Förbundets sändebud

(A) Se, jag ska sända

    min budbärare[a]
        och han ska bereda vägen
        för mig.
    Och Herren som ni söker ska
        plötsligt komma till sitt tempel,
    förbundets sändebud[b]
        som ni längtar efter.
    Se, han kommer,
        säger Herren Sebaot.
(B) Men vem kan uthärda
        den dag då han kommer,
    och vem kan bestå
        när han visar sig?
    Han är som guldsmedens eld
        och som tvättarnas såpa[c].
(C) Han ska sätta sig likt den
        som smälter och renar silver.
    Han ska rena Levi söner,
        luttra dem som guld och silver
    så att de kan bära fram offergåvor
        åt Herren i rättfärdighet.
(D) Då ska Judas och Jerusalems
    offergåvor behaga Herren
        som i forna dagar och gångna år.

(E) Jag ska komma till er och hålla dom,
        och jag ska vara snabb att vittna
    mot trollkarlar
        och äktenskapsbrytare
            och dem som svär falskt,
    mot dem som vägrar
        arbetaren hans lön
    och förtrycker änkan
        och den faderlöse,
    som vränger rätten för främlingen
        och inte fruktar mig,
    säger Herren Sebaot.

Israel inser inte sin synd

(F) Jag, Herren, har inte förändrats,
    och ni, Jakobs barn,
        har inte utplånats.[d]
(G) Ända sedan era fäders dagar
    har ni vikit av från mina stadgar
        och inte hållit dem.
    Vänd om till mig
        så ska jag vända om till er,
            säger Herren Sebaot.
    Men ni frågar:
        ”Hur ska vi vända om?”
(H) Får en människa stjäla från Gud?
        Ändå stjäl ni från mig.
    Ni säger:
        ”Vad har vi stulit från dig?”
    Tionde och offergåvor.
(I) Förbannelse har drabbat er,
    för ni och hela folket stjäl från mig.

10 Bär in fullt tionde[e] i förrådshuset[f]
        så att det finns mat i mitt hus.
    Pröva mig nu i det här,
        säger Herren Sebaot,
    om jag inte kommer att öppna
        himlens fönster för er
    och ösa ut välsignelse
        över er i rikt mått.
11 Och jag ska tillrättavisa
        skadedjuren[g] för er
    så att de inte fördärvar
        markens gröda,
    och er vinstock på fältet
        ska inte bli utan frukt,
    säger Herren Sebaot.
12 Och alla folk ska kalla er lyckliga,
    för ni ska vara ett ljuvligt land,
        säger Herren Sebaot.

13 Ni har talat hårda ord mot mig,
        säger Herren.
    Men ni säger:
        ”Vad har vi sagt mot dig?”
14 (J) Ni har sagt:
    ”Det är meningslöst
        att tjäna Gud.
    Vad vinner vi på att hålla hans bud
        och gå sörjande
            inför Herren Sebaot?
15 (K) Nu kallar vi
        de högmodiga lyckliga.
    De som handlar gudlöst
        får framgång,
    de sätter Gud på prov
        och kommer undan med det.”

En minnesbok

16 (L) Men då talade de som
    vördar Herren med varandra,
        och Herren hörde och lyssnade.
    En minnesbok skrevs inför honom
        för dem som vördar Herren
            och respekterar hans namn.
17 (M) De ska vara min dyrbara egendom,
    säger Herren Sebaot,
        den dag jag utför mitt verk.
    Jag ska förbarma mig över dem
        så som en man förbarmar sig
            över sin son som tjänar honom.
18 (N) Då ska ni åter se skillnaden
    mellan den rättfärdige
        och den gudlöse,
    mellan den som tjänar Gud
        och den som inte tjänar honom.

Footnotes

  1. 3:1 min budbärare   Citeras i Matt 11:10, Mark 1:2, Luk 7:27 som en profetia om Johannes Döparen.
  2. 3:1 förbundets sändebud   Annan översättning: ”förbundets ängel”. Det nya förbundet (Jer 31:31f) skulle instiftas av Messias (Luk 22:20, Heb 3:1, 9:15).
  3. 3:2 tvättarnas såpa   Dåtidens rengöringsmedel framställdes av aska.
  4. 3:6 utplånats   Annan översättning: ”slutat” (att synda, jfr vers 7).
  5. 3:10 fullt tionde   Leviterna behövde sin försörjning för att upprätthålla templets gudstjänstliv (4 Mos 18:21, Neh 13:10f).
  6. 3:10 förrådshuset   Tempeltjänarnas matförråd (jfr 2 Krön 31:11, Neh 13:5, 12).
  7. 3:11 skadedjuren   Ordagrant: ”uppslukarna” (t ex gräshoppor, jfr 2 Krön 7:13, Joel 1:4).