Add parallel Print Page Options

Ri titzakow re jun cristian li mac

Mak fariseo pach jujun yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xpetak Jerusalén xtawtak riqˈui Kakaj Jesús y xriltak chi jujun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tijtij kelen rechak chi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak. Mak fariseo pach juntir yak rijajl Israel ri takel jcˈutuˈn jmam jtitˈak jwiˈlak taˈ tijtijtak ni jun kelen rechak wi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak jwiˈlak. Rechak cuando tikˈajtakch li cˈaybˈl taˈ tijtij kelen rechak miti tina jchˈajtakna jkˈabˈak. Y wiˈ mas jcˈutuˈn jmam jtitˈak tijtakejtak, rechak tina jchˈajtakna jlakak, jvasak, jxarak y nicˈj nejbˈ chic ri bˈanal laˈ chˈiˈchˈ re tijtijwiˈ kelen rechak laˈ asta jchˈatak tijchˈajtak.

Jwiˈliˈli mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij taˈ tijtakejtak jcˈutuˈnak kamam katitˈ? ¿Nen chac rechak tijtijtak kelen rechak chi mitaˈ chˈajal jkˈabˈak jwiˈlak? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ Jyolj Kakaj Dios ri xkˈasaj Isaías chawijak chi atakaˈ ajsolcopil acaybˈalak cuando xcan jtzˈibˈaj jilonri:
    Yak cristian ri, jchiˈake tibˈin chi tijnimirsajtakaˈ inkˈij, pero laj ranmak taˈ tzˈet trantak jilonli.
    Taˈ nen tichacuj tijnimirsajtak inkˈij. Rechak tijtijojtak cristian re mak cˈutuˈn ri queneysalke jwiˈlak, trantak chapcaˈ riˈ Impixbˈ tijbˈijtak, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Isaías, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Kakaj Jesús xij chic: Atak xcan ayeˈtak Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ chiquiˈ tatakejtak jcˈutuˈnak cristian.

Atak tatakejtak mak acˈutuˈnak pire xcan ayeˈtak jcojic Jpixbˈ Kakaj Dios. 10 Moisés xij jilonri:

Coj jkˈij akaj achuch, xcheˈ. Y xij chic:
Nen tijyokˈ jkaj jchuch, tina camsajna, xcheˈ. 11 Pero atak tabˈijtak: Jun cristian tijnaˈ tijbˈij re jkaj o jchuch:
Taˈ incwin chi atˈoˈic riqˈui nen rajwax chawe jwiˈl juntir kelen we ri wiˈ corbaniˈn, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak. Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj corban, sujul re Kakaj Dios.

12 Jwiˈliˈli atak tayeˈtak luwar re man cristian li chi taˈ tijtˈoˈ jkaj jchuch. 13 Jilonli atak tasachtak jwich Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl riˈ tatakejtak mak acˈutuˈnak ri xcan yeˈsaj chawechak jwiˈl amam atitˈak. Y wiˈ chiquiˈ subˈlaj kelen ri tabˈijtak ri taˈ tijbˈij Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

14 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij chic cristian, xij rechak: Atak juntir, tatak ri tambˈij chawechak y tatak jcholajl. 15 Maˈ riˈ taˈ mak kelen ri tijtij jun cristian ri tibˈanow re timacunc. Riˈ ri tielch laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. 16 Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

17 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian y xoctak li jun ja pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonajtak re nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xij rechak mak cristian. 18 Re xij rechak: Atak taˈ tatak jcholajl juntir li. Juntir kelen ri tioc laj jchiˈ jun cristian, maˈ riˈ taˈ li ri tibˈanow re timacunc, jwiˈl mak kelen li tike kˈax laj jchˈol, 19 taˈ tioc laj ranm, tike kˈaxbˈi laj jchˈol, ajrucˈreˈ tresajbˈic, xcheˈ.

Jilonli xij chi jcˈutic chi taˈ kelen ri tijel rij ri tibˈanow chike ojmacunc.

20 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic: Riˈ ri tiel laj jchiˈ jun cristian ri tibˈanow re timacunc. 21 Jwiˈl laj ranmiˈ jun cristian tipeˈw mak etzltak chomorsaˈn, mak etzltak raybˈl chi jbˈanic tzˈiˈal, tialkˈanc, ticamsanc, 22 trechbˈej jun cristian chic ri maˈ jcˈulajl taˈn, tijrayaj kelen re jun cristian chic, wiˈ mas jnoˈj chi jbˈanic juntir etzltak kelen, tijsubˈ jun cristian chic, tibˈe il jwiˈl jbˈanic kelen ri taˈ tzi, tijtiˈtij jun cristian chic ri wiˈ kelen re, tijmol tzij chirij jun chic, tijcoj jkˈij y xike tran kelen ri taˈ nen tichacuj. 23 Riˈ juntir mak etzltak noˈj li ri tipe laj ranm jun cristian ri tibˈanow re timacunc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Jun anm ticubˈar jchˈol chirij Kakaj Jesús

24 Kakaj Jesús xelbˈi claˈ, xeˈ lak luwar re Tiro pach Sidón. Xoc li jun ja, riˈ raj taˈ nen tieteman re chi wiˈ claˈ, pero taˈ xcwin chi jmukic ribˈ jwiˈl xelna jtaquil. 25 Jun anm ri wiˈ jun ricˈlal ri wiˈ etzl laj ranm, cuando xta jtaquil chi wiˈchak Kakaj Jesús claˈ, xpe riqˈuil. 26 Man anm li maˈ rijajl taˈ Israel y jiˈ tipe Sirofenicia, xxucbˈaˈ ribˈ laj rakan Kakaj Jesús. Xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tiesaj man etzl laj ranm ricˈlal. 27 Kakaj Jesús xij re: Ulbˈejna, wiˈntakna yak alcˈwalixelbˈ nabˈe. Taˈ tzi timajsaj jwaak yak alcˈwalixelbˈ y tiyeˈsaj rechak mak tzˈiˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man anm.

28 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈn, Wajawl, pero mak tzˈiˈ ri wiˈtak xeˈ mex tijtijaˈtakaˈ mak tra jxercˈ jwaak yak alcˈwalixelbˈ ri titzaakch bˈa mex, xcheˈ man anm re.

29 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij chic re man anm li: Jwiˈl mak yoloj ri xabˈij chwe, jat laj awichoch, man etzl xeliˈ laj ranm awicˈlal, xcheˈ re anm.

30 Cuando xtaw man anm laj richoch, xeˈ jteˈ ricˈlal tzˈeˈl bˈa chˈat y man etzl jorok eliˈ laj ranm ricˈlal.

Titzibˈsaj jun winak tac y mem

31 Kakaj Jesús xel chicbˈi lak luwar re Tiro, xkˈaxbˈi Sidón y li mak tilmit re Decápolis. Xtaw chiˈ man nimlaj alagun ri jbˈij Galilea. 32 Y claˈ mak cristian xcˈamtakch jun winak riqˈui Kakaj Jesús tac y taˈ kes ticwin chi yoloj. Xijtak re chi tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa. 33 Kakaj Jesús xresajbˈi sicˈ winak li chijxoˈlak cristian, xtosbˈi ribˈak y xcoj bˈa jkˈabˈ laj jxicn sicˈ winak li. Xcˈam raˈl jchiˈ laˈ jkˈabˈ y xyeˈ bˈa raakˈ. 34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xnaˈtun lecj, xjikˈxinc y xij: ¡Efatá! xcheˈ.

Ri jcholajl tielwiˈ man yoloj efatá, tebˈaˈ aybˈ.

35 Laj or xter jxicn sicˈ winak y tzichak tiyolowc. 36 Kakaj Jesús xij rechak chi mi jyoltak re nicˈj cristian chic nen xan. Mak cristian onque xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús chi mitaˈ tresajtak jtaquil, mas puchic xresajtak jtaquil. 37 Mak cristian ri xiliwtak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak: ¡Juntir ri tran tziyiˈn! ¡Ticwiniˈ chi jtzibˈsaj jxicnak yak tac y yak mem tichak yolowtak jwiˈl! xcheˈtak chirij Kakaj Jesús.