A A A A A
Bible Book List

Marcos 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Gerasa. Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajgángˉ Jesús e fɨˊ yʉ́ˈˆ e móoˊ do, cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do lɨ́ˈˆ nija̱rˊ fɨˊ codsiibˇ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ calɨˈˊ faˈ e nɨcasangˈˉneiñˈ o̱ˈguɨ i̱i̱ˋ mɨˊ calɨˈˊ faˈ nɨˈñúngˈˊneiñˈ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena cajo̱. Jo̱ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ nɨnicajméeˋ dseaˋ quijí̱ˉ e niˈñʉ́ˈrˋ guotɨɨiñˈˉ do có̱o̱ˈ˜ e ñíˆ jo̱, dsʉˈ dsifɨˊ lado fíiñˈˋ do jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ catéeˊ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ ngɨrˊ fɨˊ lacaangˋ jee˜ móˈˋ jo̱guɨ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ sɨˈaangˇ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ e óorˋ jo̱guɨ e jmɨhuɨ́ɨngˋ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜. Dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáiñˉ Jesús e huíimˉbɨ, dsifɨˊ lajo̱b cacuí̱i̱rˋ, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ e jmiféiñˈˊ dseaˋ do, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ e dsíngˈˉ teáˋ óorˋ:

—¡Jesús, Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jaˋ jmiguíinˈˆ jneaˈˆ; jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ jmɨˈeeˇ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jaˋ jmɨhuɨ́ɨnˈˋ jneaˈˆ!

Jo̱ cajíngˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ iuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ do lado, co̱ˈ Jesús nɨcanaaiñˋ quiʉˈrˊ ta˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¡I̱ ˈlɨngˈˆ, júuˊ lɨ˜ iuunˈˉ fɨˊ dsíiˊ i̱ dseañʉˈˋ na!

Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús i̱ ˈlɨngˈˆ do:

—¿Jial siiˈˋ?

Jo̱ cañíiˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ i̱ dseañʉˈˋ do:

—Legióm siiˉ, co̱ˈ fɨ́ɨˊbaaˈ.

10 Jo̱ i̱ ˈlɨngˈˆ do, eáamˊ mɨˈrˊ Jesús jmɨˈeeˇ e laco̱ˈ jaˋ nisíngˉ dseaˋ do jaléngˈˋ íˋ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ. 11 Jo̱ co̱ˈ quiá̱ˈˉ do nisiˈˊ co̱o̱ˋ móˈˋ, jo̱ e fɨˊ jo̱ nitaang˜ i̱ fɨ́ɨngˊ cúˆ e ˈnóˈˊreˈ e gøˈˊreˈ, 12 jo̱baˈ i̱ ˈlɨngˈˆ do camɨˈrˊ Jesús fɨˊ e nidsitáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ i̱ cúˆ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Siing˜ jneaˈˆ fɨˊ dsíiˊ i̱ cúˆ do, jo̱ cuøˈˊ jneaˈˆ fɨˊ e nidsitóoˈ˜naaˈ fɨˊ dsíiˊreˈ.

13 Jo̱ cacuøbˈˊ Jesús fɨˊ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e nijméiñˈˉ do lajo̱, jo̱baˈ caˈuøømˋbiñˈ do fɨˊ dsíiˊ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ fɨˊ dsíiˊ i̱ cúˆ i̱ taang˜ dob cangotáaiñˈ˜. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canaangˋ i̱ cúˆ do cuí̱i̱ˋreˈ fɨˊ lɨ˜ quia̱˜, jo̱ cajiúngˈˋneˈ jiáaˊ carˋ catɨsɨ́ɨngˈˇneˈ fɨˊ é̱ˈˋ co̱o̱ˋ guiéeˊ, jo̱ fɨˊ jo̱b cajgóˈˋreˈ jmɨɨˋ jo̱ cajúmˉbreˈ jaléngˈˋneˈ. Jo̱ tíibˊ i̱ cúˆ i̱ taang˜ do la tú̱ˉ mil.

14 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ táangˋ jmóoˋ íˆ i̱ cúˆ do cacuí̱i̱ˋbre cajo̱, jo̱ cangolíiñˋ fɨˊ lɨ˜ neáaiñˊ e ngoguiar˜ júuˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do, jo̱guɨ sɨ́ˈˋbɨr cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ táangˋ jmóoˋ ta˜ lacaangˋ lɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ. Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ cangolíiñˆ cangojǿørˆ fɨˊ lɨ˜ cangojéeˊ jaléˈˋ e jo̱. 15 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, dob nɨguiing˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ lamɨ˜ teáangˈ˜ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ do e joˋ e lɨ́ɨiñˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱ nɨlíˈˆbre co̱ˈ nɨnicaˈuøømˋ lajaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ lamɨ˜ teáangˈ˜ dsíirˊ do; jo̱baˈ eáamˊ cafǿngˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. 16 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do quiáˈˉ e caˈuøøngˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do dsíiˊ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ cangotáaiñˈ˜ dsíiˊ i̱ cúˆ do, lajɨbˋ e jo̱ cajmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ. 17 Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ mɨˈrˊ jmɨˈeeˇ Jesús e nijmihuíimˉ ˈñiaˈrˊ e fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ do.

18 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquɨngˈˉ Jesús e niˈíˋtu̱r fɨˊ dsíiˊ móoˊ e nidséiñˈˉ, i̱ dseañʉˈˋ i̱ lamɨ˜ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ do camɨˈrˊ Jesús fɨˊ e nidsérˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. 19 Jo̱ dsʉˈ Jesús jaˋ cacuøˈˊreiñˈ do fɨˊ lajo̱, jo̱ lɨ́ˈˆ casɨ́ˈˉreiñˈ do e nidséiñˈˉ fɨˊ quiáˈˉbre jo̱guɨ e nisɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ lajaléˈˋ e nɨcajméeˋ Fíiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ írˋ, jo̱guɨ jial calɨ́ˉ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ dseaˋ do cajo̱.

20 Jo̱ cangámˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do i̱ lamɨ˜ teáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ, jo̱ canaaiñˋ guiarˊ júuˆ jo̱ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Decápolis jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Jesús có̱o̱ˈr˜. Jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ e jo̱, eáamˊ dsigáˋ dsíirˊ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jó̱o̱ˊ Jairo

21 Jo̱ mɨ˜ caquɨngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ lɨ́ˈˉ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do e iuuiñˉ dsíiˊ móoˊ, jo̱ i̱ ˈleáamˉ dseaˋ i̱ caguilíingˉtu̱ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱ dob caje̱ˊ Jesús e fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do. 22 Jo̱ lajeeˇ jo̱b caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Jairo i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáiñˉ Jesús, catúuiñˊ cartɨˊ uii˜ tɨɨˉ dseaˋ do, 23 jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do e mɨˈrˊ jmɨˈeeˇ:

—Jesús, dob ráangˋ Míˆ quiéˉe e jiʉ˜ jí̱ˈˋbre, jo̱ faˈ nijgiéeˋ oˈˊ jnea˜ niguoˈˆ e güɨquidsiˈˋ guóoˈˋ fɨˊ moguir˜ e laco̱ˈ niˈleáaiñˉ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nijúuiñˉ.

24 Jo̱baˈ cangóbˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, dsʉˈ eáamˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ tɨˈleáangˊ laco̱ˈ ngóorˊ dseángˈˉ e ˈlengˈˊ rúmˈˋ dseaˋ. 25 Jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ i̱ ningolíingˉ do, niquiéengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nidséeˈ˜ nɨngóoˊ mɨˊ guitu̱ˊ ji̱i̱ˋ e nilɨ́ɨiñˊ jmohuɨ́ɨˊ e tuuiñˋ jmɨˊ. 26 Jo̱ eáamˊ nɨnicajméerˋ quijí̱ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨmɨ́ɨˊ faˈ e niˈleáaiñˉ, jo̱ eáamˊ nɨcaˈíiñˉ cuuˉ lɨ́ˈˆ lajɨˋ jí̱i̱ˈ˜ e niseaˋ capíˈˆ quiáˈrˉ, dsʉˈ jaˋ e ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ngóoˊ fɨ́ˈˋguɨb e lɨ́ɨiñˈˊ do. 27 Jo̱ mɨ˜ canúurˉ jial tíiˊ ˈgøngˈˊ Jesús, jo̱baˈ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ́ˈˉ caluuˇ dseaˋ do lɨ˜ ngolíingˉ dseaˋ i̱ ˈleáangˉ do, jo̱ catɨ́ɨiñˉ capíˈˆ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do, 28 co̱ˈ ɨˊ dsíirˊ e faˈ capíbˈˆ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do catɨ́ɨiñˉ, jo̱baˈ niˈleáamˉbre lají̱i̱ˈ˜ e jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˊ. 29 Jo̱ dseángˈˉ lajeeˇ e guiangˈˆ e catɨ́ɨiñˉ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do, jo̱baˈ caquiumˈˊ e tuuiñˋ jmɨˊ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b calɨlíˈrˆ e caˈláamˉbre lají̱i̱ˈ˜ e jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨ́ɨiñˊ do. 30 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b calɨlíˈˆ Jesús e cajmeáiñˈˋ ta˜ capíˈˆ e ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ lɨɨm˜ i̱i̱ˋ cajmiˈleáaiñˉ; jo̱baˈ caji̱ˈrˊ nir˜ lɨ́ˈˉ lacaangˋ lɨ˜ jalíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—¿I̱˜ i̱ catɨ́ɨngˉ capíˈˆ sɨ̱́ˈˋɨ̱?

31 Jo̱ cañíiˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ lala:

—¿Jialɨˈˊ jmɨngɨ́ɨˈˇ lajo̱, Tɨfaˈˊ? Ne˜bɨ́ɨˈ e dseángˈˉ sɨcúumˈˇbaaˈ ngóoˊnaaˈ la, jo̱ jmɨngɨɨˇbɨˈ: “¿I̱˜ i̱ catɨ́ɨngˉ capíˈˆ sɨ̱ˈˆ?”

32 Jo̱ dsʉˈ Jesús ji̱ˈrˊ nir˜ jí̱i̱ˉ ngóˉ cato̱o̱ˋ e jǿørˉ i̱˜ i̱ cagüɨˈˊ capíˈˆ sɨ̱ˈrˆ. 33 Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ catɨ́ɨngˉ sɨ̱ˈrˆ do ñiˊbre guiʉ́ˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do, jo̱baˈ dseángˈˉ e jléeiñˋ eáamˊ e ˈgóˈrˋ, jo̱ cangosíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, jo̱ jo̱b casɨ́ˈˉreiñˈ e˜ dseángˈˉ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈr˜. 34 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Jó̱o̱ˋo̱, uíiˈ˜ e jábˈˉ calɨ́nˈˉ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ. Jo̱ lana guǿngˈˊ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ quíiˈˉ, co̱ˈ joˋ lɨnˈˊ e jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ do.

35 Jo̱ lajeeˇ féˈˋbɨ Jesús e jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e ngojméeˈrˇ júuˆ tiquiáˈˆ i̱ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ i̱ nɨdséeˈ˜ do lala:

—Jmóoˈ˜naaˈ júuˆ ˈnʉˋ e nɨcajúmˉ jó̱o̱ˈˋ, jo̱ joˋ ˈnéˉ faˈ fɨ́ˈˆguɨˈ i̱ tɨfaˈˊ na e nidséˉguɨr fɨˊ quíiˈˉ.

36 Jo̱ dsʉˈ Jesús jaˋ cajmɨˈgórˋ lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ fii˜ i̱ néeˊ ni˜ e guáˈˉ do:

—Jaˋ fǿønˈ˜, Jairo, lɨco̱ˈ jáˈˉ güɨlíinˈˋ júuˆ quiéˉe.

37 Jo̱ joˋ cacuøˈˊguɨr fɨˊ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jiéngˈˋ i̱ cangolíingˉ có̱o̱ˈr˜, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Tiáa˜ jo̱guɨ Juan, rúngˈˋ i̱ Tiáa˜ do, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ cangolíingˆ có̱o̱ˈr˜. 38 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ quiáˈˉ i̱ Jairo do, jo̱ canúurˆ e nɨnéeˊ mɨ́ɨˈ˜ e teáangˈ˜ dseaˋ ta˜ quɨˈˊ óoˋ dsʉˈ e nɨnicajúngˉ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do. 39 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do lala:

—¿Jialɨˈˊ eáangˊ taˈˊnaˈ mɨ́ɨˈ˜ jo̱guɨ jialɨˈˊ jmooˋnaˈ ta˜ quɨˈˊ? Co̱ˈ jaˋ sɨjúungˆ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ na, co̱ˈ lɨco̱ˈ güɨɨmˋbre.

40 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ dseaˋ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, lɨco̱ˈ cangɨ́ɨmˉbre dseaˋ do, co̱ˈ ñiˊbre guiʉ́ˉ e nɨcajúmˉbiñˈ do. Jo̱baˈ Jesús lɨco̱ˈ cajéeiñˋ jí̱i̱ˈ˜ tiquiábˈˆ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ niquiáiñˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱ cangotáamˈ˜bre e fɨˊ dsíiˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ i̱ ˈlɨɨ˜ do. 41 Jo̱ catɨ́ɨngˉ Jesús guooˋ i̱ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ i̱ ˈlɨɨ˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Talita cum —e guǿngˈˋ: Míˆ, jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e niráanˈˉ.

42 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lado, caró̱o̱bˉ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do, jo̱ canaaiñˋ ngɨˊbre co̱ˈ nɨcají̱ˈˊbre. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ jaléˈˋ e jo̱, dseángˈˉ eáamˊ cangoˈgóˋ dsíirˊ. 43 Jo̱ Jesús caquiʉˈrˊ ta˜ lahuɨ́ɨngˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquiʉˈrˊ ta˜ e cangɨ́ɨngˋ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do e cagǿˈrˋ. Jo̱ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do nɨningóorˊ guitu̱ˊ ji̱i̱ˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes