A A A A A
Bible Book List

Maahmaahyadii 4 Somali Bible (SOM)

Xigmaddu Waa Sarraysaa

Wiilashoy, aabbe edbintiisa maqla,
Oo u jeesta inaad wax garataan.
Waayo, anigu waxaan idin siiyaa tacliin wanaagsan,
Haddaba cilmigayga ha ka tegina.
Waayo, aniguba waxaan aabbahay u ahaa wiil,
Oo mid yar oo bacbac ah oo madi ah ayaan u ahaa hooyaday.
Isagu wax buu i baray, oo wuxuu igu yidhi,
Qalbigaagu erayadayda ha xajisto;
Amarradaydana dhawr, oo waad noolaan doontaa.
Xigmadda doono, waxgarashadana doono;
Hana illoobin, oo erayada afkaygana dib ha uga noqon.
Xigmadda ha ka tegin, oo way ku nabad gelin doontaa.
Jeclow, oo way ku dhawri doontaa.
Xigmaddu wax walbay ugu horraysaa, sidaas daraaddeed xigmadda doono;
Wax kastoo aad hesho weliba waxgarasho doono.
Iyada sarraysii, oo iyana way ku dallicin doontaa;
Oo sharaf bay kuu yeeli doontaa markaad iyada isku duubtid.
Iyadu waxay madaxaaga siin doontaa wax sharraxsan,
Oo waxayna kuu yeeli doontaa taaj quruxsan.
10 Wiilkaygiiyow, maqal oo hadalladayda aqbal.
Oo sannadaha cimrigaaguna way badnaan doonaan.
11 Anigu waxaan ku baray jidkii xigmadda;
Oo waxaan kugu hoggaamiyey waddooyinkii qummanaanta.
12 Markii aad socotid tallaabooyinkaagu cidhiidhi ma noqon doonaan,
Oo haddaad oroddidna ma turunturoon doontid.
13 Edbinta xajiso, oo ha iska sii deyn;
Hayso, waayo, iyadu waa noloshaada,
14 Waddada kuwa sharka leh ha gelin,
Oo jidka xumaanfalayaashana ha qaadin.
15 Ka leexo, hana marin,
Ka noqo oo hareer ka mar.
16 Waayo, iyagu ma seexdaan haddaanay xumaan falin,
Oo hurdadoodana waa laga qaadaa iyagoo cid kufiya mooyaane.
17 Waayo, iyagu waxay cunaan kibistii sharnimada,
Oo waxay cabbaan khamrigii dulmiga.
18 Laakiinse waddada kuwa xaqa ahu waa sida iftiinka waaberiga oo kale,
Kaas oo hadba soo kordha ilaa uu noqdo maalin cad.
19 Jidka kuwa sharka lahuna waa sida gudcurka oo kale.
Oo iyagu garan maayaan waxay ku turunturoodaan.
20 Wiilkaygiiyow, erayadayda dhegayso,
Oo hadalladaydana dhegta u dhig.
21 Indhahaaga hortooda yaanay ka fogaan,
Oo qalbigaaga dhexdiisa ku hayso,
22 Waayo, iyagu waa u nolol kuwa hela,
Oo jidhkooda oo dhanna waa u caafimaad.
23 Digtoonaan qalbigaaga u dhawr,
Waayo, isagay noloshu ka soo baxdaaye.
24 Af qalloocan iska saar,
Oo bushimo maroorsanna iska fogee.
25 Indhahaagu qummaati wax ha u fiiriyeen,
Oo indhahaaga daboolkooduna si toosan hortaada ha u eegeen.
26 Waddada cagahaaga aad ugu fiirso,
Oo jidadkaaga oo dhammuna ha toosnaadeen.
27 Xagga midigta iyo xagga bidixda toona ha u leexan,
Oo cagtaadana xumaanta ka fogee.

Somali Bible (SOM)

© 1979, 2008 Society for International Ministries-Kenya

Proverbs 4 New International Version (NIV)

Get Wisdom at Any Cost

Listen, my sons, to a father’s instruction;
    pay attention and gain understanding.
I give you sound learning,
    so do not forsake my teaching.
For I too was a son to my father,
    still tender, and cherished by my mother.
Then he taught me, and he said to me,
    “Take hold of my words with all your heart;
    keep my commands, and you will live.
Get wisdom, get understanding;
    do not forget my words or turn away from them.
Do not forsake wisdom, and she will protect you;
    love her, and she will watch over you.
The beginning of wisdom is this: Get[a] wisdom.
    Though it cost all you have,[b] get understanding.
Cherish her, and she will exalt you;
    embrace her, and she will honor you.
She will give you a garland to grace your head
    and present you with a glorious crown.

10 Listen, my son, accept what I say,
    and the years of your life will be many.
11 I instruct you in the way of wisdom
    and lead you along straight paths.
12 When you walk, your steps will not be hampered;
    when you run, you will not stumble.
13 Hold on to instruction, do not let it go;
    guard it well, for it is your life.
14 Do not set foot on the path of the wicked
    or walk in the way of evildoers.
15 Avoid it, do not travel on it;
    turn from it and go on your way.
16 For they cannot rest until they do evil;
    they are robbed of sleep till they make someone stumble.
17 They eat the bread of wickedness
    and drink the wine of violence.

18 The path of the righteous is like the morning sun,
    shining ever brighter till the full light of day.
19 But the way of the wicked is like deep darkness;
    they do not know what makes them stumble.

20 My son, pay attention to what I say;
    turn your ear to my words.
21 Do not let them out of your sight,
    keep them within your heart;
22 for they are life to those who find them
    and health to one’s whole body.
23 Above all else, guard your heart,
    for everything you do flows from it.
24 Keep your mouth free of perversity;
    keep corrupt talk far from your lips.
25 Let your eyes look straight ahead;
    fix your gaze directly before you.
26 Give careful thought to the[c] paths for your feet
    and be steadfast in all your ways.
27 Do not turn to the right or the left;
    keep your foot from evil.

Footnotes:

  1. Proverbs 4:7 Or Wisdom is supreme; therefore get
  2. Proverbs 4:7 Or wisdom. / Whatever else you get
  3. Proverbs 4:26 Or Make level
New International Version (NIV)

Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes