Add parallel Print Page Options

Jesus talar om framtiden

(Matt 24:1-22; Luk 21:5-24)

13 När Jesus sedan lämnade templet sa en av hans lärjungar: ”Mästare, se vilka stenar och fantastiska byggnader!”

Jesus svarade: ”Alla dessa stora byggnader som du nu ser kommer att jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra.”

När han senare satt på Olivberget, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de: ”Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet på att den tid har kommit då allt detta ska gå i uppfyllelse?”

Då sa Jesus till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och säga: ’Det är jag’, och de ska leda många vilse. Och när ni får höra om krig och rykten om krig, så låt er inte skrämmas. Det måste ske, men det betyder inte att slutet har kommit.

Folk och länder ska resa sig mot varandra. Det blir jordbävningar på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Men detta är bara början på födslovärkarna.

Var på er vakt! Man ska arrestera er och dra er inför domstolar, och ni ska bli misshandlade i synagogorna[a]. Och ni ska för min skull få stå inför kungar och makthavare, som vittnen inför dem. 10 Evangeliet ska först predikas för alla folk. 11 När ni arresteras och utlämnas behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga. Säg bara det ni får att säga just då, för det är inte ni som talar, utan den heliga Anden. 12 Syskon ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar sina barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem. 13 Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.[b]

14 När ni ser ’den vanhelgande skändligheten’ stå där den inte borde (må den som läser detta förstå det)[c], då ska de som är i Judeen fly upp i bergen. 15 Den som är uppe på taket[d] får inte gå ner till huset för att hämta något, 16 och den som är ute på åkern får inte vända tillbaka för att hämta kläder.

17 Ve dem som är gravida eller ammar när den tiden kommer! 18 Be att detta inte behöver ske på vintern, 19 för den tidens lidande ska bli så svårt att inget liknande har inträffat, från den dag Gud skapade världen och till nu, och inte heller senare kommer att inträffa. 20 Om Herren inte hade förkortat den tiden, skulle ingen räddas. Men nu har han förkortat tiden för sina utvaldas skull.

När Jesus kommer tillbaka

(Matt 24:23-35; Luk 21:25-33)

21 Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Där är han’, så tro honom inte! 22 Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra tecken och under för att om möjligt lura de utvalda.

23 Men var på er vakt! Se, jag har varnat er för allt i förväg!

24 Men i de dagarna, efter den tidens lidande,

’kommer solen att förmörkas
    och månen att sluta lysa.
25 Stjärnorna ska falla från himlen
    och himlens krafter skakas.’[e]

26 Då ska man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.[f] 27 Han ska sända ut sina änglar, och han ska samla ihop sina utvalda från alla väderstreck, från jordens gräns till himlens gräns.

Liknelsen om fikonträdet

28 Lär er en liknelse från fikonträdet: när kvisten blir mjuk och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här. 29 På samma sätt kan ni veta, när ni ser detta hända, att det är nära, utanför dörren.

30 Sannerligen säger jag er: detta släkte ska inte gå under innan allt detta händer.[g] 31 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

Var beredda

(Matt 24:36-51; Luk 21:34-36)

32 Ingen känner till dagen eller timmen, inte ens änglarna i himlen, eller ens Sonen. Bara Fadern vet det. 33 Var därför beredda och håll er vakna, eftersom ni inte vet när den tiden kommer.

34 Det blir som när en man har rest bort. Han har överlåtit ansvaret för huset åt sina tjänare. Var och en har fått sin uppgift, och portvakten order om att hålla sig vaken och beredd.

35 Håll er därför vakna, för ni vet inte när husets herre kommer! Kanske blir det på kvällen eller vid midnatt eller strax före gryningen eller tidigt på morgonen. 36 Låt honom inte komma över er helt plötsligt och hitta er sovande. 37 Det jag säger er här gäller alla: håll er vakna!”

Footnotes

  1. 13:9 I synagogan, judarnas gudstjänstlokal, kunde det också finnas en lokal domstol, som hade rätt att döma i enklare fall och utdela piskstraff.
  2. 13:13 Av v. 12 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv.
  3. 13:14 Jfr Dan 9:27; 11:31; 12:11.
  4. 13:15 Hustaken i de här trakterna är platta och används som en extra boyta. Trappan finns ofta på utsidan av husen.
  5. 13:25 Jfr Jes 13:10; 34:4 och Joel 2:10.
  6. 13:26 Jfr Dan 7:13.
  7. 13:30 Detta släkte kan syfta antingen på den generation som levde samtidigt med Jesus, eller den generation som skulle få uppleva de händelser han talade om. Men Jesus använder också uttrycket i en generell betydelse, människosläktet. Det är då inte begränsat till en viss generation.