A A A A A
Bible Book List

Marcos 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ jmɨrǿngˋ dseaˋ dseeˉ yaaiñ˜

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ jaléiñˈˋ do jalíiñˉ fɨˊ Jerusalén jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e i̱ lɨɨng˜ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús gøˈrˊ e jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ˈrˊ guóorˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ canaangˋ i̱ dseaˋ do féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús do. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fariseo do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ caguiaangˉguɨ mɨˊ ˈnooˋbɨ jmitir˜ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quiáˈrˉ e jaˋ mɨˊ dǿˈrˉ ir˜ fɨng song jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ˈrˊ guóorˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ. Jo̱guɨ cajo̱ mɨ˜ niquɨiñˈˉ e dsileáarˊ jaléˈˋ e gøˈrˊ fɨˊ ˈmóoˈ˜, jaˋ cuǿøngˋ dǿˈrˉ fɨng song jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e ru̱ˈrˊ guóorˋ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ. Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jiéˈˋguɨ e ˈnéˉ nijmitir˜ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, faˈ la e ˈnéˉ ru̱ˈrˊ jaléˈˋ vas có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ dsʉʉˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e jmáiñˈˋ ta˜ e lɨ́ɨˊ ñíˆ jo̱guɨ lajo̱bɨ ni˜ lɨ˜ güɨɨiñˋ cajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ do cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ jaˋ nʉ́ʉˈr˜ faˈ e jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, dseaˋ Israel, co̱ˈ jaˋ ru̱ˈrˊ guóorˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ nʉ́ˈˉguɨ e nidǿˈrˉ ir˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—E jábˈˉ laco̱ˈ caféˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Saíiˆ mɨ˜ caféˈrˋ uii˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ, co̱ˈ lalab cajmeˈˊ dseaˋ do ie˜ jo̱:
    Jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na lɨco̱ˈ féˈˋbre e jmɨˈgórˋ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ júuˆ quiáˈˉbre,
    dsʉˈ huíimˉ seengˋ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ do e jmɨˈgórˋ jnea˜.
    Dsʉˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jialco̱ˈ jmiféiñˈˊ jnea˜,
    co̱ˈ lɨco̱ˈ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ jmɨgüíbˋ.

Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ tiúumˊbaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ lɨ́ˈˆ jmitíˆnaˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ laˈóˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱guɨ casɨ́ˈˉbɨguɨr i̱ dseaˋ do lala:

—ˈNʉ́ˈˋ, lɨco̱ˈ jmitíˆnaˈ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˉbaˈ jo̱ dsʉˈ jaˋ jmɨˈgooˋnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 10 Co̱ˈ lalab cajíngˈˉ Moi˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Jmɨˈgooˋ tiquíiˈˆ có̱o̱ˈ˜ niquíiˈˆ”, jo̱guɨ cajíngˈˉguɨr: “I̱ dseaˋ i̱ cuøˈˊ júuˆ ˈlɨˈˆ tiquiáˈˆ o̱si niquiáˈˆ é, jo̱baˈ ɨ́ɨˋ Fidiéeˇ íˈˋ e ˈnéˉ nijúungˉ i̱ dseaˋ laˈíˋ.” 11 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e jaangˋ dseaˋ cuǿømˋ nisɨ́ˈrˋ tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ é: “Jaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨcó̱o̱ˈˇo̱ ˈnʉˋ lana, co̱ˈ lajalébˈˋ e seaˋ quiéˉe e lɨ́ɨˊ Corbán” (jo̱ e la guǿngˈˋ e nicacuǿøˆø Fidiéeˇ); 12 jo̱guɨ fóˈˋbɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ lajo̱ joˋ ˈnéˉ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜guɨr tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ é. 13 Jo̱ mɨ˜ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ e jo̱ e jmitíˆnaˈ jaléˈˋ e júuˆ e caséeˊ dseaˋ mɨˊ áangˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ íimˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e jiéˈˋ e jaˋ dseengˋ e cøøngˋjiʉ røøˋ laco̱ˈ e la e jmooˋguɨ ˈnʉ́ˈˋ.

