Add parallel Print Page Options

Titzibˈsaj jun winak re lepra

Cuando xkejch Kakaj Jesús bˈa witz, subˈlaj cristian tixamtak chirij. Xpe jun sicˈ winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra, xjutun chiwch Kakaj Jesús y xxucar chiwch, xij: Kaj, wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re.

Xpe Kakaj Jesús, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re.

Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak y xtzibˈc. Kakaj Jesús xij chic re: Ta impuch, ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re.

Ri jcubˈarbˈ jchˈol man jbˈabˈal soldad

Cuando xoc Kakaj Jesús Capernaúm, xpe jun jbˈabˈalak mak soldad xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzˈonaj tokˈobˈ re: Kaj, jun wajchac wiˈ laj wichoch kesal laj jsoc siquirnak juntir jtioˈjl y subˈlaj cˈax tijin tijtij, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Imbˈiˈ chi jtzibˈsajc, xcheˈ re.

Xpe man jbˈabˈalak mak soldad, xij re: Kaj, in taˈ ticˈular pi we atbˈe oc laj wichoch, xike tabˈijbˈi chi titzibˈ wajchac, titzibˈiˈn. Jwiˈl in wiˈ chiquiˈ nen titakon chimbˈ y wiˈ laj inkˈbˈ intakon chibˈak mak soldad. Cuando tambˈij re jonok chi tibˈec, tibˈiˈn y cuando tambˈij chic re jonok chi tipetc, tipetiˈn y cuando tambˈij re jun wajchac nen chwaj tran, tranaˈn, xcheˈ re Kakaj Jesús.

10 Cuando xta Kakaj Jesús xijsaj re jilonli, xsaach jchˈol chi jtaic y xij rechak yak ri tixamtak chirij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian taˈl inwiˈl xoˈlak yak rijajl Israel jilon jcubˈar jchˈol chwij chapcaˈ winak ri. 11 Tambˈij chawechak chi subˈlaj cristian tipetak laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y wiˈ mas tipetak laj jsucˈlal lamas tikej kˈij, tibˈe waˈxtak pi jpach Abraham, Isaac y Jacob li man luwar lamas titakon Kakaj Dios lecj nicˈ riqˈuil ticubˈartak chi wicˈ. 12 Pero mak ri roj tioctak lamas titakon Kakaj Dios lecj tina tˈojsajtaknabˈi li ukuˈmal chinajbˈi re Kakaj Dios, claˈ tibˈe rokˈbˈej ribˈak y tijkuchˈuchˈuj reeak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

13 Y xij chic re man jbˈabˈalak mak soldad: Jat laj awichoch y jilon tibˈan chapcaˈ chawaj jwiˈl xacojaˈ chi incwiniˈ chi jtzibˈsaj, xcheˈ re.

Y laj or xtzibˈ man ajchac.

Titzibˈsaj subˈlaj cristian ri yajtak

14 Kakaj Jesús xeˈ laj richoch Pedro y xeˈ jteˈ sicˈ anm ri jjiˈ Pedro kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ. 15 Xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ sicˈ anm y laj or xel man kˈakˈ chirij, xbˈiitc y xoc chi jtzukic Kakaj Jesús.

16 Cuando xoc may, xpetak cristian xcˈamtakbˈi subˈlaj cristian riqˈui Kakaj Jesús ri wiˈ etzl laj ranmak. Y re laˈke jun chi yoloj xij, xresaj juntir mak etzl ri wiˈ laj ranmak y xtzibˈsaj juntir yak cristian ri yajtak. 17 Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xij Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, cuando xij jilonri:

Re xcˈamaˈbˈi kayaj, xcheˈ.

Ri jcˈaxcˈol xambˈerem chirij Kakaj Jesús

18 Kakaj Jesús cuando xril chi subˈlaj cristian tijin tijmulbˈaˈ ribˈak chirij, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tikˈaxtak chˈakap re nimlaj alagun. 19 Xpe jun ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xij re: Ajtijonl, in chwaj imbˈe chawij lamas atbˈeˈw, xcheˈ re.

20 Kakaj Jesús xij re: Mak utiw wiˈ jjulak y mak tzˈiquin wiˈ jsocak, pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil taˈ lamas tijtzˈebˈaˈwiˈ jbˈa, xcheˈ re.

21 Xpe jun chic rechak yak ri xamtak, xij re: Wajawl, yeˈ luwar chwe tibˈe immukeˈna inkaj nabˈe, xcheˈ re.

22 Xpe Kakaj Jesús, xij re: Joˈ chwij, can yeˈtak mak camnak jmukeˈna jcamnakak, xcheˈ re.

Tikˈelsaj quiekˈekˈ tew pach mak retumb re jaˈ

23 Kakaj Jesús xjaw li barc y xpe yak ajtijol ribˈak chirij xambˈertakbˈi chirij. 24 Cuando bˈesaltak bˈa nimlaj alagun etke xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ, xritzˈbˈej man jaˈ, xoc mak retumb re jaˈ li man barc y Kakaj Jesús tijin chi waraj. 25 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jbˈiteˈtak y xijtak re: ¡Kajawl, cojacoleˈ, ojjikˈiˈ jwiˈl tijin tikej man barc ralaj jaˈ! xcheˈtak re.

26 Kakaj Jesús xij rechak: Nen chac mas titzaak achˈolak, atak taˈ kes cubˈul achˈolak chwij, xcheˈ rechak.

Cuando xijmaj jilonli jwiˈl, xbˈiitc y xkˈel man quiekˈekˈ tew y mak retumb re man nimlaj alagun y laj or xmay juntir. 27 Rechak subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl winak ri, chi jiˈ quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun ticojontak chiwch? xcheˈtak.

Tiesaj etzl laj ranmak quibˈ winak

28 Cuando xtaw Kakaj Jesús chˈakap re nimlaj alagun li man luwar ri jbˈij Gadara, xpetak quibˈ winak ri wiˈ etzl laj ranmak. Xeltakch li camposant y xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús. Rechak subˈlaj cˈaˈntak, jwiˈliˈli taˈ ni jono cristian tikˈax laˈ man bˈe li. 29 Xpe mak etzl, subˈlaj xchˈejejtak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chawaj chike at Jcˈajol Kakaj Dios? At xatpet chi kachˈuˈjursaj y ajquiˈ chi taw kˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

30 Nakaj re man luwar li lamas wiˈtak, wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak. 31 Xpetak mak etzl, xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Wi ojawesajbˈi neri, cojatakeˈbˈi riqˈuilak mak aak, xcheˈtak re.

32 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak, xcheˈ rechak.

Mak etzl xeltakbˈi laj ranmak mak winak y xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak y mak aak li xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak. 33 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit chi jyolic ri xaanc y nen xansaj rechak mak winak ri wiˈ etzl laj ranmak. 34 Juntir mak cristian ri wiˈtak li tilmit xeˈtak lamas wiˈ Kakaj Jesús. Cuando xriltak, xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi laj jtilmitak.