Add parallel Print Page Options

Yak jtakoˈn Juan Ajbˈanal Jaˈtiox

11  Cuando Kakaj Jesús xqˈuis jyeˈic jnoˈjak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij, xelbˈi claˈ y xeˈ chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios li mak tilmit re Galilea.

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox wiˈ li cars, cuando xta jtaquil juntir ri tijin tran Kakaj Jesús, xtakbˈi yak ajtijol ribˈak chirij chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús jilonri: ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jun chic? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij rechak: Jattak, bˈijtatak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox juntir ri tijin tawiltak y ri tijin tatatak. Bˈijtatak re chi yak moy tichak naˈtuntak, yak coˈx tichak woˈcottak, yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra xtzibˈtakaˈn, yak tac tichak tontak, yak camnak xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak y yak powrtak xijsajiˈ tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Y tzi re jun cristian ri taˈ tijquibˈaj ranm chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Cuando xkˈajtakbˈi yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, Kakaj Jesús xoc chi yoloj riqˈuilak cristian chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtzˈonaj rechak: ¿Nen xeˈ awileˈtak li man luwar lamas taˈ cristian? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun aaj ri tiitzˈbˈej jwiˈl tew? Wi maˈ jiˈtaˈlonli, ¿nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun winak ri cojol kustaklaj itzˈik jwiˈl? Maˈ jiˈtaˈlonli. Atak awetamakiˈ chi yak cristian ri ticojowtak kustaklaj itzˈik, jiˈ wiˈtak laj richochak mak rey.

¿Nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? Jiloniˈn. Y in tambˈij chawechak chi re masna nim jkˈij chiwch jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 10 Jwiˈl riˈ re quiek chirij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tibˈe jbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe chawch, ticheˈ Kakaj Dios. 11 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian waˈsal xoˈlak juntir cristian ri mas nim jkˈij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Pero chiwch Kakaj Dios riˈ mas nim jkˈij chiwch Juan jun cristian ri taˈ mas nim jkˈij chijxoˈlak yak ri titakon Kakaj Dios laj ranm.

12 Laˈ mak kˈij cuando Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios asta lajori, subˈlaj cristian tijin tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak, pero xike yak ri wiˈ jcowil ranmak tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak. 13 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr pach Jpixbˈ Kakaj Dios xijtakaˈ chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian asta xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. 14 Wi tacojtak o taˈn, Elías ri bˈilch ojr chi tina pena wich ulew, riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xyuk. 15 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

16 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsaj yak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori? Jilon jbˈanicak chapcaˈ mak tral acˈl ri ticubˈartak chi itzˈ lak cˈaybˈl y tichˈejejtak chi jchˈabˈej yak jpachak y tijbˈijtak: 17 Xkokˈsajiˈ suˈ chi axicnak, pero taˈ xatxojowtak y xkabˈixajiˈ bˈix ri kes bˈis jtaic, pero taˈ xatokˈtak, ticheˈtak.

18 Jwiˈl cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox taˈ tijtij wa ni taˈ tijtij vin, atak tabˈijtak chi re wiˈ jun etzl laj ranm. 19 Y cuando xyuk Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, re tijtijaˈ wa y tijtijaˈ vin, atak tabˈijtak: Man winak li subˈlaj tiwiˈnc, subˈlaj tikˈabˈarc, richcˈulchiˈyiˈ mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ, atcheˈtak.

Pero in tambˈij chawechak chi jnoˈj Kakaj Dios ticˈutuniˈ chirij tzitaklaj noˈj ri tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Mak ri taˈ rajak tijcojtak Jyolj Kakaj Dios

20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc chi jyajicak mak cristian ri wiˈtak li mak tilmit lamas xan mas cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, jwiˈl taˈ xqˈuex jnoˈjak. 21 Y xij rechak: ¡Cˈur awchak atak aj Corazín! ¡Cˈur awchak atak aj Betsaida! Jwiˈl witi jiˈ xansaj mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios riqˈuilak yak cristian aj Tiro pach Sidón ri xansaj aacˈlak, ojrteneˈreˈ xqˈuex jnoˈjak y xcojaˈtakteneˈreˈ kˈektaklaj itzˈik y roj xtilaˈtakteneˈreˈ chaaj laj jbˈaak pire cˈutbˈire chi tibˈisontakaˈ jwiˈl jmacak. 22 Pero in tambˈij chawechak cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwchak mak cristian aj Tiro pach Sidón. 23 Y atak aj Capernaúm, riˈ chachˈolak chi atcˈamsajtakaˈbˈi riqˈui Kakaj Dios lecj, pero jiˈcˈuneˈ atbˈetak li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ. Witi mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xansaj aacˈlak jiˈteneˈ xansaj riqˈuilak yak cristian aj Sodoma, roj xqˈuexaˈteneˈ jnoˈjakreˈ y ajwiˈteneˈ man tilmit li lajori. 24 Pero in tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwch ri xaan chibˈak yak cristian aj Sodoma, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijyaˈ cristian chi uxlan

25 Laˈ mak kˈij li Kakaj Jesús xij jilonri:
    Tannimirsaj akˈij at Inkaj, ri Rajawl caj pach ulew jwiˈl at taˈ xayeˈ luwar rechak yak ri wiˈ jnoˈjak chi tretemajtak jcholajl nen xabˈij.
    Pero xayaˈ luwar xretemajtak yak cristian ri jilon jnoˈjak chapcaˈ mak tral acˈl.
26     Jiloniˈ Kaj, jwiˈl jilon chawaj, xcheˈ Kakaj Jesús. 27 Y xij chic rechak cristian:
    Inkaj xjachaˈ juntir laj inkˈbˈ.
    Taˈ ni jonok retam nen tran Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios y taˈ ni jonok retam nen tran Kakaj Dios, xike Jcˈajol Kakaj Dios pach yak cristian ri lawiˈ raj Jcˈajol Kakaj Dios tijyeˈ retemaj rechak.
28     Tzajtak wiqˈuil atak ri cosolcatak li chac y ralaj awikaˈnak y in atinyaˈtakaˈ chi uxlan.
29     Cojtak incˈutuˈn chapcaˈ jun yug tacoj rij akulak y tijoj aybˈak chwij, in tambˈanaˈ nim re wanm chi awilicak, taˈ tancoj inkˈij y wi jilon tabˈantak li, tiuxlaniˈ awanmak.
30     Jwiˈl incˈutuˈn jilon chapcaˈ jun yug taˈ cˈax jcˈamic, taˈ nicˈ chapcaˈ jun ikaˈn al, xcheˈ Kakaj Jesús.