Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tijtijoj cristian wich witz

Xril Kakaj Jesús chi subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij, xjaw wich witz, claˈ xcubˈar y yak ajtijol ribˈak chirij xjutuntak chijcˈulel. Y re xoc chi jtijojcak, xij rechak:

Tzi rechak yak cristian ri tijchomorsajtak chi tichoconiˈ Kakaj Dios jwiˈlak, jwiˈlke li rechak tina octakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak.
Tzi rechak yak cristian ri tibˈisontak jwiˈl jmacak, jwiˈl Kakaj Dios tina jyeˈna jcowil ranmak.
Tzi rechak yak cristian ri taˈ tijchomorsaj laj ranmak chi nimiˈ jkˈijak, jwiˈl tina yeˈsajna man ulew rechak jwiˈl Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl.
Tzi rechak yak cristian ri xike bˈesal ranmak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak chapcaˈ jun cristian ri wiˈ wiˈjal re y chekej chiˈ re, jwiˈl tina tawna chiwch juntir ri bˈesal ranmak chirij.
Tzi rechak yak cristian ri tiiliwtak cˈur jwichak cristian, jwiˈl rechak tina ilsajna cˈur jwichak jwiˈl Kakaj Dios.
Tzi rechak yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, jwiˈl rechak tina riltakna jwich Kakaj Dios.
Tzi rechak yak cristian ri tijtoctak nen trantak pire tiwaˈx utzil chijxoˈlak riqˈuilak cristian, jwiˈl Kakaj Dios tina jbˈijna chirijak chi ralcˈwaltakaˈn.
10 Tzi rechak yak ri tibˈansaj cˈax rechak jwiˈl jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak, jwiˈl tina octakna laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak.
11 Tzi awechak atak ri atyokˈsajtak, tibˈansaj cˈax chawechak y tikˈabˈaj tzij chawijak jwiˈlak cristian inwiˈlke in.

12 Waˈxok jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak, jwiˈl nimiˈ atojbˈlak tacˈultak riqˈui Kakaj Dios lecj. Jilonli cˈax xansaj rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xyuktak nabˈe chawchak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij atzˈam y candil

13 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, atakaˈ atzˈam pi rechak juntir cristian wich ulew. Pero wi man atzˈam tiel jquiˈl, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ, taˈ chiquiˈ nen tichacuj, tichak tˈojsajbˈi lak bˈe y tiyakˈsaj jwiˈlak cristian. 14 Atak, atakaˈ kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew. Jun tilmit ri wiˈ bˈa jun witz ri naj rakˈanebˈ taˈ tijnaˈ tijmuk ribˈ. 15 Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jun cax. Jun cristian tijtzij jun candil jiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj juntir la ja. 16 Y jiˈcˈulon atak bˈantak chapcaˈ tikopopon akˈakˈalak chiwchak cristian pire cuando yak cristian triltak utzil ri tabˈantak, tijbˈixajtakaˈ jnimirsaj jkˈij Akajak Dios ri wiˈ lecj, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tiyolow chirij Jpixbˈ Kakaj Dios

17 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Ma chomorsajtak chi in ximpet pirechiˈ tansach jwich Jpixbˈ Kakaj Dios y ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios. In taˈ ximpet chi jsachic jwichak, in ximpet pirechiˈ tiyuk imbˈaneˈ juntir ri tijbˈij. 18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, cuando ajwiˈna caj pach ulew, ni junquitz tisaach re Jpixbˈ Kakaj Dios asta tina tawna chiwch juntir ri tijbˈij. 19 Jwiˈliˈli nen taˈ tijcoj jono Jpixbˈ Kakaj Dios ri taˈ mas nim jkˈij y tijtijoj nicˈj cristian chic pire maˈ tijcojtak man pixabˈ li, taˈ mas ticojsaj jkˈij lamas titakon Kakaj Dios. Pero nen tijcoj mak pixabˈ li y tijtijoj nicˈj cristian chic pire tijcojtak mak pixabˈ li, re ticojsajiˈ mas jkˈij lamas titakon Kakaj Dios. 20 In tambˈij chawechak wi mitaˈ tacojtak Jpixbˈ Kakaj Dios mas chiwch ri tijcojtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, taˈ atwaˈxtak lamas titakon Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Kakaj Jesús tiyolow chirij camsanc

21 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj rechak amam atitˈak jilonri:
    Mat camsantak jwiˈl nen ticamsan tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ, ticheˈ. 22 Pero in tambˈij chawechak chi nen jonok tipe retzal chirij jun cristian chic ri taˈ jcholajl, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chibˈ. Y nen jonok tiyokˈow re jun cristian chic, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈ jwiˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Y nen jono ri tijbˈij re jun cristian chic chi taˈ nen tichacuj, titˈojsajiˈ li jkˈakˈal man luwar re tijbˈi cˈax. 23 Jwiˈliˈli cuando tijin tayeˈ asipan bˈa altar pire tasuj re Kakaj Dios y ticuxtaj awiˈl chi wiˈ jun cˈax laj ranm jun cristian jwiˈl ri xabˈan re, 24 can yeˈ asipan chiwch man altar y jat nabˈe riqˈuil. Y bˈijta re chi tijcuy amac pire atcantak pi utzil riqˈuil, ajrucˈreˈ atkˈaj chic chi jsujic asipan re Kakaj Dios. 25 Wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij, chomorsaj aybˈak laj or pi utzil riqˈuil cuando bˈesalcatak li bˈe pire taˈ chiquiˈ atbˈe jacheˈ laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, jwiˈl wi atjjach laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, tipe man kˈatbˈitzij atjjach laj jkˈabˈ man mayor y man mayor atjcoj li cars. 26 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi wi xatkej li cars, taˈ atel wi mitaˈ tatoj man qˈuisbˈi centaw pire atesajbˈic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Mac re rechbˈej jun jalan cristian

27 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri bˈilch ojr jilonri:
    Ma wechbˈej jun cristian chic wi maˈ acˈulajl taˈn, ticheˈ. 28 Pero in tambˈij chawechak, nen jonok tril jwich jun anm y tijrayaj rechbˈej, chiwch Kakaj Dios niqˈuiˈ riqˈuil xrechbˈejiˈ jwiˈl jilon xrayaj laj ranm. 29 Jwiˈliˈli in tambˈij chawe chi wi riˈ jpaach bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, riˈ mas tzi tawesajbˈic, tatˈojbˈi chinaj chawe. Riˈ mas tzi tisaach junquitzke re atioˈjl chiwch juntir atioˈjl titˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 30 Y wi riˈ jpaach akˈbˈ tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic, tˈojbˈi chinaj chawe, riˈ mas tzi tisaach jwich junquitzke re atioˈjl chiwch juntir atioˈjl titˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tiyolow chirij jachoj ibˈ

31 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Bˈiliˈch ojr jilonri:
    Nen jonok tican jacheˈ rixokl, rajwaxiˈ tran jun jwuj rixokl ri tijbˈij chi xjachaˈ ribˈak, ticheˈ.

32 Pero in tambˈij chawechak chi nen jonok tijjach rixokl wi maˈ jwiˈl taˈ xechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic, riˈ re tibˈanow re rixokl chi nicˈ riqˈuil xechbˈej jwiˈl jun winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈ wi ticˈuliˈy riqˈui jono winak chic. Y nen jonok ticˈuliˈy chic riqˈui man anm li, ri jachal, nicˈ riqˈuil tike rechbˈej y maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Ri jbˈij tzˈet o taˈ tzˈet

33 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Y taliˈ awiˈlak chi xijsajiˈ rechak amam atitˈak jilonri:
    Ma kˈel aybˈak chi jbˈanic ri tabˈijtak re Kakaj Dios ri Kajawl chi tabˈanaˈtakaˈn, xcheˈ. 34 Pero in tambˈij chawechak chi taˈ tijnaˈ tacojtak jun jalan bˈij chic laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak.

Ma cojtak jbˈij caj laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl caj jcubˈarbˈiˈ Kakaj Dios.

35 Ma cojtak jbˈij ulew laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl ulew jluwriˈ rakan Kakaj Dios.

Ma cojtak jbˈij tilmit Jerusalén laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl tilmit Jerusalén riˈ jtilmit nimlaj rey.

36 Ma cojtak ábˈak laj ayoljak chi jbˈij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈijtak, jwiˈl taˈ atcwintak chi jbˈanic sak ni kˈek re jono rusumal ábˈak.

37 Atak cuando atyolowtak y tabˈijtak jun yoloj tzˈet, bˈijtak kes tzˈet. Y cuando tabˈijtak jun yoloj ri taˈ tzˈet, bˈijtak chi taˈ tzˈet. Jwiˈl jun cristian tijbˈij jbˈij jun kelen chi jbˈij chi tzˈetiˈn o taˈ tzˈet ri tijbˈij, man jbˈabˈal etzl tibˈanow re tijbˈij jilonli, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ma qˈuixelaj jbˈanic cˈax

38 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj ojr jilonri:
    Nen jun cristian tran cˈax re bˈakˈ jwich jun cristian, tina bˈansajna cˈax re bˈakˈ jwich re. Nen tran cˈax re ree jun cristian, tina bˈansajna cˈax re ree re, xcheˈ. 39 Pero in tambˈij chawechak chi ma niqˈuibˈsaj aybˈak riqˈuil nen ri tibˈanow cˈax chawechak. Wi wiˈ nen atsecˈow laˈ jpaach acaybˈal, yeˈ chic man jun lad acaybˈal re chi seqˈuem. 40 Y wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij pire raj tijmajbˈi atúnica, yeˈ luwar re tijcˈam chicbˈi awitzˈik ri takˈuˈj. 41 Y wi wiˈ jono cristian atjtakbˈi chi rikaj rikaˈn jun kilómetro, cˈambˈi quibˈ kilómetro chiwch. 42 Wi wiˈ nen titzˈonaj chawe jwiˈl jono cristian, yeˈ re y wi wiˈ nen titzˈonin kejom chawe, yeˈ re, ma qˈuecˈaj jyeˈic, xcheˈ rechak cristian.

Jlokˈaj mak ri ticontrintak

43 Kakaj Jesús xij chic rechak cristian: Y atak taliˈ awiˈlak ri xijsaj ojr jilonri:
    Lokˈaj awichcˈulchiˈ y etzelbˈej jwich acontre, xcheˈ. 44 Pero in tambˈij chawechak lokˈajtak mak acontrak. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire tran utzil rechak mak ri tibˈanowtak cˈax chawechak. 45 Y wi jilon tabˈantak li, atakaˈ ralcˈwal Kakaj Dios lecj. Re tranaˈ chi tielch kˈij chibˈak juntir cristian wich ulew chi tzi jnoˈjak, chi taˈ tzi jnoˈjak y tijtakaˈch jabˈ chibˈak mak cristian ri sucˈul ranmak y chibˈak yak ri taˈ sucˈul ranmak chiwch.

46 Pero atak wi xike talokˈajtak yak ri atlokˈintak, taˈ nen tachˈectak jwiˈl jiloniˈ trantak mak ajtzˈonaltak alcabar chiribˈil ribˈak. 47 Y wi xike yak awichcˈulchiˈak tacˈamtak rutzil jwichak, taˈ jaljoj rilic ri tijin tabˈantak, jiˈneˈlon trantak chiribˈil ribˈak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. 48 Atak rajwaxiˈ sucˈul awanmak chapcaˈ Akajak Dios ri wiˈ lecj re sucˈuliˈ ranm, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.