Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tioc Jerusalén

21  Cuando xtawtak chi nakaj re Jerusalén, wiˈtakchak Betfagé wich witz ri jbˈij Olivos. Kakaj Jesús xtakbˈi quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak, claˈ tibˈe ateˈtak jun ixok bˈur ximil y wiˈ jun ra jkˈun riqˈuil. Quirtakch man bˈur pach ra jkˈun y cˈamtakch. Wi wiˈ nen atchˈabˈentak chirijak, bˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl y laj orke tiyuk jkˈasaj, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Jilonli xan pire xtaw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Bˈijtak rechak yak aj Sión:
Iltak areyak petzal aacˈlak y taˈ tijcoj jkˈij, quejal jun ra bˈur jwiˈl, ticheˈ.

Xpetak yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xeˈtak y xeˈ raneˈtak chapcaˈ xijsaj rechak. Xcˈamtakch man ixok bˈur pach man ra jkˈun, xyeˈtakbˈi ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij ra kˈun bˈur y Kakaj Jesús xquejajbˈic.

Y subˈlaj qˈui cristian bˈesaltak chirij, wiˈ nicˈj xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj bˈe y nicˈj chic xcˈurtak xak cheˈ y xyeˈtak laj jbˈe. Cristian ri nabˈetak pach ri tixamtak chirij Kakaj Jesús xoctak chi chˈejejem, xijtak:

¡Nim jkˈij Jcˈajol David!
¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij!
¡Nim jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak.

10 Cuando xoc Kakaj Jesús Jerusalén juntir cristian xsaach jchˈolak y subˈlaj cristian xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ chi winak lal ri? xcheˈtak.

11 Y nicˈj cristian xijtak: Riˈ Jesucristo ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri aj Nazaret ri jun tilmit re Galilea, xcheˈtak.

Tiesajbˈi mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios

12 Kakaj Jesús xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xruktajbˈi mak ajcˈaybˈ pach mak ajlokˈomanl ri wiˈtak claˈ. Xsolcopij mak jmexak mak ajqˈuexeltak pwak ri wiˈtak claˈ pach mak jtemak mak ajcˈayaltak ut. 13 Y xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojol pi molbˈi ribˈak alkˈom awiˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

14 Xpetak yak moy pach yak coˈx xtawtak riqˈui Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios y xtzibˈsajtakaˈ jwiˈl Kakaj Jesús. 15 Pero mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios subˈlaj xpe retzalak cuando xriltak mak nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan y xtatak tichˈejejtak mak tral acˈl li nimi richoch Kakaj Dios ri tijbˈijtak:

¡Nim jkˈij Jcˈajol David! ticheˈtak.

16 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Ton ataˈ nen tijin tijbˈijtak mak tral acˈl? xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij rechak: Tantaˈn. ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri?
    At xabˈan chi laˈ jbˈixak mak tral acˈl ri aj nuchˈtak pach mak tral acˈl aj tijin tituˈntak tibˈixaj jnimirsaj akˈij, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

17 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian claˈ xeˈ Betania, claˈ xeˈ waˈxok lakˈabˈ.

Jun jcheˈl higo tichekej

18 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús xkˈaj chic Jerusalén, cuando bˈesal lak bˈe xcˈok jwiˈl wiˈjal. 19 Xrilbˈi chi wiˈ jun jcheˈl higo chiˈ bˈe. Xeˈ rileˈ wi wiˈ jwich, pero taˈ ni jono jwich xeˈ jteˈ. Jwiˈliˈli xchˈabˈej man jcheˈl higo, xij re: Ni jun bˈwelt atwichin chic, xcheˈ re.

Y laj or xchekej man cheˈ. 20 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xriltak xchekej man jcheˈl higo, subˈlaj xsaach jchˈolak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac laj or xchekej man jcheˈl higo? xcheˈtak re.

21 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, atak wi kes tzˈet cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios y taˈ tran quibˈ awanmak, maˈ xitaˈke atcwintak chi jbˈanic chapcaˈ ximbˈan in re man jcheˈl higo. Atak wi tabˈijtak re man witz ri: Elambˈi claˈ, tˈojta aybˈ li mar, atcheˈtak re, ticojoniˈ chawchak. 22 Juntir nen chawajak tatzˈonajtak cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios wi kes tzˈet cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, taculaˈtakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Ticˈotsaj jchiˈ Kakaj Jesús chirij jkˈatbˈitzij

23 Kakaj Jesús xocbˈi li nimi richoch Kakaj Dios. Cuando tijin chi jtijoj cristian claˈ, xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús y xtzˈonajtak re: ¿Nencˈu xattakow chi jbˈanic jilonli? ¿Nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli? xcheˈtak re.

24 Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak: Wi tacˈululajtak inyolj, tambˈijiˈ chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ pire tambˈan jilonli. ¿Nencˈu xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

25 Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen tijbˈijtak, xijtak: Wi tikabˈij re chi Kakaj Dios xtakowch re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ. 26 Tike tzaak kachˈol pent wiˈ nen trantak cristian chike wi tikabˈij chi cristianke takowinak re, jwiˈl rechak tijbˈijtak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈtak.

27 Jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonli, xcheˈ rechak.

Esbˈi noˈj chirij quibˈ alcˈwalixelbˈ

28 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Nen tabˈij atak chirij ri xantak quibˈ alcˈwalixelbˈ? Wiˈ jun winak wiˈ quibˈ jcˈajol.

Xpe winak li, xij re man nabˈeal: At incˈajol, jat li chac lak uva, xcheˈ re.

29 Man jcˈajol li xij: Taˈ chwaj imbˈec, xcheˈ.

Pero chi usil xqˈuex jnoˈj y xeˈ li chac. 30 Y xpe man winak li, xeˈ chic riqˈui man jcabˈal y xij re chapcaˈ xij re man nabˈeal y man jcabˈal xij: Tziyiˈ li, tat, imbˈiˈn, xcheˈ.

Pero taˈ tzˈet xecˈ. 31 ¿Nencˈu rechak mak quibˈ xanowtak lawiˈ raj jkajak trantak? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Riˈ man nabˈeal, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi riˈ mak ajtzˈonaltak alcabar re Roma pach mak tzˈiˈtaklaj anm tioctak nabˈe lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chibˈak cristian chawch atak, 32 jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xyukiˈ jbˈij chawechak nen rajwax tabˈantak laj acˈaslemalak pire tran sucˈul awanmak chiwch Kakaj Dios. Pero atak taˈ xacojtak jyolj y yak ajtzˈonaltak alcabar pach mak tzˈiˈtaklaj anm xcojaˈtakaˈn. Atak onque xawilaˈtakaˈ juntir li, pero taˈ xaqˈuex anoˈjak pire tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirijak mak etzltak ajchac

33 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tatak jcholajl jun esbˈi noˈj chic jilonri, wiˈ jun winak xtic uva laj rulew y xcoj corral chirij. Xcˈot jun luwar lamas xan man yetzˈbˈi uva y xan jun ja naj rakˈanebˈ pire tijchajaj jticoˈn. Ajrucˈreˈ xcan jyeˈ man rulew li chi kejom rechak nicˈj ajchac y xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic. 34 Cuando xtaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xpe man rajw ulew xtakch nicˈj jtakoˈn riqˈuilak chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. 35 Pero xpetak mak ajkejeltak ulew xchaptak mak takoˈn li, jun xchˈiˈtak, jun xcamsajtak y jun chic xcamsajtak chi abˈaj.

36 Xpe man rajw ulew, xtak chicch mas jtakoˈn chiwch nabˈe bˈwelt chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Pero mak ajkejeltak ulew xantak chicbˈi rechak chapcaˈ xantak re yak nicˈj.

37 Ajrucˈreˈ man rajw ulew xtakch jcˈajol chi jtzˈonaj rechak lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew jwiˈl xchomorsaj chi ticojontakaˈ chiwch jcˈajol. 38 Pero mak ajkejeltak ulew cuando xriltak xtaw jcˈajol man rajw ulew xijtak chiribˈil ribˈak: Riˈ re tiechbˈen man ulew, lajori kacamsajtak pire tican man ulew ri pi ke oj, xcheˈtak mak ajkejeltak ulew.

39 Xpetak, xchaptak, xresajtakbˈi lak uva y xcamsajtak. 40 Y cuando tipe man rajw ulew, ¿nencˈu tran rechak mak ri kejewinaktak man ulew? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

41 Rechak xijtak: Taˈ chiquiˈ cˈax laj ranm tijcamsajtak mak etzltak ajkejeltak ulew li. Y tijyeˈ chic rulew chi kejom rechak nicˈj ajchac chic ri tijyeˈtak jwich uva pire kejbˈire man ulew cuando titaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

42 Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri?
    Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja.
    Jilonli xan Kakaj Dios ri Kajawl y subˈlaj ojquiˈcot chirij, ticheˈ. 43 Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak chi Kakaj Dios taˈ chiquiˈ titakon chabˈak, riˈchak titakon chibˈak jalan cristian chic ri tijyeˈtak jwich ticoˈn pire kejbˈi rulew man rajw ulew. 44 Nen titzaak chibˈ man abˈaj li, tikˈajmajiˈn. Y nen titzaak man abˈaj li chibˈ, tranaˈ pok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

45 Cuando mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak fariseo xtatak jcholajl chi Kakaj Jesús tijin tijbˈij mak esbˈi noˈj li chirijakiˈ rechak, 46 subˈlaj xpe retzalak rajak roj xchapeˈtakbˈi Kakaj Jesús. Pero tike tzaak jchˈolak jwiˈl subˈlaj qˈui cristian retamakiˈ chi ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios.