Add parallel Print Page Options

Tijon chirij jachoj ibˈ

19  Cuando xijmaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús xelbˈi Galilea, xeˈ lak luwar re Judea ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán. Subˈlaj qˈui cristian xambˈertak chirij claˈ y xtzibˈsaj cristian ri yajtak. Xpetak nicˈj fariseo, xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, riˈ rajak tijtoctak jono jmac pire tikej laj jkˈabˈak y xtzˈonajtak re: ¿Ton jyaˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios chi jun winak tijjachbˈi rixokl wi taˈ tzi tril ri tran? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xanow nabˈe cristian wich ulew, winak pach anm xan? Cuando Kakaj Dios xij jilonri:

Jwiˈliˈli jun winak cuando ticˈuliˈyc, tican jyeˈ jkaj jchuch y ticˈuliˈy riqˈui rixokl y chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios, xcheˈ. Y Kakaj Jesús xij chic: Maˈ quibˈtak taˈ chiquiˈn, juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios, jwiˈliˈli jun winak taˈ luwar tijjach rixokl ri quiek riqˈuil xcˈulbˈaj jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

Mak fariseo xtzˈonajtak chic re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu chac Moisés xyaˈ luwar chi tijnaˈ tijjach rixokl jun winak, xike man winak tijtzˈibˈaj jun wuj re jachbˈi ibˈ? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈetiˈ xyeˈ luwar Moisés chawechak tajach awixoklak jwiˈliˈ atak pur abˈaj awanmak, pero cuando xticarch kˈijsak taˈ yeˈl luwar jwiˈl Kakaj Dios. Pero in tambˈij chawechak nen jono winak tijjach rixokl y wi maˈ jwiˈl taˈ xechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic y wi man winak li ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. Y nen jono winak chic ticˈuliˈy riqˈui man anm ri jachal, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús.

10 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak re: Wi jilonli cˈax wiˈ chijxoˈlak jun winak riqˈui rixokl riˈ mas tzi taˈ ticˈuliˈytak yaltir, xcheˈtak.

11 Kakaj Jesús xij chic rechak: Maˈ juntir taˈ ticwintak chi jtaic jcholajl ri ximbˈij, xike yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios. 12 Qˈuiyiˈ ri quiek jwiˈl taˈ ticˈuliˈytak jujun cristian. Wiˈ jujun winak tiqˈuisiˈytak ri nicˈ riqˈuil capunaltak y wiˈ jujun chic capunaltake jwiˈl cristian y wiˈ jujun chic riˈke taˈ rajak ticˈuliˈytak jwiˈl riˈ rajak trantak laj jcˈaslemalak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Y nen raj tran jilonli, raneˈ laj jcˈaslemal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Kakaj Jesús tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak tral acˈl

13 Jun kˈij nicˈj cristian xcˈamtakch ralcˈwalak riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak y tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios chirijak. Pero yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xkˈeltak yak cristian ri cˈamalch ralcˈwalak jwiˈlak. 14 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri jilontak chapcaˈ tral acˈl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

15 Cuando xyeˈmaj jkˈabˈ Kakaj Jesús laj jbˈaak tral acˈl, xelbˈi claˈ.

Jun cˈojol winak bˈiom

16 Xpe jun cˈojol winak, xjutun riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonaj re: Ajtijonl, ¿nen chi tzilaj kelen lal rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re.

17 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj chwe lawiˈ ri tzi? Xike wiˈ jun ri tzi. Wi chawaj tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, bˈan lawiˈ ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re man cˈojol winak.

18 Man cˈojol winak xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chi pixabˈ lal tabˈij? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Mat camsanc, ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat alkˈanc, ma mol tzij chirij jun cristian, 19 coj jkˈij akaj achuch y lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ tabˈan, xcheˈ Kakaj Jesús re man cˈojol winak.

20 Man cˈojol winak xij re Kakaj Jesús: Juntir li bˈanaliˈ inwiˈl. ¿Nen mas rajwax tina imbˈanna? xcheˈ re.

21 Kakaj Jesús xij chic re man cˈojol winak: Wi chawaj tatzˈakatsaj jbˈanic juntir chiwch Kakaj Dios, jat, cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil y ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ Kakaj Jesús re.

22 Man cˈojol winak, cuando xta chi jilonli xijsaj re, subˈlaj bˈis jwich xecˈ, jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn.

23 Cuando xril Kakaj Jesús chi jilonli, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi subˈlaj cˈaxiˈ roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. 24 Tancaˈmulaj chic jbˈij chawechak: Riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

25 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús rechak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak.

26 Cow xilsajtak jwiˈl Kakaj Jesús y xij rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwin chi jbˈanic, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak.

27 Pedro xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij. ¿Nencˈu tiyeˈsaj chike oj? xcheˈ re Kakaj Jesús.

28 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tiqˈuexsaj juntir kelen wich ulew, Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil subˈlaj nim jkˈij ticubˈar li man cubˈarbˈ lamas titakonwiˈ. Y atak ri atxambˈernaktak chwij, atcubˈartak chibˈak mak cabˈlajuj (12) cubˈarbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈak yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel.

29 Juntir yak ri tican jyeˈ richochak, jkˈun ratzak, ranabˈak, jkaj jchuchak, ralcˈwalak o rulewak inwiˈlke in, tijcˈulaˈtakaˈ subˈlaj nim jqˈuixel chapcaˈ ri xcan jyeˈtak y tijtaˈtakaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 30 Pero subˈlaj qˈui ri nabˈetak lajori jwiˈl nim jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak. Y subˈlaj qˈui ri qˈuisbˈire lajori jwiˈl taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.