Prästernas synd

Och nu kommer denna befallning till er, ni präster:

Om ni inte vill höra,
    om ni inte lägger på hjärtat
att ge mitt namn ära,
    säger Herren Sebaot,
då skall jag sända förbannelse mot er.
Jag skall förbanna era välsignelser,
    ja, jag har redan förbannat dem,
eftersom ni inte lägger detta på hjärtat.
Se, jag skall straffa er avkomma
    och kasta orenlighet i ansiktet på er,
orenlighet från era högtidsoffer,
    och man skall bära bort er tillsammans med den.

Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning,
för att mitt förbund med Levi skall bestå,
säger Herren Sebaot.
Mitt förbund med honom var liv och frid,
och jag gav honom detta
    för att han skulle frukta mig.
Och han fruktade mig
    och bävade för mitt namn.
Sann undervisning var i hans mun,
ingen orätt fanns på hans läppar.
    I frid och uppriktighet
vandrade han med mig,
    och han omvände många från deras missgärningar.
Ty prästens läppar skall bevara kunskap,
och undervisning skall man hämta från hans mun.
Han är en budbärare från Herren Sebaot.

Men ni har vikit av från vägen,
    genom er undervisning har många kommit på fall.
Ni har fördärvat förbundet med Levi,
säger Herren Sebaot.
Därför har jag gjort er
    föraktade och förnedrade inför allt folket,
eftersom ni inte har hållit er till mina vägar
och tagit hänsyn till människor när ni undervisar.

Folkets trolöshet

10 Har vi inte alla en enda Fader?
    Har inte en enda Gud skapat oss?
Varför handlar vi då svekfullt mot varandra
och kränker våra fäders förbund?
11 Juda har handlat svekfullt,
    och avskyvärda ting
har bedrivits i Israel och i Jerusalem.
Ty Juda har kränkt det Herren håller heligt,
det som han älskar,
    och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar.
12 Herren skall från Jakobs tält utrota var och en som gör detta,
både hög och låg[a]
    och den som bär fram gåvor till Herren Sebaot.

13 Och för det andra gör ni detta:
    Ni översköljer Herrens altare med tårar, gråt och klagan,
eftersom han inte längre vill se till offergåvan
eller ta emot något från er hand med glädje.
14 Och ni frågar: "Varför?"
    Jo, Herren har varit vittne mellan dig
och din ungdoms hustru.
    Du har handlat trolöst mot henne,
fastän hon är din maka,
    din hustru som du ingått förbund med.
15 Har inte han gjort dem till ett?
    Det som är kvar av ande tillhör honom.
Och varför ett?
    Han söker avkomma som hör Gud till.
Så tag vård om er ande
    och handla inte trolöst mot er ungdoms hustru.
16 Jag hatar skilsmässa,
    säger Herren, Israels Gud,
och att man höljer sig i våld som i en klädnad,
säger Herren Sebaot.
    Så tag vård om er ande
och handla inte trolöst.

17 Ni tröttar ut Herren med era ord.
Ni frågar: "På vilket sätt har vi tröttat ut honom?"
Jo, ni säger: "Den som gör det onda
är god i Herrens ögon,
    och han gläder sig över dem",
eller: "Var är Gud som dömer?"

Footnotes

  1. Malaki 2:12 hög och låg Grundtextens innebörd är osäker.