A A A A A
Bible Book List

Matei 4:1-11 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Ispitirea lui Isus Hristos

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini”. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.” Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră’.” „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.” Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.” 11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Matei 4:1-11 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Ispitirile lui Isus

Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul[a]. Isus a postit timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi[b] şi apoi a flămânzit. Atunci ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis:

– Dacă[c] eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca aceste pietre să devină pâini!

Însă Isus i-a răspuns:

– Este scris:

„Omul nu trăieşte numai cu pâine,
    ci cu orice cuvânt
        care iese din gura lui Dumnezeu“[d].

Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus să stea pe streaşina Templului şi I-a zis:

– Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris:

„El le va porunci îngerilor Săi cu privire la Tine“

şi

„Ei Te vor purta pe braţele lor,
    ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră!“[e]

Isus i-a răspuns:

– De asemenea este scris: „Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău!“[f]

Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis:

– Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina.

10 Atunci Isus i-a răspuns:

– Pleacă, Satan, căci este scris:

„Domnului, Dumnezeul tău, să te închini
    şi numai Lui să-I slujeşti!“[g]

11 Atunci diavolul a plecat de la El. Şi iată că nişte îngeri au venit să-I slujească.

Footnotes:

  1. Matei 4:1 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator; peste tot în carte
  2. Matei 4:2 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la 2:15
  3. Matei 4:3 Sau: Din moment ce, în ideea că diavolul nu pune la îndoială identitatea lui Isus; şi în v. 5
  4. Matei 4:4 Vezi Deut. 8:3
  5. Matei 4:6 Vezi Ps. 91:11, 12
  6. Matei 4:7 Vezi Deut. 6:16
  7. Matei 4:10 Vezi Deut. 6:13
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes