋ jminiˇ dseaˋ lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ jɨˋ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e jnéˈrˋ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨrˊ; jo̱baˈ song jloˈˆ jminíˆnaˈ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ jnéˈˋnaˈ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨˋnaˈ jóng; 23 jo̱ dsʉˈ song jaˋ dseengˋ jminíˆnaˈ, jo̱baˈ jaˋ jnéˈˋnaˈ jóng lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨˋnaˈ. Jo̱ song lajeeˇ e jneáˋ røøˋ jminíˆnaˈ niˈuíingˉ e jaˋ jnéˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ dseángˈˉ nʉʉˋguɨb niˈuíingˉ jminíˆnaˈ jóng.

Jaˋ cuǿøngˋ e guiing˜ dsíiˊ dseaˋ Fidiéeˇ mɨ˜ eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ cuuˉ

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈeˊguɨ Jesús e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nijmérˉ ta˜ fɨˊ quiniˇ gángˉ fiir˜ co̱lɨɨng˜, dsʉco̱ˈ song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ nilíˋ ˈníˈˋ níimˉbre jaangˋ jo̱guɨ nijmiti˜bre ta˜ e niquiʉ́ˈˉ i̱ jaangˋguɨ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e ˈnʉ́ˈˋ nijmitíˆnaˈ co̱lɨɨng˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ nijmitíˆnaˈ cajo̱ jaléˈˋ ta˜ seángˈˊ jmiguiʉˊ cuuˉ.

To̱ˈˋ fɨ́ɨmˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ

25 ’Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e uˈˆ cøˈˆnaˈ e laco̱ˈ cuøˊ e seengˋnaˈ, o̱ˈguɨ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ cajo̱. Co̱ˈ eáangˊguɨ laniingˉ e seengˋ dseaˋ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ e gøˈrˊ do, jo̱guɨ eáangˊguɨ laniingˉ ngúuˊ táaiñˋ cajo̱ laco̱ˈguɨ jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ e quiˈrˊ. 26 Quie̱ˋnaˈ cuente quiáˈˉ fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ i̱ ngɨˊ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ; jaˋ e jniˊreˈ o̱ˈguɨ e sɨtɨ́ɨngˊneˈ o̱ˈguɨ ˈmeaˊreˈ jaléˈˋ e nidǿˈˉreˈ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáaˉreˈ. Dsʉˈ Tiquíiˆ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ hémˈˊbreiñˈ do. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¡eáangˊguɨ quíingˊnaˈ laco̱ˈguɨ e fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ! 27 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ jmóoˋ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱, jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ cajo̱ faˈ e nijmérˉ e seeiñˋ huǿøˉguɨ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ quiáˈrˉ faˈ jialguɨ la lɨ́ˋ dsíirˊ.

28 ’Jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ. Co̱ˈ quie̱ˋnaˈ cuente jial cuaangˋ jaléˈˋ líˆ e seaˋ fɨˊ jee˜ móˈˋ; jaˋ jmóoˋ ta˜ o̱ˈguɨ jmɨlɨɨng˜ sɨ̱ˈˆ yaang˜. 29 Jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jɨˋguɨ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Salomón do, dseaˋ i̱ eáangˊ seaˋ cuuˉ, dseángˈˉ jaˋ caquímˈˊ ˈñiaˈrˊ ˈmɨˈˊ e niguoˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la niguoˈˆ co̱o̱ˋ líˆ. 30 Jo̱ song Fidiéeˇ jmóorˋ e eáangˊ niguoˈˆ sɨ̱ˈˆ jaléˈˋ líˆ e seaˋ lacaangˋ fɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ cateáˋbaˈ e ee˜ e jloˈˆ do, co̱ˈ dsaˈóˋ iéeˊ fɨˊ ni˜ jɨbˋ nidsitóoˈ˜, jo̱ dsʉˈ ¡eáangˊguɨb nijméˉ Fidiéeˇ íˆ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ e líˆ do, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e tɨɨngˋ Fidiéeˇ jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ! 31 Jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ e foˈˆnaˈ: “¿E˜ niquiee˜naaˈ? o̱si ¿E˜ niˈnéˈˆnaaˈ? o̱si foˈˆbɨ́ɨˈ é ¿E˜ ˈmɨˈˊ niquíˈˆnaaˈ?” 32 Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇbingˈ i̱ jmóoˋ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e lajo̱. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, seemˋ jaangˋ Tiquíiˆnaˈ i̱ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱ íˋbingˈ i̱ nɨñiˊ e ˈnéˉnaˈ jaléˈˋ e jo̱. 33 Co̱ˈ e labaˈ ˈnéˉ e jmeeˉnaˈ; laˈuii˜ e nijmɨˈúungˋnaˈ e seengˋnaˈ e Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ e jmooˋnaˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊbre cajo̱, co̱ˈ lajo̱baˈ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ. 34 Jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e nidsijéeˊ quíiˉnaˈ e jmɨɨ˜ dsaˈóˋ, co̱ˈ dsaˈóˋ jiéˈˋguɨ e lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ. Dsʉco̱ˈ nitébˈˋ jí̱i̱ˈ˜ fɨˈíˆ dsíiˊ e seaˋ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜.

Matthew 6 New International Version (NIV)

Giving to the Needy

“Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

“So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Prayer

“And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

“This, then, is how you should pray:

“‘Our Father in heaven,
hallowed be your name,
10 your kingdom come,
your will be done,
    on earth as it is in heaven.
11 Give us today our daily bread.
12 And forgive us our debts,
    as we also have forgiven our debtors.
13 And lead us not into temptation,[a]
    but deliver us from the evil one.[b]

14 For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. 15 But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.

Fasting

16 “When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. 17 But when you fast, put oil on your head and wash your face, 18 so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Treasures in Heaven

19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. 20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. 21 For where your treasure is, there your heart will be also.

22 “The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy,[c] your whole body will be full of light. 23 But if your eyes are unhealthy,[d] your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness!

24 “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.

Do Not Worry

25 “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? 26 Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? 27 Can any one of you by worrying add a single hour to your life[e]?

28 “And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. 29 Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. 30 If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you—you of little faith? 31 So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ 32 For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. 33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. 34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.

Footnotes:

  1. Matthew 6:13 The Greek for temptation can also mean testing.
  2. Matthew 6:13 Or from evil; some late manuscripts one, / for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
  3. Matthew 6:22 The Greek for healthy here implies generous.
  4. Matthew 6:23 The Greek for unhealthy here implies stingy.
  5. Matthew 6:27 Or single cubit to your height
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes