Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús taˈ ticojsaj jkˈij

Kakaj Jesús xelbˈi claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak laj jtilmit. Cuando xtaw kˈij re uxlan xoc chi jtijojcak mak cristian li sinagog. Subˈlaj cristian xtatak jyolj Kakaj Jesús y xsaach jchˈolak chi jtaic y xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿La chiquiˈ mas xretemajwiˈ juntir ri, ri tijin tijbˈij? ¿Lacˈumas xpe jnoˈj jilon tran li? ¿Nen chiquiˈ mo ticwin chi jbˈanic mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios? Re riˈ man ajcˈox, ri ricˈlal María, ri ratzak Santiago, José, Judas, Simón y yak ranabˈ wiˈtakaˈ neri chikaxoˈl, xcheˈtak.

Jwiˈliˈli taˈ rajak tijcojtak lawiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús. Kakaj Jesús xij rechak: Lak juntir luwar ticojsajiˈ jkˈij jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, pero laj jtilmit taˈ ticojsaj jkˈij, ni chijxoˈlak yak rechˈelxic, ni laj richoch, xcheˈ.

Kakaj Jesús taˈ xnaˈ xan mas cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios claˈ, xike xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak quibˈ uxibˈ cristian ri yajtak y xtzibˈtak. Kakaj Jesús xsaach jchˈol chi rilicak mak cristian jwiˈl rechak taˈ xcubˈar jchˈolak chirij.

Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xeˈ chi jtijojcak cristian lak luwar ri wiˈtak chi nakaj re Nazaret.

Titaksajtak yak cabˈlajuj (12) takoˈn

Kakaj Jesús xmulbˈaˈ yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij y ajrucˈreˈ xchol jtakicak pi cacabˈ ribˈilak, xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian. Xij rechak chi taˈ nen tijcˈamtakbˈi pire laj jbˈeak xike jujun jcarotak. Taˈ tijcˈamtakbˈi jwaak, ni jchimak, ni jpwaakak. Xike tijcˈamtakbˈi jxajbˈak ri cojol jwiˈlak y mi jcˈamtakbˈi jun túnica chic. 10 Kakaj Jesús xij rechak: Cuando atoctak li jun tilmit y wi tataˈtak aposadak li jun ja, waˈxentak claˈ asta titaw kˈij ateltakbˈi li man tilmit li. 11 Y wi yak cristian li jono tilmit taˈ atjcˈultak y taˈ rajak tijtatak ayoljak, elantakbˈi claˈ. Can totojtak man pok laˈ awakanak pire cˈutbˈire chiwchak chi taˈ tzi xantak jwiˈl taˈ xatjcˈultak, xcheˈ rechak.

12 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeltakbˈi chi jtijoj cristian y xijtak rechak chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak, 13 xresajtak subˈlaj etzl ri wiˈ laj ranmak cristian y subˈlaj cristian yajtak xcojtak aceit laj jbˈaak y xtzibˈsajtak.

Jcamic Juan Ajbˈanal Jaˈtiox

14 Man rey Herodes Antipas xta jtaquil nen tijin tran Kakaj Jesús jwiˈl wiˈchak jtaquil lak juntir tilmit. Jujun cristian xijtak: Riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, jwiˈliˈli ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈtak.

15 Nicˈj cristian chic xijtak: Riˈ Elías, xcheˈtak.

Nicˈj chic xijtak: Riˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri nicˈ chapcaˈ yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, xcheˈtak.

16 Cuando Herodes Antipas xta jtaquil ri tijin tran Kakaj Jesús, xij: Li riˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri xintak resaj jbˈa. Lajori xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl, xcheˈ.

17 Jilonli xij Herodes Antipas jwiˈl riˈ re xtakow jchapic Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtakow jximic laˈ caden li cars jwiˈl Herodías ri xwaˈx pi rixokl Herodes Felipe ri jkˈun Herodes Antipas. Herodes Antipas xcˈuliˈy riqˈui man anm li. 18 Jwiˈliˈli Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij re Herodes Antipas: Taˈ tzi xabˈan xatcˈuliˈy riqˈui rixokl akˈun, xcheˈ re.

19 Jwiˈliˈli Herodías xcontrij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Jwiˈl retzal raj roj xcamsaj, pero taˈ xnaˈw.

20 Jwiˈl Herodes Antipas retamiˈ chi tzilaj winakiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios, xtzaak jchˈol chi jcamsajc. Jilonli taˈ xyeˈ luwar xansaj cˈax re. Herodes Antipas taˈ kes xta jcholajl nen xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, pero nojeliˈ ranm xta jyolj.

21 Pero xtawna jun kˈij chiwch Herodías xcamsaj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y riˈ cuando Herodes xcˈul jkˈij. Xpe Herodes, xsiqˈuij mak ri wiˈ rekleˈnak pi jpach, mak jbˈabˈalak mak soldad y mak winak ri cojol jkˈijak ri wiˈtak Galilea, xantak jun comon wicˈ.

22 Xpe man kˈapoj anm ri ricˈlal Herodías, xoc la ja lamas tijintak chi wicˈ y xoc chi xojoj chiwchak. Y Herodes Antipas pach mak winak ri tijintak chi wicˈ riqˈuil bˈa mex jor kus xriltak xojow man kˈapoj anm. Ajrucˈreˈ man rey Herodes xij re man kˈapoj anm: Tzˈonaj chwe nen chawaj. In tanyaˈ chawe, xcheˈ re.

23 Xsuj chi kes tzˈet tijyaˈ nen chi kelen lal titzˈonaj re asta pajnicˈj re juntir ri titakon chibˈ tijyaˈ re. 24 Man kˈapoj anm xelbˈi xeˈ jtzˈonaj re jchuch: ¿Nen tantzˈonaj? xcheˈ re jchuch.

Jchuch xij re: Tzˈonaj jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ re.

25 Man kˈapoj anm xoc laj or lamas wiˈ man rey Herodes, xij re: Chwaj chi tayeˈ chwe li jun nimlaj plat jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xcheˈ re.

26 Ajrucˈreˈ man rey Herodes jorchak tibˈisonc, pero jwiˈl xijiˈ chi kes tzˈet tijyaˈ nen titzˈonaj re y jwiˈl xtasajiˈ jwiˈl mak winak ri siqˈuil jwiˈl, taˈ xnaˈw xij chi taˈ chiquiˈ tijyeˈ ri xtzˈonaj re jwiˈl man kˈapoj anm. 27 Laj or xtakbˈi jun soldad pire tibˈe jcˈameˈch jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li jun nimlaj plat. Man soldad li xeˈ resajch jbˈa Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars 28 y xyeˈch li jun nimlaj plat, xcˈamch. Xyeˈ re man kˈapoj anm y man kˈapoj anm xeˈ jyeˈ re jchuch.

29 Cuando yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtatak jtaquil ri xansaj re, xeˈ jcˈameˈtakch jcamnakl y xmuktak.

Titzuksaj jobˈ mil (5,000) chi winak

30 Yak jtakoˈn Kakaj Jesús ri xkˈajtakch chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios xmulbˈaˈ ribˈak riqˈui Kakaj Jesús y xyoltak re nen bˈanal jwiˈlak y nen xantak chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios. 31 Jwiˈl subˈlaj cristian tibˈetak y tipetak riqˈuilak, taˈ tijnaˈ tiwiˈntak. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, coj uxlantak junquitz li jun luwar kicˈan, xcheˈ.

32 Ajrucˈreˈ rechak xeˈtak ricˈanak li jun barc li jun luwar lamas taˈ cristian chˈakap re nimlaj alagun. 33 Subˈlaj qˈui cristian xiliwtak re Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij bˈesaltak li barc bˈa jaˈ. Xeltakch jol chi rakanak lak juntir tilmit xeˈ jcˈuleˈtak y nabˈe xtawtak chiˈ nimlaj alagun chiwchak Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij. 34 Cuando Kakaj Jesús xelbˈi li barc xril subˈlaj qˈui cristian mulantak claˈ, xril cˈur jwichak jwiˈl jilontak chapcaˈ jun kˈat carner ri taˈ ajyukˈ rechak. Xoc chi jtijojcak re subˈlaj kelen chirij Jyolj Kakaj Dios.

35 Cuando xeˈ kˈij yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xjutuntak chijcˈulel y xijtak re: Xiˈ kˈij y laˈ man luwar ri taˈ cristian. 36 Qˈuis ayolj riqˈuilak cristian y bˈij rechak chi tibˈe jlokˈeˈ jwaak li mak tilmit y li mak ja ri wiˈtak chi nakaj, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

37 Pero Kakaj Jesús xij rechak: Yeˈtak jwaak atak, xcheˈ.

Rechak xijtak: Tichoconiˈ quibˈ cient chi denario pire tikalokˈ cuxlanwa pire tikatzuktak juntir ribˈilak, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

38 Kakaj Jesús xij rechak: Iltaknecaˈ, ¿jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak.

Cuando xriltak, xijtak re Kakaj Jesús: Jobˈ chi cuxlanwa pach quibˈ chi car, xcheˈtak.

39 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re yak ajtijol ribˈak chirij chi tijbˈijtak re cristian chi ticubˈartak bˈak qˈuim y tijcˈam ribˈak pitak mulaj. 40 Mak cristian xcubˈartak. Xcˈam ribˈak pitak jujun cient (100) y pitak caˈwinak lajuj (50) ribˈilak.

41 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam mak jobˈ cuxlanwa laj jkˈabˈ pach mak quibˈ car y xnaˈtun lecj. Xcˈomowaj re Kakaj Dios, xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijjachtak re juntir cristian. Y xyeˈ mak quibˈ car rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire xjachtak rechak cristian. 42 Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak. 43 Cuando xcolajtak juntir cristian, xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc. 44 Jobˈ miltakaˈ (5,000) chi winak ri xwiˈntak.

Kakaj Jesús tibˈen bˈa nimlaj alagun

45 Cuando xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tijawtakbˈi li barc y tinabˈertakbˈi pire tikˈaxtakbˈi nabˈe chˈakap re nimlaj alagun pire tibˈetak Betsaida. Re xcanna jchˈabˈejna mak cristian. 46 Ajrucˈreˈ xjaw bˈa jun witz chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 47 Cuando xoc akˈabˈ, man barc bˈesalchak laj jnicˈajl man jaˈ. Kakaj Jesús xcan ricˈanchak chiˈ nimlaj alagun. 48 Re xrilbˈi chi mas usil jbˈic man barc jwiˈl man tew jiˈ tijin jpetic laj jsucˈlal lamas bˈesal man barc. Cuando sakaremchak re, xeˈ chi rilicak, bˈe tran bˈa nimlaj alagun xjutumbˈi riqˈuilak. Xan chapcaˈ kˈaxem trambˈi chiwchak. 49 Cuando yak ajtijol ribˈak chirij xriltak chi bˈe tran Kakaj Jesús bˈesal bˈa nimlaj alagun, chijchˈolak rechak ajtzakal chˈoliˈn y xchˈejejtak. 50 Juntir xiliwtak y subˈlaj xtzaak jchˈolak, pero Kakaj Jesús laj or xchˈabˈejtakbˈic, xijbˈi rechak: Cowirsaj awanmak, iniˈn, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak.

51 Kakaj Jesús xjaw li barc riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij y xtanar man quiekˈekˈ tew. Xsaach jchˈolak 52 jwiˈl ajquiˈ chi retemajtak nen tijin tran Kakaj Jesús, jwiˈl mas usil tijin tretemajtak onque xrilaˈtakaˈ nen xan Kakaj Jesús chi jtzukic qˈuilaj cristian laˈke quibˈ uxibˈ chi cuxlanwa.

Titzibˈsaj cristian Genesaret

53 Cuando xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun, xtawtak li jun luwar ri jbˈij Genesaret y claˈ ximtakwiˈ man barc chiˈ jaˈ. 54 Xike cuando xkejtakch, mak cristian laj or xchˈobˈtak jwich Kakaj Jesús. 55 Jilonli xeˈtak jol lak juntir luwar re Genesaret, xeˈ jcˈameˈtakch bˈak chˈatum cheˈ yak ri yajtak. Xcˈamtakbˈi riqˈui Kakaj Jesús.

56 Juntir luwar lamas tikˈax Kakaj Jesús li mak tilmit y lak luwar ri wiˈtak chinaj re mak tilmit, xpetak yak cristian, xyeˈtak yak yaj chakˈ bˈe y xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tijyeˈ luwar rechak yak yaj tijchaptak raquitz chakˈchiˈ ritzˈik. Juntir yak ri xchapowtak re xcaniˈ tzibˈtak re jyajak.