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, catǿˈˉtu̱ Jesús lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ lala:

—Nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe lajɨɨngˋnaˈ, jo̱ jmeeˉnaˈ úungˋ e ningángˈˋnaˈ: 15 Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ɨ̱́ˈˋ gøˈˊ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jméˉ e nilɨˈlɨiñˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e ɨˊ dsíibˊ dseaˋ, e jo̱b e jmóoˋ e lɨˈlɨiñˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jóng. 16 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dsi˜ loguáˆ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e júuˆ quiéˉe la.

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈɨ́ɨˉ Jesús júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ fɨˊ jo̱ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ na. 18 Jo̱ lalab cañíiˋ dseaˋ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—¿Su o̱ˈguɨ ˈnʉ́ˈˋ mɨˊ ngámˈˋbɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ la cajo̱? ¿Su jaˋ mɨˊ ñíˆnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jáaˊ fɨˊ caluuˇ cuǿøngˋ seaˋ líˋ jméˉ e nisó̱ˈˋ dseaˋ fɨˊ gaˋ jo̱ e nijmɨˈlɨngˈˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ? 19 Dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ dsitóoˈ˜ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ dsíiˊ tubˈˊ dseaˋ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ e jo̱, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ e uøøˋ fɨˊ caluuˇ.

Jo̱ cajíñˈˉ lajo̱ e laco̱ˈ jmóorˋ júuˆ e guiʉ́bˉ lajalébˈˋ e gøˈˊ dseaˋ, jo̱ jaˋ e sɨˈlɨˈˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 20 Jo̱guɨ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱ lala:

—Jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ, jaléˈˋ e jo̱baˈ uíingˉ e jmɨˈlɨngˈˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ dsʉco̱ˈ fɨˊ gabˋ cá̱rˋ. 21 Dsʉco̱ˈ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ lɨ˜ uíingˉ e ɨˊ dsíirˊ jaléˈˋ e gaˋ faˈ jaléˈˋ e la: e ˈléeˊ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ catɨ́ɨiñˉ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jngangˈˊ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ cajo̱, 22 jo̱guɨ suuiñˋ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jaˋ dseengˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jmɨgóoˋ, jo̱guɨ jmóorˋ jaléˈˋ ta˜ jaˋ dseengˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ eáangˊ dsihuɨ́ɨiñˊ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ eáangˊ tɨˊ dsíirˊ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ ta˜ júuˆ, jo̱guɨ eáangˊ jmɨjløngˈˆ yaaiñ˜, jo̱guɨ jaˋ mɨˊ caˈɨ́ˋ dsíirˊ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ. 23 Jo̱ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ labaˈ e uøøˋ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ, jo̱ e jo̱baˈ e jmóoˋ e cá̱rˋ fɨˊ gaˋ e laco̱ˈ jmɨˈlɨngˈˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ e jo̱b júuˆ quiéˉe.

Mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Jesús

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Tiro có̱o̱ˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Sidón. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, caˈírˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ co̱ˈ jaˋ iiñ˜ e calɨñiˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jie˜ fɨˊ táaiñˋ; dsʉˈ jaˋ calɨ́ˈrˉ faˈ caˈméeiñˋ, 25 co̱ˈ ladsifɨˊ ladob calɨñiˊ niquiáˈˆ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ niˈiuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱baˈ ladsifɨˊ ladob cangórˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ uii˜ tɨɨiñˈˉ do. 26 Jo̱ i̱ niquiáˈˆ i̱ sɨmɨ́ˆ do seeiñˋ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ, fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ jiéˈˋ laco̱ˈ góoˋ Jesús, fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Sirofenicia. Jo̱ mɨ˜ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do faˈ niguíñˉ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ iuungˉ dsíiˊ i̱ sɨmɨ́ˆ quiáˈrˉ do. 27 Jo̱ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Cuø˜ fɨˊ e cuǿøngˋ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊbɨ dseaˋ nidǿˈˉ laˈuii˜, dsʉco̱ˈ jaˋ dseengˋ e niguíˉ dseaˋ e iñíˈˆ e gøˈˊ jiuung˜ quiáˈrˉ jo̱ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dsiiˋ.

28 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús lala:

—Jábˈˉ, Fíiˋi, lajo̱b lɨ́ɨˊ, dsʉˈ e jábˈˉ cajo̱ e jaléngˈˋ dsiiˋ i̱ teáangˈ˜ uii˜ mes˜ sɨtɨ́ɨmˊbreˈ jaléˈˋ cuíiˈ˜ iñíˈˆ e sojiʉ́ˈˋ quiáˈˉ jó̱o̱ˊ dseaˋ.

29 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Jábˈˉ quíiˈˉ, dseamɨ́ˋ, nɨcuǿømˋ guønˈˆ fɨˊ quíiˈˉ lana, co̱ˈ lana nɨcagüɨˈɨ́ɨbˊ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ lamɨ˜ iuungˉ dsíiˊ i̱ sɨmɨ́ˆ quíiˈˉ do.

30 Jo̱ cangámˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ mɨ˜ caguiéiñˈˉ fɨˊ jo̱, cadséiñˈˋ i̱ sɨmɨ́ˆ quiáˈrˉ do fɨˊ ni˜ coˈmaˋ e nɨguiúmˉbiñˈ do, co̱ˈ nɨcagüɨˈɨ́ɨbˊ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ lamɨ˜ iuungˉ fɨˊ dsíirˊ do.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ güɨɨng˜ jo̱guɨ i̱ jaˋ líˋ féˈˋ

31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Tiro, jo̱ cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Sidón có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Decápolis, jo̱ caguiéˉtu̱r e fɨˊ lɨ˜ néeˊ e guiéeˊ Galilea do. 32 Jo̱ fɨˊ jo̱b caguilíingˉ dseaˋ i̱ jéengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ güɨɨng˜ jo̱guɨ i̱ jaˋ líˋ féˈˋ. Jo̱ camɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e faˈ Jesús niquidsirˊ guóorˋ fɨˊ mogui˜ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. 33 Jo̱baˈ cajéengˋ Jesús i̱ dseañʉˈˋ do fɨˊ lɨ́ˈˉ lacaangˋ lɨ˜ siñˈˊ fɨˊ lɨ˜ jaˋ teáangˉ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱ catá̱ˈrˉ niguóorˋ fɨˊ dsíiˊ tóˋ logua˜ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱guɨ caˈñíirˊ capíˈˆ jo̱ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ jmeˈeˈrˊ cagüɨˈrˊ nisɨ́ɨˈˇ i̱ dseañʉˈˋ do. 34 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caséerˋ nir˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ caseáangˋ dsíirˊ casɨ́ˈrˉ i̱ dseañʉˈˋ do:

—¡Efata! —e guǿngˈˋ: ¡Güɨneab˜ loguáˈˆ!

35 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caféˈrˋ lajo̱, ladsifɨˊ lanab canaˊ logua˜ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱guɨ canaangˋ féˈˋbɨr guiʉ́ˉ cajo̱. 36 Jo̱ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ. Dsʉˈ faˈ jmiguiʉˊguɨ ya̱ˈˊ e quiʉˈˊ Jesús ta˜ e jaˋ niguiáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do júuˆ, eáangˊguɨb guiaˊ i̱ dseaˋ do. 37 Jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ lalab féˈrˋ:

—Lajalébˈˋ e jmóoˋ i̱ dseaˋ na eáamˊ guiʉ́ˉ, co̱ˈ líˈˋbre jmérˉ e ninúˉtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ güɨɨng˜ jo̱guɨ jmérˉ cajo̱ e niféˈˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ féˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes