A A A A A
Bible Book List

Marcos 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈíˉ Jesús fɨˊ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén

11  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨteáaiñˉ quiá̱ˈˉ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén jo̱ e fɨˊ lɨ˜ néeˊ e fɨɨˋ e siiˋ Betfagé có̱o̱ˈ˜guɨ e fɨɨˋ e siiˋ Betania, quiá̱ˈˉ fɨˊ móˈˋ e siiˋ Olivos, jo̱ fɨˊ jo̱ casíingˋ Jesús gángˉ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Güɨlíingˉnaˈ e fɨˊ fɨɨˋ píˈˆ e néeˊ quiniˇ na, jo̱ mɨ˜ nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ, nimáang˜naˈ jaangˋ búˈˆ iee˜ i̱ singˈˊ ˈñúungˈ˜ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ caguáˋ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ. Jo̱ síingˈ˜naˈreˈ jo̱ teeˉnaˈreˈ fɨˊ la. Jo̱ song i̱i̱ˋ dseaˋ jíñˈˉ sɨ́ˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ jialɨˈˊ jmooˋnaˈ lana, jo̱baˈ síiˈ˜naˈre e ta˜ quiʉˈˊ Fíiˋbaaˈ, co̱ˈ ˈneámˉbre i̱ jóˈˋ la cateáˋ, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, nijajeaamˉtu̱reˈ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ é̱e̱ˆ quiáaˉreˈ.

Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ gángˉ quiáˈˉ Jesús do; cangolíimˆbre, jo̱ mɨ˜ cangotáaiñˈ˜ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ, cangáiñˉ jaangˋ búˈˆ i̱ singˈˊ ˈñúungˈ˜ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ cáangˋ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱baˈ casimˈˊbre i̱ búˈˆ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ta˜ sɨnʉ́ˈrˆ quiáˈˉ Jesús.

Jo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ cangáˉ mɨ˜ casingˈˊ i̱ dseaˋ do i̱ búˈˆ do cajíñˈˉ:

—¿E˜guɨ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ? ¿Jialɨˈˊ sɨ́ɨngˈ˜naˈ i̱ búˈˆ na?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ gángˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcasɨ́ˈˉ Jesús írˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ; jo̱baˈ calɨ́ˈˉbre catǿrˉ i̱ búˈˆ do. Jo̱ catǿˉbre i̱ búˈˆ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ caguiarˊ sɨ̱ˈrˆ fɨˊ mocóoˈ˜ i̱ búˈˆ do, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ caguábˋ Jesús. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ caniˈrˊ sɨ̱ˈrˆ lacueeˋ guiáˈˆ fɨˊ, jo̱guɨ seemˋbɨ dseaˋ caquiʉˈrˊ guoˈˋ ˈmaˋ e jiʉ˜ jo̱ caguiarˊ guiáˈˆ fɨˊ cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngolíingˉ nifɨˊ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ jalíingˉ cøøngˋ canaaiñˋ óorˋ teáˋ jo̱ féˈrˋ lala:

—¡Majmifémˈˊbaaˈ i̱ dseaˋ güeangˈˆ na i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ fɨˊ jo̱! 10 Co̱ˈ nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e nijáaˊ i̱ dseaˋ sɨju̱ˇ quiáˈˉ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ i̱ calɨsíˋ Davíˈˆ do i̱ sɨˈíingˆ e niquiʉ́ˈˉ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. ¡Majmiféngˈˊnaaˈ jo̱guɨ majmɨˈgooˉnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ!

11 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén, cangórˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ jo̱; jo̱ cajǿørˉ fɨˊ la fɨˊ na e fɨˊ jo̱, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóˉtu̱r fɨˊ Betania co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, co̱ˈ nɨcaˈlóobˉ ie˜ jo̱.

Co̱o̱ˋ ˈmaˋ güɨñíˈˆ e jaˋ dsi˜ güɨñíˈˆ quiáˈˉ

12 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈuøøiñˋ fɨˊ Betania, cadseáˉ jmɨˈaangˉ Jesús. 13 Jo̱ lajeeˇ e teáaiñˈ˜ fɨˊ, huíimˉbɨ cangáˉ Jesús e gui˜ co̱o̱ˋ ˈmaˋ güɨñíˈˆ e dsi˜ máˈˆ; jo̱baˈ cangojǿørˆ catɨˊ quiá̱ˈˉ su dsi˜ güɨñíˈˆ quiáˈˉ e ˈmaˋ do, dsʉˈ jaˋ eeˋ cadséˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguiérˉ, dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ máˈˆbaˈ dsi˜, co̱ˈ o̱ˈ ji̱i̱ˋ e dsi˜ güɨñíˈˆ ie˜ jo̱. 14 Jo̱baˈ caféˈˋ Jesús quiáˈˉ e ˈmaˋ güɨñíˈˆ do lala:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ joˋ nidǿˈˉguɨr güɨñíˈˆ quíiˈˉ.

Jo̱ canúubˉ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús e caféˈrˋ lajo̱.

Mɨ˜ caˈuǿøngˋ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caguilíingˉtu̱r fɨˊ Jerusalén, jo̱b mɨ˜ caˈíˉtu̱ Jesús fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ canaaiñˋ uǿømˋbre jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨteáangˈ˜ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ jo̱guɨ ta˜ láaˊ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do, jo̱guɨ canaaiñˋ jíimˋbre jaléˈˋ mes˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ ta˜ jmɨfɨɨng˜ cuuˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ mes˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ mee˜ cajo̱. 16 Jo̱ dseángˈˉ joˋ cacuøˈrˊ fɨˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ faˈ e nidsica̱˜guɨ dseaˋ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ˈnɨ́ɨrˋ. 17 Jo̱ lalab canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ie˜ jo̱:

—Lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiéˉe la íingˆ ta˜ e jmiféngˈˊ dseaˋ jnea˜ lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ”; dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ nɨcajmeeˉnaˈ e ˈnʉ́ʉˊ la lafaˈ tooˋ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱bˋ.

18 Jo̱ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel canúuˉbre júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱guɨ canaaiñˋ ˈnóˈrˊ jial nijngáiñˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre dseaˋ do, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ dsiˈgóˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e eˊ dseaˋ do. 19 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíˉ nʉ́ʉˆ, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ jo̱.

Mɨ˜ calɨquiʉ̱́ˋ e ˈmaˋ güɨñíˈˆ do

20 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do e laˈeeˋ, cangɨ́ɨngˊtu̱ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ gui˜ e ˈmaˋ güɨñíˈˆ do, jo̱baˈ cangárˉ e nɨcalɨquiʉ̱́ˋbaˈ do catɨˊ jmóˆ quiáˈˉ. 21 Jo̱ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cadsengˈˉ dsíiˊ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—Tɨfaˈˊ, fɨng na jǿøˉ e ˈmaˋ güɨñíˈˆ e caféeˈ˜ gaˋ uii˜ quiáˈˉ lado guiéeˉ: Nɨcalɨquiʉ̱́bˋ lana.

22 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón:

—Jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 23 Dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ nijíngˈˉ e nisɨ́ˈˋ e móˈˋ la: “¡Jéengˈ˜ ˈnʉˋ fɨˊ na jo̱ güɨteángˈˊ uøˈˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ!”, jo̱ song co̱o̱ˋbaˈ ɨˊ dsíirˊ jo̱guɨ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaféˈrˋ do dseángˈˉ nilɨtib˜, jo̱baˈ lajo̱b nilíˋ jóng. 24 Jo̱baˈ fáˈˋguɨ́ɨ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e lajaléˈˋ e mɨˋ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e føngˈˊnaˈ Fidiéeˇ, jo̱ song jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e nɨcaˈíimˈ˜baˈ e jo̱, jo̱baˈ lajo̱b nilíˋ jóng. 25 Jo̱guɨ mɨ˜ føngˈˊnaˈ Fidiéeˇ cajo̱, song jaˋ guiʉ́ˉ seengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, íingˊnaˈ dseeˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱ lajo̱baˈ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ niˈíimˉbre dseeˉ quíiˉnaˈ cajo̱. 26 Jo̱guɨ song ˈnʉ́ˈˋ jaˋ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b nijméˉ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, jaˋ niˈíiñˉ dseeˉ quíiˉnaˈ.

I̱˜ quiʉˈˊ ta˜ Jesús e jmóorˋ jaléˈˋ e jmóorˋ

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén. Jo̱ lajeeˇ e ngɨˊ Jesús fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ, jo̱ cangoquiéengˊ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱, 28 jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¿I̱˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quíiˈˉ e jmooˈˋ jaléˈˋ e na? ¿I̱˜ i̱ cacuøˈˊ ˈnʉˋ fɨˊ e cuǿøngˋ jmeˈˆ jaléˈˋ e na?

29 Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Jo̱ jnea˜ iim˜baa jmee˜e camɨ́ˈˆ júuˆ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, jo̱ e labaˈ iin˜n jmɨngɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ: 30 ¿I̱˜ i̱ caquiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Juan i̱ caseáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do? ¿Su Fidiéeˇ o̱si dseaˋ jmɨgüíbˋ é? Jo̱ song nilíˈˋnaˈ ningɨɨˉnaˈ quiéˉe lana, jo̱baˈ jnea˜ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ i̱˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe e jmóoˋo jaléˈˋ e na.

31 Jo̱ lɨ́ˈˆ canaangˋ i̱ dseaˋ do sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaam˜bre jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ lala:

—Song niféˈˆnaaˈ e Fidiéebˇ casíiˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lalab niñírˉ quíˉnaaˈ: “¿Jialɨˈˊ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ?” 32 ¿O̱si nisíiˈ˜bɨ́ɨˈre é e dseaˋ jmɨgüíˋbingˈ caquiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e jmóorˋ lajo̱?

Jo̱ co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ, dsʉco̱ˈ lajalémˈˋ dseaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e i̱ Juan do dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, 33 jo̱baˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús:

—Jaˋ ne˜naaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—O̱ˈguɨ jnea˜ cuǿøngˋ líˋ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ i̱˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe e jmóoˋo jaléˈˋ e la.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes