Add parallel Print Page Options

Tina yojmajna nimi richoch Kakaj Dios

13  Cuando Kakaj Jesús xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios, xpe jun re yak ajtijol ribˈak chirij, xij re: Kajtijonl, il impuch mak nimaktak abˈaj ri cojol re nimi richoch Kakaj Dios y subˈlaj nimi ja, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij re man ajtijol ribˈ chirij: Xawilaˈ jkusil nimi richoch Kakaj Dios ri, pero tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ re.

Retal ri tiilsaj re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak

Cuando Kakaj Jesús cubˈulchak bˈa witz ri jbˈij Olivos ri wiˈbˈi chiwch nimi richoch Kakaj Dios, xpetak Pedro, Santiago, Juan y Andrés, xijtak re Kakaj Jesús pi ricˈanak: Chikaj tabˈij chike nen or titaw chiwch ri xabˈij. ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire chikawch chi tawem tran chiwch ri xabˈij chike? xcheˈtak re.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike cwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, tina cheˈtakna y subˈlaj cristian tijsubˈtak. Atak cuando tatatak jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, mi tzaak achˈolak jwiˈl jilonli tina bˈanna, pero ajquiˈ chi taw kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak jwiˈl jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjintakna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. Tina ranna nimaktak cabˈrakn lak jaljojtak luwar y tina pena subˈlaj wiˈjal. Pero juntir li ajriˈ cholbˈire cˈax ri tina pena chibˈak cristian.

Tike acwentij aybˈak, jwiˈl inwiˈlke in atna jachsajtakna laj jkˈabˈak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Atna secˈsajtakna lak sinagog y atna cˈamsajtaknabˈi chiwchak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y chiwchak mak rey. Y jilonli tijnaˈ tabˈijtak rechak chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 10 Rajwaxiˈ nabˈe tina bˈijsajna tzilaj jtaquil chwij rechak juntir cristian wich ulew.

11 Cuando atcˈamsajtakbˈic y atjachsajtak laj jkˈabˈak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈijtak. Cuando titaw kˈij li, xike tabˈijtak nen ri tibˈijsaj chawechak jwiˈl Kakaj Dios, jwiˈl maˈ atak taˈ atchˈaˈwtak, riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj awanmak tichˈaˈwc. 12 Jun cristian tina jachna jkˈun o ratz pi camic y jun chuchkajw tina jachna ralcˈwal pi camic y yak alcˈwalixelbˈ tina jbˈitna ribˈak chirij jkaj jchuchak y tina jachtakna pi camic. 13 Juntir cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, pero nen taˈ tijquibˈaj ranm chwij asta ticamc, ticolmajiˈ laj jkˈabˈ jmac, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

14 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Tina awiltakna li man luwar ri tosol pire Kakaj Dios jun ri ajbˈanal cˈax ri xutul jwiˈl Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ yak cristian ri wiˈtak Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz. Nen tril jwich man wuj ri, jteˈ jcholajl. 15 Y nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja. 16 Y nen wiˈ lak chac mi kˈaj chic laj richoch chi jcˈamic ritzˈik ri tijkˈuˈj.

17 ¡Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or! 18 Atak tzˈonajtak re Kakaj Dios chi miti lak kˈij re riqˈuil jabˈ cuando atelmajtakbˈic, 19 jwiˈl tina pena jun nimlaj cˈax ri taˈ ni jun bˈwelt bˈanal cuando xticarch jwich kˈijsak asta lajori y ni jun bˈwelt tran chic. 20 Miti xij Kakaj Dios ri Kajawl chi taˈ qˈuilaj kˈij tran man cˈax li, taˈ ni jono cristian roj ticolmajc. Re xij jilonli jwiˈlke yak ri chaˈl jwiˈl.

21 Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: Iltak impuch, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈ, ma cojtak, 22 jwiˈl wiˈ cristian tijcoj ribˈak chapcaˈ riˈtakaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y wiˈ tijcoj ribˈak pi ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, pero taˈ tzˈet. Rechak tranaˈtakaˈ cˈutbˈi jcwinelak ri sachom chˈolal rilic, pero pireke tijsubˈtak cristian y asta yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios rajak tijsubˈtak. 23 Cwentij aybˈak, in ximbˈijiˈ juntir ri chawechak onque ajquiˈ chi taw chiwch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak Pedro, Santiago, Juan y Andrés.

Ri jkˈajicch Jcˈajol Kakaj Dios

24 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando jorok kˈaxiˈ juntir mak cˈax li ri ximbˈij, ajrucˈreˈ tran ukuˈm jwich kˈij, icˈ taˈ chiquiˈ tijyeˈ jkˈakˈal, 25 mak chˈumil titzaaktakch lecj y juntir ri wiˈ lecj tina yucxijna laj jluwrak.

26 Ajrucˈreˈ triltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ subˈlaj jcwinel. 27 Ajrucˈreˈ tijtakch yak anjl chi jmolic jwich juntir cristian ri chaˈltak jwiˈl lak juntir luwar re wich ulew.

28 Esaj anoˈjak chirijak mak jcheˈl higo. Cuando tawiltak tiel chicch jxakak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 29 Y jiˈcˈulonli, cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil petemchak re, chiˈ pwertchak wiˈ. 30 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri, cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 31 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak.

32 Pero ni jonok etemawinak nen chi kˈij lal o nen chi or lal tran ri ximbˈij chawechak, ni yak anjl ri wiˈtak lecj retamak, ni Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios retam.

33 Tacwentij aybˈak y chajintake. Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios jwiˈl taˈ awetamak nen or titaw man kˈij li. 34 Jilon chapcaˈ jun winak bˈenam re chinaj. Nabˈe tijbˈij rechak yak jmocom chi tijchajajtak richoch y tijyeˈ jchacak chi jujunalak y tijbˈij re man ajtebˈal pwert chi tike chajinc.

35 Jwiˈliˈli tike acwentij aybˈak jwiˈl taˈ awetamak nen or tiyuk man rajw ja. Pent tiyuk pi oquem re akˈabˈ o nicˈaj akˈabˈ o subˈlaj akˈabˈ o sakchak. 36 Jwiˈliˈli tike acwentij aybˈak wi etke tipetc, atyuk jteˈtak kus awarjak. 37 Ri tambˈij chawechak jilon tambˈij rechak juntir cristian: Tacwentij aybˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.