A A A A A
Bible Book List

Marcos 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, cangámˈˉtu̱ Jesús fɨˊ Capernaum. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ e lɨɨng˜ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ nɨtáangˋ dseaˋ do, jo̱baˈ ladsifɨˊ lanab caseángˈˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ e fɨˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ iuungˉ Jesús e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ joˋ íngˉguɨ dseaˋ fɨˊ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ do, co̱ˈ i̱ ˈleáamˉ dseaˋ teáangˈ˜ e fɨˊ dsíiˊ jo̱. Jo̱ lajeeˇ jo̱ caguilíingˉ quiúungˉ dseañʉˈˋ i̱ dsíingˋ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ. Jo̱ dsʉco̱ˈ eáamˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do ie˜ jo̱, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nidsijéeiñˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do catɨˊ quiniˇ Jesús. Jo̱baˈ caneáarˊ capíˈˆ fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ dseángˈˉ e lɨ˜ iuungˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ fɨˊ jo̱b cajgiéerˉ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíingˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do cartɨˊ quiniˇ laco̱ˈ singˈˊ Jesús. Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨlíˈˆ Jesús jial dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do lala:

—Jó̱o̱ˋo̱, nɨcaˈímˉbaa dseeˉ quíiˈˉ.

Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ i̱ lɨɨng˜ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ canaaiñˋ ɨˊ dsíirˊ: “¿Jial teáˋ dsíiˊ i̱ dseañʉˈˋ na e féˈrˋ lana? Co̱ˈ jaléˈˋ e féˈrˋ na, júuˆ gabˋ lɨ́ɨˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ cuǿøngˋ líˋ íingˉ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ.” Jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ lajo̱b calɨlíˈˆ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿Jialɨˈˊ ɨˊ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ lana? ¿E˜ e lɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋguɨ huɨ́ɨngˊ nifɨ́ɨˉɨ i̱ dseaˋ caang˜ tɨɨˉ na? ¿Su nifɨ́ɨˆɨre: “Nɨcaˈímˉbaa dseeˉ quíiˈˉ”, o̱si nifɨ́ɨˆɨre é: “Ráanˈˉ jo̱ ngɨ˜, jo̱ quié̱e̱ˋ uøˈˊ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíinˈˆ na”? 10 Jo̱ dsʉˈ lana jnea˜ niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ e jneab˜ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e ooˉbaa ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la e niˈíin˜n dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíñˈˉ lajo̱, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ caang˜ tɨɨˉ do lala:

11 —Jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, ráanˈˉ jo̱ quié̱e̱ˋ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíinˈˉ na jo̱ guǿngˈˊ fɨˊ quíiˈˉ.

12 Jo̱baˈ dsifɨˊ ladob caráangˉ i̱ dseaˋ caang˜ tɨɨˉ do, jo̱ cacó̱rˉ e ˈmaˋ lɨ˜ lamɨ˜ dsíiñˈˆ do la níˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do, jo̱baˈ lajɨɨmˋbre cangoˈgóˋ dsíirˊ jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ féˈrˋ:

—Dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ caneˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcalɨ́ˉ jmɨɨ˜ na.

Mɨ˜ catǿˈˉ Jesús jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Leví

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱, cangóbˉtu̱ Jesús fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ e néeˊ fɨˊ Galilea do. Jo̱ lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ jo̱, dseángˈˉ eáamˊ dsilíingˉ dseaˋ, jo̱baˈ eˈˊbre jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 14 Jo̱ lajeeˇ e iuungˉ Jesús fɨˊ ngóorˊ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, cangáiñˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Leví, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Alfeo, e guiiñˈ˜ do fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ mɨrˊ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma, co̱ˈ lɨ́ɨiñˈˊ do nodsicuuˉ. Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseañʉˈˋ do lala:

—Leví, máˉaaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Jo̱ dsifɨˊ ladob caró̱o̱ˉ Leví jo̱ cangóˉbre có̱o̱ˈ˜ Jesús.

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Leví catǿˈrˉ Jesús e nidséˉ dseaˋ do e nidsihéˈrˋ fɨˊ quiáiñˈˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱ nɨguiing˜ dseaˋ do gøˈrˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ mɨˊ cuuˉ quiáˈˉ dseata˜ guiing˜ fɨˊ Roma jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jiéngˈˋguɨ i̱ seaˋ júuˆ i̱ røøngˋ dseeˉ cajo̱. 16 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e Jesús guiiñ˜ gøˈrˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿Jialɨˈˊ gøˈˊ tɨfaˈˊ quíiˉnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnáˈˆ nodsicuuˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ i̱ seaˋ júuˆ i̱ røøngˋ dseeˉ?

17 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús lado, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guiúngˉ jaˋ ˈneáiñˉ tɨmɨ́ɨˊ, dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜bingˈ i̱ ˈneángˉ íˋ. Jo̱ jnea˜ jaˋ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la faˈ e cagaˈnénˈˋn jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ, dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊbingˈ i̱ cagaˈnénˈˋn.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ˈˉ dseaˋ Jesús uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ ayuno

18 Jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ cajméeˋ ayuno jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo. Jo̱ lajeeˇ jo̱, caguilíingˉ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ fariseo jmóoˋbre ayuno, jo̱ ¿jialɨˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˉ ˈnʉˋ jaˋ jmóorˋ lajo̱?

19 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—Jaˋ cuǿøngˋ nijméˉ ayuno jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨmɨ́ɨngˇ quiáˈˉ co̱o̱ˋ lɨ˜ cungˈˊ guooˋ dseaˋ lajeeˇ seengˋ i̱ sɨmingˈˋ i̱ cungˈˊ guóˋ do có̱o̱ˈr˜; co̱ˈ lajeeˇ sɨseángˈˊ i̱ sɨmingˈˋ do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ do, jaˋ cuǿøngˋ faˈ nijméˉ i̱ dseaˋ sɨmɨ́ɨngˇ do ayuno. 20 Jo̱ dsʉˈ co̱o̱bˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nisáiñˈˊ i̱ sɨmingˈˋ i̱ cungˈˊ guóˋ do, jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e nijméˉ dseaˋ ayuno.

21 ’Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ to̱ˈrˊ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e yʉ́ʉˈ˜ có̱o̱ˈ˜ caˈnáˈˆ ˈmɨˈˊ e ˈmɨ́ɨˉ, dsʉco̱ˈ song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ nijǿmˈˋ e ˈmɨˈˊ e ˈmɨ́ɨˉ do jo̱guɨ niˈguíˋbɨ e ˈmɨˈˊ e yʉ́ʉˈ˜ do cajo̱, jo̱baˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmiguiʉˊguɨ niˈguíbˋ jóng. 22 Jo̱ lajo̱bɨ cajo̱, jaˋ guiéˈˋ dseaˋ méeˊ e laco̱ˈ guiˈnáˈˆ cóˈˊ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ loo˜ jóˈˋ e yʉ́ʉˈ˜; dsʉco̱ˈ song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ niˈguíˋbaˈ do jo̱ nidsiˈɨ́ɨbˊ e méeˊ do jo̱guɨ niˈíimˉ e loo˜ jóˈˋ do cajo̱. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e niguiéˈˋ dseaˋ e méeˊ laco̱ˈ guiˈnáˈˆ cóˈˊ do fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ loo˜ jóˈˋ e ˈmɨ́ɨbˉ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ faˈ e niˈguíˋ e loo˜ jóˈˋ do o̱ˈguɨ faˈ e nidsiˈɨ́ɨˊ e méeˊ do cajo̱.

Mɨ˜ caˈéengˉ dseaˋ quiáˈˉ Jesús láaˊ quiáˈˉ cuɨˈieeˋ

23 Jo̱ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góoˋ Jesús dseaˋ Israel, jo̱ caguiéˉ dseaˋ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ co̱o̱ˋ guieeˋ lɨ˜ sɨjneaˇ cuɨˈieeˋ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ jo̱, canaaiñˋ éeiñˉ láaˊ quiáˈˉ e cuɨˈieeˋ e seaˋ do ie˜ jo̱. 24 Jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—Janúˈˋ, ¿jialɨˈˊ jmóoˋ dseaˋ quíiˈˉ lana?, co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ jméˉ dseaˋ Israel e lana mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ.

25 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lala:

—¿Su jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ caˈíˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ e˜ cajméeˋ dseata˜ Davíˈˆ ie˜ malɨɨ˜ do co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ lajeeˇ e jmɨˈaangˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ? 26 Jo̱ ie˜ jo̱ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Abiatar lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ laniingˉ, dsʉˈ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do caˈíˉbre fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ˜ Fidiéeˇ jo̱ cagǿˈˋbre e iñíˈˆ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e sɨˈíˆ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ jmidseaˋbingˈ cuǿøngˋ líˋ dǿˈˉ; jo̱guɨ cacuøˈˊbɨr cajo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngolíingˉguɨ có̱o̱ˈr˜ do e cagǿiñˈˋ do.

27 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús cajo̱:

—E jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ cajméeˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ jmɨgüíbˋ, jo̱ o̱ˈ yaang˜ dseaˋ jmɨgüíˋ caguiˈrˊ e jmɨɨ˜ jo̱ e laco̱ˈ nijmiˈíñˈˊ. 28 Jo̱ uíiˈ˜ lajo̱baˈ e jnea˜, i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, seabˋ fɨˊ quiéˉe e quiʉ́ˈˉʉ ta˜ lajeeˇ e jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes