A A A A A
Bible Book List

Marcos 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Jesús

16  Jo̱ mɨ˜ nɨcasúungˉ e jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel, i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala jo̱guɨ Salomé có̱o̱ˈ˜guɨ Yáˆ, niquiáˈˆ Tiáa˜, calárˉ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e quiáˈˉ e nidsisuuiñ˜ Jesús fɨˊ lɨ˜ iuungˉ dseaˋ do. Jo̱ eebˋ e jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ semaan˜ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús, jo̱ caguilíiñˉ e lɨco̱ˈ nɨcaguáˈˉ ieeˋ, jo̱ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ lala:

—¿I̱˜ nijé̱ˈˋ e cu̱u̱˜ e jlɨˊ fɨˊ otooˋ é̱e̱ˋ lɨ˜ caˈáiñˉ do?

Dsʉˈ mɨ˜ cangárˉ røøˋ, e cu̱u̱˜ e cajlɨ́ɨˉ ni˜ otooˋ quiáˈˉ e é̱e̱ˋ do joˋ ró̱o̱ˋ é̱e̱ˆ quiáˈˉ. Jo̱ cangotáamˈ˜bre e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˆ do, jo̱ fɨˊ jo̱b cangáiñˉ jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ guiing˜ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ i̱ quiˈˊ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ téˋ e cueeˋ. Jo̱ eáamˊ cafǿngˈˊ i̱ dseamɨ́ˋ do, dsʉˈ i̱ sɨmingˈˋ do cañíirˋ lala:

—Jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; co̱ˈ ñiˋbaa e ˈnángˈˋnaˈ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret i̱ cajúngˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do, dsʉˈ lanaguɨ nɨcají̱bˈˊtu̱r, jo̱ joˋ iuuiñˉ fɨˊ la lana. Fɨˊ na jǿøˉnaˈ e fɨˊ lɨ˜ catɨraaiñˈˉ do, joˋ i̱i̱ˋ seengˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ. Güɨlíingˋnaˈ jo̱ güɨjméeˈ˜naˈ júuˆ dseaˋ guijángˋ quiáˈrˉ, jo̱ jee˜ jo̱ quíingˈ˜ Tʉ́ˆ Simón cajo̱, jo̱ síiˈ˜naˈr lala: “Jéengˊguɨ nidséˉ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea laco̱ˈguɨ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b nimáang˜naˈre lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e cajíñˈˉ ie˜ lamɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nijngángˈˉ dseaˋ írˋ.”

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, caˈuøømˋ i̱ dseamɨ́ˋ do e cuí̱i̱rˋ e fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ dseaˋ do, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ jléeiñˋ e ˈgóˈrˋ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cajmeaˈˊ i̱ dseamɨ́ˋ do júuˆ, co̱ˈ dseángˈˉ ˈgóˈˋbre.

Mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala

Jo̱ mɨ˜ nɨcangɨ́ˋ e nɨcají̱ˈˊ Jesús, mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ semaan˜ do, jo̱ laˈuii˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala, i̱ dseamɨ́ˋ i̱ caˈuøøngˋ guiángˉ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ dsíiˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 10 Jo̱ i̱ Yሠdo ladsifɨbˊ cangojméeˈrˇ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús do; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ dseángˈˉ eáamˊ fɨˈíˆ lɨ́ɨiñˊ jo̱guɨ neáaiñˊ ta˜ quɨˈˊ. 11 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ do e nɨcají̱bˈˊtu̱ Jesús jo̱guɨ e nɨcangámˉ i̱ Yሠdo, jo̱ dsʉˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ i̱ dseaˋ do ladsifɨˊ lado.

Mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ gángˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, cajmijnéemˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ gángˉ lajeeˇ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lajeeˇ ngolíiñˉ e teáaiñˈ˜ fɨˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ. 13 Jo̱baˈ ladsifɨˊ ladob caquɨmˈˉtu̱ i̱ dseaˋ gángˉ do, jo̱ cangojméeˈrˇ júuˆ i̱ caguiaangˉguɨ do; jo̱ dsʉˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˈˉ do cajo̱ ladsifɨˊ lado.

E ta˜ e cacuøˈˊ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, lajeeˇ e neáangˊ i̱ dseaˋ guijángˋ quiáˈrˉ e gøˈrˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ mes˜, jo̱ lajeeˇ jo̱ mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cajíimˉbreiñˈ do, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ jáˈˉ mɨˊ lɨ́ɨmˋbɨiñˈ do e nɨcají̱bˈˊtu̱r; jo̱guɨ co̱ˈ eáamˊ ueˈˋ moguiñˈ˜ cajo̱, jo̱baˈ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˈˉ do ladsifɨˊ lado mɨ˜ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ cangáˉ quiáˈrˉ e nɨcají̱ˈˊtu̱r. 15 Jo̱ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do lala:

—Güɨlíingˉnaˈ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ güɨguia˜naˈ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 16 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ nilíingˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ e nisáiñˋ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcaˈuíiñˉ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nileámˋbre jóng jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ; dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ jaˋ jáˈˉ nilíingˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ latab˜ niˈnaaiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 17 Jo̱guɨ niñíimˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe e nilíˈˋbre uǿiñˉ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe; jo̱guɨ niñíimˋbɨr cajo̱ e niféˈrˋ jmíiˊ e jaˋ mɨˊ ñirˊ jéengˊguɨ; 18 jo̱guɨ nilíˈˋbɨr e sáiñˈˊ mɨˈˋ i̱ guíingˉ cajo̱ e jaˋ nicúiñˈˊ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ song niˈɨ̱́ˈrˋ lafaˈ oguíiˉ, jaˋ niˈléˉ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; jo̱guɨ niñíimˋbɨr e nilíˈrˋ jmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ cajo̱ e lɨco̱ˈ niquidsirˊ guóorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ moguiñˈ˜, jo̱ niˈleáamˉbiñˈ do jóng.

Mɨ˜ cangángˈˉtu̱ Jesús fɨˊ ñifɨ́ˉ

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e casɨ́ˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lajo̱, jo̱baˈ cajgóoˉbre fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jóng, jo̱ cangámˈˉtu̱r fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ cajárˉ, jo̱ cangogüeaˋtu̱r lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈguɨ la guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ. 20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøømˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e cangoguiar˜ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ ˈñiabˈˊ Fíiˋnaaˈ jmɨcó̱o̱ˈr˜ i̱ dseaˋ íˋ e guiaiñˈˊ do júuˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ caˈeˈˊbɨr dseaˋ jmɨgüíˋ e dseángˈˉ e jáˈˉ júuˆ quiáˈrˉ, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jmóorˋ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Marcos.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes