A A A A A
Bible Book List

Markus 11 Reimer 2001 (REIMER)

11 Aus see dicht bie Jerusalem kjeeme bott Betfage en Betanean biem Eeljboajch, schekjt hee twee fonn siene Jinja

en saed to an: "Got enn daut Darp daut jaeajenaewa fonn junt es, en fuats wan jie doa enenn kome, woa jie en Falm aunjebunge finje wua noch kjeena bowe jeraede haft; leest daut loos en brinjt mie daut.

En wan irjent waea sajcht: 'Wuaromm doo jie daut?' dan sajcht: 'Daem Herr faelt daut,' en hee woat daut fuats wada trig schekje".

See jinje en funge daut Falm aunjebunge bie ne Daea, bute opp dee opne Gaus, en see leesde daut loos.

En walkje fonn dee, dee doaromm stunnde, saede to an: "Waut doo jie hia, daut jie daut Falm loosleese?"

En see saede an waut Jesus jesajcht haud, en see leete an gone.

See brochte daut Falm no Jesus, en schmeete aeare Kjleeda doa enopp, en hee sad sikj doa enopp.

En fael schmeete aeare Kjleede oppem Wajch, en aundre schneede kjleene Asta ut dee Flekje.

En dee, dee feropp jinje, en dee, dee hinjaraun kjeeme, schreaje: "Hoosauna! Jesaeajent es dee, dee enn daem Herr sien Nome kjemt!

10 Jesaeajent es onns Foda Doft sien komendet Rikj! Hoosauna em Hechste!"

11 Hee kjeem enn Jerusalem enenn, en jinkj em Tempel enenn. Hee kjikjt romm no aules, en wielet no aul Lot wea, jinkj hee no Betanean met siene Twalw.

12 De naeakjste Tsemorjenst, aus hee fon Betanean wajch jinkj, hungad am.

13 En aus hee en Fiejeboom sach fonn wiet auf, dee Blaede haud, kjeem hee no daem tom seene auf dee Frucht haud, oba aus hee bott doa kjeem, funk hee nusscht bute Blaede, dan daut wea noch nich Tiet fa Fieje.

14 Donn saed hee to daen Boom: "Mucht kjeena jeemols meeha fonn die Frucht aete!" En siene Jinja heade daut.

15 See kjeeme no Jerusalem, en hee jinkj em Tempel enenn en funk aun daen rut to joage dee em Tempel koffte en fekoffte, en schmeet dee Jeltwakjsla aeare Desche omm, uk daen aeare Benkje dee Duwe fekoffte,

16 en erlaubd nich daut irjentwaea Jefaese derchem Tempel druach,

17 en lead an en saed: "Steitet nich jeschraewe daut mien Hus en Baedhus saul jenant woare fa aule Natsjoone? Oba jie ha ne Reibaheel doarut jemoakt."

18 En dee Huagapriesta en Schreftjeleade heade daut, en sochte woo see am kunne ommbrinje, dan see enjste sikj fa am, dan aul daut Follkj wea erstaunt aewa siene Lea.

19 Auset nu Lot wort, jinje see ut dee Staut rut.

20 En aus see de naeakjste Morje delengd daen Wajch jinje, sage see daut dee Fiejeboom fonne Wartle bott bowe fedreacht wea.

21 En Peeta docht doaraun, en saed to Jesus: "Meista, kjikj! dee Fiejeboom daen du Jistre fedaume deetst es fedreacht."

22 Jesus auntwuad am en saed: "Ha Gloowe enn Gott!

23 Enn Woarheit saj ekj junt, daut waeaemma to dis Boajch woat saje: 'Haew die opp en schmiet die em See enenn,' en woat enn sien Hoat nich twiewle, oba jleewe daut waut hee sajcht paseare woat, dan woat hee daut habe.

24 Doaromm saj ekj junt, aules, no waut jie em Jebaed froage, jleeft daut jie daut kjriehe woare, dan woa jie daut habe.

25 En wan jie stone en baede, dan fejaeft wan jie irjent waut jaeajen irjent waem habe, daut jun Foda em Himel junt june Aewatraedunje fejaewe kaun."

26 [ Oba wan jie nich fejaewe, dan woat jun Foda em Himel junt uk nich june Aewatraedunje fejaewe.]

27 En see kjeeme wada no Jerusalem. En aus hee em Tempel erommjinkj, kjeeme dee Huagapriesta en Schreftjeleade en Elltesta,

28 en saede to am: "Derch waut fonne Follmacht deist du dise Dinje, oda waea haft die dee Follmacht jejaeft dee to doone?"

29 En Jesus saed to an: "Ekj woa junt een Wuat froage, doot mie auntwuate, en dan woa ekj junt saje derch waut fonne Follmacht ekj dise Dinje doo.

30 Jehaun siene Taufe, wea dee fomm Himel, oda fonn Mensche? Jaeft mie Auntwuat."

31 See aewalaede sikj daut unjarenaunda en saede: "Wan wie saje, Fomm Himel, dan woat hee saje, Wuaromm jleewd jie am dan nich.

32 Oba wan wie saje, Fonn Mensche, - see haude Angst fa daut Follkj, dan dee hilde aula daut Jehaun werklich en Profeet wea.

33 En see auntwuade Jesus en saede: "Wie weete nich." En Jesus saed to an: "Dan saj ekj junt uk nich derch waut fonne Follmacht ekj dise Dinje doo."

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes