A A A A A
Bible Book List

MARCOS 9 Uspanteco (USP)

Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak cristian ri wiˈtak wiqˈuil neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna jpetic jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian laˈ jcwinel, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijalmaj rilic

Raj wakakibˈ (6) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xeˈ bˈa jun witz naj rakˈanebˈ. Xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan, xtosbˈi ribˈak pi ricˈanak. Claˈ xjalmaj rilic Kakaj Jesús chiwchak. Ritzˈik xan sakbˈot y tikopoponc. Taˈ ni jono cristian ticwin chi jsakabˈsaj jun itzˈik chapcaˈ jsakil xan ritzˈik Kakaj Jesús. Etke xriltak jwich Elías pach Moisés tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús.

Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, jor tzi wojtak neri, tikabˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Jilonli xij re Kakaj Jesús, pero taˈ retam wi tzi o taˈ tzi ri tijin tijbˈij jwiˈl juntir ribˈilak tzakaliˈ jchˈolak. Etke xpe jun sutzˈ, xchˈuk rijak. Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol, tatak jyolj, xcheˈ.

Cuando xnaˈtuntak chic, taˈ chiquiˈ xriltak jwich Moisés pach Elías, xichak Kakaj Jesús waˈl ricˈan.

Cuando kesaltakch wich witz, Kakaj Jesús xij rechak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak re ni jun cristian nen xriltak, ajriˈ tijyoltak cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 10 Jwiˈliˈli xwaˈxna laj ranmak, taˈ xyoltak. Rechak tijtzˈonajtak chiribˈil ribˈak nen jcholajl tielwiˈ ri tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 11 Ajrucˈreˈ xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi rajwaxiˈ nabˈe tipe Elías? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

12 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ chi rajwaxiˈ tipe Elías nabˈe pire tiyuk chi jbˈanic jwaˈx juntir. Pero, ¿taˈcˈu awetamak nen tzˈibˈal li wuj re Lokˈalaj Jyolj Kakaj Dios chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil chi rajwaxiˈ tijtij cˈax y tina xutsajna? 13 Pero in tambˈij chawechak chi Elías xyukiˈn y rechak xanaˈtakaˈ cˈax re chapcaˈ rajak rechak xantak re chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chirij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Titzibˈsaj jun cˈojol winak ri wiˈ etzl laj ranm

14 Kakaj Jesús xkˈajtakch pach yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij lamas wiˈtakwiˈ yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij. Xriltak subˈlaj qˈui cristian mulantak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijin tijcˈottak jchiˈak. 15 Juntir cristian ri wiˈtak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xriltak jwich Kakaj Jesús, subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic chi xyukiˈn. Laj or xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús y xcˈamtak rutzil jwich. 16 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: ¿Nen tijin tatzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chwij? xcheˈ rechak.

17 Y jun rechak mak cristian ri wiˈtak claˈ xij: Ajtijonl, xincˈamaˈch jun incˈajol aacˈl, wiˈ etzl laj ranm, riˈ xanow mem re. 18 Macˈulke lamas wiˈ, tipe man etzl tijtzak incˈajol lak ulew y tiputzuw laj jchiˈ y tijkuchˈuchˈuj re y tican cheˈ jtioˈjl. Xintzˈonaj tokˈobˈ rechak yak ajtijol ribˈak chawij chi tresajtak man etzl, pero taˈ xcwintak chi resajc, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús.

19 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, ¿jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? Cˈamtakch man cˈojol winak, xcheˈ rechak.

20 Xcˈamtakch man cˈojol winak riqˈui Kakaj Jesús. Y cuando man etzl xril jwich Kakaj Jesús xyeˈ jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xtzaak lak ulew. Xparantij ribˈ y xputzuw laj jchiˈ. 21 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj re jkaj: ¿Jurubˈ junabˈ jcholic jilon tran re ri? xcheˈ re.

Jkaj man cˈojol winak xij: Aj nuchˈiˈ cuando xchol re. 22 Qˈuilaj bˈwelt xtzaksaj li kˈakˈ y li jaˈ jwiˈl man etzl. Riˈ raj tijcamsaj. Wi atcwin chi katˈoˈic, cojatˈoweˈ, il cˈur kawch, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús.

23 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj chwe wi incwin chi atˈoˈicak, jwiˈl nen kes nojel ranm ticubˈar jchˈol chwij tiyeˈsajiˈ re nen raj tiyeˈsaj re? xcheˈ.

24 Ajrucˈreˈ jkaj man cˈojol winak cow xchˈaˈwc, xij: ¡Ticubˈariˈ inchˈol, pero quinatˈoweˈ pire ticubˈar mas inchˈol chawij! xcheˈ re Kakaj Jesús.

25 Cuando Kakaj Jesús xril chi tijin tijmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij, xkˈel man etzl, xij re: At etzl ri at mem y tac, in tambˈij chawe. ¡Can yeˈ man cˈojol winak ri! ¡Mat oc chic laj ranm! xcheˈ Kakaj Jesús re man etzl.

26 Y man etzl xchˈejejc. Xyeˈ chic jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xelbˈic. Man cˈojol winak xcan chapcaˈ rilic camnakchak. Jwiˈliˈli mak cristian xijtak chi xcamiˈn. 27 Pero xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ, xbˈit. Y man cˈojol winak xwaˈrc.

28 Cuando Kakaj Jesús xoctak la ja pach yak ajtijol ribˈak chirij, rechak xtzˈonajtak re pi ricˈanak: ¿Nen chac taˈ xojcwin oj chi resaj man etzl li? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

29 Kakaj Jesús xij rechak: Mak etzl chapcaˈ man ri, xike jun cristian ticwin chi resaj ri tran ayun y tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tijbˈij jcaˈmul chi tina camsajna

30 Cuando xeltakbˈi Kakaj Jesús claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij xkˈaxtakbˈi Galilea. Riˈ raj taˈ tietemaj jwiˈl cristian chi wiˈchak chijxoˈlak claˈ, 31 jwiˈl tijiniˈ chi jtijoj yak ajtijol ribˈak chirij. Tijin tijbˈij rechak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian, tina jcamsajtakna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl. 32 Pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ ri xijsaj rechak y titzaak jchˈolak chi jtzˈonaj re nen tielwiˈ man yoloj ri xij rechak.

Ri nen mas nim jkˈij

33 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak Capernaúm. Cuando wiˈtakchak li jun ja, xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen xayoltakch li bˈe? xcheˈ rechak.

34 Pero taˈ xchˈaˈwtak, jwiˈl li bˈe xyoltak chiribˈil ribˈak nen rechak kes mas nim jkˈij chijxoˈlak. 35 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcubˈar y xij rechak yak cabˈlajuj (12): Wi wiˈ jonok raj ticojsaj jkˈij, rajwaxiˈ mi jcoj jkˈij y jyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, xcheˈ Kakaj Jesús.

36 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xwabˈaˈ jun ral acˈl laj xoˈlak y xkˈaluj, xij rechak: 37 Nen ticˈuluw laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. Nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri xintakowch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Nen taˈ ojcontrij riˈ jun kiqˈuil

38 Xpe Juan, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, oj xkilaˈ jun winak tijin tresaj etzl laj ranm cristian laj abˈj. Oj xkakˈelaˈn, jwiˈl maˈ kapach taˈn, xcheˈ.

39 Kakaj Jesús xij: Ma kˈeltak jwiˈl taˈ ni jun cristian ticwin chi resaj mak etzl laj ranm cristian laj imbˈj y ajrucˈreˈ tiyokˈon chic chwij. 40 Jwiˈl nen jono cristian ri taˈ ojjcontrij riˈ jun kiqˈuil. 41 Nen jonok raj tijyeˈ jun vas joron chawechak jwiˈl atakaˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, kes tzˈet tambˈij chi tina jcˈulna jqˈuixel nen or, xcheˈ re yak ajtijol ribˈak chirij.

Ri mas cˈax pire jun cristian

42 Kakaj Jesús xij chic rechak: Nen jono ri tran chi yak ri taˈ mas nimak jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij tikejtak li mac, riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar.

43 Wi riˈ akˈbˈ tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak akˈbˈ tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ akˈbˈ atbˈe li man luwar re tijbˈi cˈax ri lamas wiˈ man kˈakˈ ri taˈ jchupic. 44 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

45 Wi awakan tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak awakan tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ awakan attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 46 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

47 Wi riˈ bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, esajbˈic. Riˈ mas tzi junchak bˈakˈ awch atoc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chiwch wiˈ chi quibˈ bˈakˈ awch attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 48 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

49 Juntir cristian tina jtijtakna cˈax, nicˈ riqˈuil tiatzˈamajtak jwiˈl kˈakˈ. 50 Atzˈam tziyiˈn, pero wi man atzˈam tiel jquiˈl, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ.

Jiˈcˈulon atak bˈantak tzitaklaj noˈj pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak. Riˈ li chapcaˈ tran atzˈam ri tiyeˈw jquiˈl kelen pire tzi chi tijem, xcheˈ Kakaj Jesús re yak ajtijol ribˈak chirij.

Mark 9 New International Version (NIV)

And he said to them, “Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power.”

The Transfiguration

After six days Jesus took Peter, James and John with him and led them up a high mountain, where they were all alone. There he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. And there appeared before them Elijah and Moses, who were talking with Jesus.

Peter said to Jesus, “Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up three shelters—one for you, one for Moses and one for Elijah.” (He did not know what to say, they were so frightened.)

Then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud: “This is my Son, whom I love. Listen to him!”

Suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus.

As they were coming down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. 10 They kept the matter to themselves, discussing what “rising from the dead” meant.

11 And they asked him, “Why do the teachers of the law say that Elijah must come first?”

12 Jesus replied, “To be sure, Elijah does come first, and restores all things. Why then is it written that the Son of Man must suffer much and be rejected? 13 But I tell you, Elijah has come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him.”

Jesus Heals a Boy Possessed by an Impure Spirit

14 When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. 15 As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him.

16 “What are you arguing with them about?” he asked.

17 A man in the crowd answered, “Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. 18 Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not.”

19 “You unbelieving generation,” Jesus replied, “how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me.”

20 So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth.

21 Jesus asked the boy’s father, “How long has he been like this?”

“From childhood,” he answered. 22 “It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us.”

23 “‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.”

24 Immediately the boy’s father exclaimed, “I do believe; help me overcome my unbelief!”

25 When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. “You deaf and mute spirit,” he said, “I command you, come out of him and never enter him again.”

26 The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, “He’s dead.” 27 But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up.

28 After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, “Why couldn’t we drive it out?”

29 He replied, “This kind can come out only by prayer.[a]

Jesus Predicts His Death a Second Time

30 They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were, 31 because he was teaching his disciples. He said to them, “The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after three days he will rise.” 32 But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it.

33 They came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, “What were you arguing about on the road?” 34 But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest.

35 Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”

36 He took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, 37 “Whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me; and whoever welcomes me does not welcome me but the one who sent me.”

Whoever Is Not Against Us Is for Us

38 “Teacher,” said John, “we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop, because he was not one of us.”

39 “Do not stop him,” Jesus said. “For no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me, 40 for whoever is not against us is for us. 41 Truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward.

Causing to Stumble

42 “If anyone causes one of these little ones—those who believe in me—to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. 43 If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell, where the fire never goes out. [44] [b] 45 And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have two feet and be thrown into hell. [46] [c] 47 And if your eye causes you to stumble, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell, 48 where

“‘the worms that eat them do not die,
    and the fire is not quenched.’[d]

49 Everyone will be salted with fire.

50 “Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves, and be at peace with each other.”

Footnotes:

  1. Mark 9:29 Some manuscripts prayer and fasting
  2. Mark 9:44 Some manuscripts include here the words of verse 48.
  3. Mark 9:46 Some manuscripts include here the words of verse 48.
  4. Mark 9:48 Isaiah 66:24
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes