A A A A A
Bible Book List

Marek 8Slovo na cestu (SNC)

Opět se kolem Ježíše shromáždilo velké množství lidí. Byli s ním tak dlouho, že dojedli své zásoby. Ježíš si svolal učedníky, aby se o tom poradili.

"Je mi líto těch lidí," řekl. "Jsou zde již tři dny a nemají co do úst.

Když je pošlu domů bez jídla, cesta je vyčerpá. Vždyť někteří bydlí daleko."

Učedníci se ulekli: "Chceš snad, abychom jim tady v té pustině sháněli něco k jídlu?"

"Kolik chlebů tady máte?" zeptal se Ježíš. "Sedm," odpověděli mu.

Nato řekl všem shromážděným, aby se posadili na zem. Vzal těch sedm chlebů, děkoval za ně Bohu, ulamoval z nich a dával svým učedníkům, kteří je rozdělovali všem ostatním.

Měli ještě několik malých ryb, za které Ježíš také Bohu poděkoval a dal je učedníkům, aby je opět roznesli.

8-9 Všichni se dosyta najedli; bylo jich tentokrát asi čtyři tisíce. Když potom posbírali zbytky nalámaných chlebů, naplnili jimi sedm košů. Pak Ježíš poslal ty lidi domů

10 a sám se svými učedníky nastoupil na loďku a přeplavili se k městečku Magdala.

11 Když se o jeho příchodu dověděli tamější farizejové, přišli k němu a začali na něj dotírat: "Udělej nějaký zázrak! Prokaž se nějakým božským znamením, a pak ti uvěříme."

12 Ježíš zesmutněl a řekl: "Kolik zázraků a znamení byste ještě chtěli? Stejně byste ani potom neuvěřili."

13 Nechal je, nastoupil s učedníky znovu do loďky a pluli jinam.

14 Protože se zapomněli postarat o doplnění zásob, měli s sebou jen jeden chleba.

15 Během plavby jim Ježíš vážně kladl na srdce: "Dejte si pozor na farizejský a herodovský kvas!" "Co tím myslí?" ptali se jeden druhého.

16 Nakonec se shodli, že asi naráží na jejich zapomnětlivost, že neobstarali dostatek chleba na cestu.

17 Ježíš zaslechl jejich dohady a řekl: "Ne, to není ono. Opravdu mi nerozumíte? Je možné, že jste tak nechápaví?

18 Izaiáš říká: "Máte oči a jste slepí, máte uši a jste jak hluší. Jak to, že si nic nepamatujete?"

19 Co těch pět tisíc, které jsem nasytil pěti chleby? A kolik košů jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli.

20-21 "A když jsem nasytil čtyři tisíce pouhými sedmi chleby, kolik ještě zbylo? Vzpomínáte si?" "Sedm plných košů," přiznali. "A vy si myslíte, že se teď trápím nad tím, že nemáte dost chleba?"

22 Když dorazili do Betsaidy, přivedli k němu slepce s prosbou, aby ho svým dotekem uzdravil.

23 Ježíš ho vzal za ruku a vyvedl za vesnici. Tam se nasliněnými prsty dotkl očí slepce a zeptal se: "Vidíš něco?"

24 Muž se rozhlédl a zvolal: "Ano, vidím lidi, ale nejasně; vypadají jako chodící stromy!"

25 Ježíš se ještě jednou dotkl jeho očí. Když se muž znovu podíval kolem sebe, viděl všechno jasně; jeho oči byly už úplně uzdraveny.

26 Ježíš ho poslal domů se slovy: "Přes vesnici raději nechoď a nikomu to neříkej."

27 Potom Ježíš se svými učedníky opustil Galileu a procházel vesničkami v okolí Cézareje Filipovy, na úpatí pohoří Hermon. Cestou se svých učedníků zeptal: "Za koho mne lidé považují?"

28 Řekli mu: "Někteří se domnívají, že jsi Jan Křtitel, jiní říkají, že jsi Eliáš nebo jiný velký prorok."

29 "A za koho mne považujete vy? otázal se dále. "Ty jsi ten zaslíbený král - Kristus," zvolal Petr.

30 Nato jim přikázal, aby to nikomu neříkali

31 a začal jim vykládat, co ho čeká, než uskuteční své poslání. Bude muset velmi trpět, velekněží, učitelé Zákona i židovští předáci ho odsoudí, bude zabit, ale třetí den vstane z mrtvých.

32 Mluvil s nimi naprosto otevřeně. Petr si ho vzal stranou a chtěl mu to rozmluvit.

33 Ježíš se však obrátil k učedníkům a před nimi Petra pokáral: "Mlč, pokušiteli! Díváš se na to z lidského hlediska, a ne z Božího."

34 Ke svým učedníkům přizval ještě další lidi a kladl jim na srdce: "Kdo mě chce následovat, musí dát stranou své vlastní zájmy, nebát se podstoupit nesnáze a utrpení a musí v životě dělat všechno tak, jako bych to dělal já.

35 Kdo se snaží svůj život prožít po svém, ve skutečnosti ho promarní. Jenom ti získají věčný život, kdo se obětují pro mne a proto, co já přináším člověku.

36 Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět a pravý život promarní?

37 Dostane snad ještě jednou takovou příležitost?

38 Jestli se někdo stydí za mne a za má slova před nevěřícími a hříšnými lidmi, za toho se také já budu stydět, až se vrátím se svatými anděly v slávě svého Otce.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes