Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tioc Jerusalén

11  Cuando xtawtak chi nakaj re Jerusalén, wiˈtakchak chijcˈulel Betfagé pach Betania ri wiˈtak wich witz ri jbˈij Olivos. Kakaj Jesús xtakbˈi quibˈ ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak. Cuando attawtak, tibˈe ateˈtak jun ra bˈur ximil claˈ, ajquiˈ ni jono cristian quejawinak re. Quirtak y cˈamtakch. Wi wiˈ nen tibˈin chawechak: ¿Nen chac taquirtak ra bˈur? wi ticheˈ chawechak, bˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl y laj orke tiyuk jkˈasaj, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Rechak xeˈtak, xeˈ jteˈtak ra bˈur ximil chiˈ bˈe nakaj re pwert. Rechak xquirtak ra bˈur. Xpe nicˈj rechak mak cristian ri wiˈtak claˈ, xtzˈonajtak rechak: ¿Nen chac taquirtak ra bˈur li? xcheˈtak re yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo.

Rechak xijtak rechak mak cristian chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Jiˈkelonli xyeˈsaj luwar rechak xquirtak ra bˈur. Rechak xcˈamtakbˈi ra bˈur riqˈui Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ xyeˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij ra bˈur y Kakaj Jesús xquejajbˈic. Xpe subˈlaj qˈui cristian, xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj jbˈe Kakaj Jesús. Nicˈj chic xtoctak xaktak cheˈ lak woron, xlicˈtak laj jbˈe Kakaj Jesús. Cristian ri nabˈetak chiwch Kakaj Jesús pach ri tixamtak chirij xoctak chi chˈejejem, xijtak:

¡Nim jkˈij Jcˈajol David!
¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij!
10 ¡Kakaj Dios wiˈ jkˈabˈ chibˈ jtakon kamam David ri petzalc!
¡Nim jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak cristian.

11 Kakaj Jesús xoc Jerusalén y xeˈ li nimi richoch Kakaj Dios, xeˈ rileˈ nen mo jbˈanic nimi richoch Kakaj Dios. Y cuando xril chi bˈesalchak kˈij, xeˈtak Betania pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij.

Tiesajbˈi mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios

12 Laj jcabˈ kˈij, cuando xeltakbˈi Betania, Kakaj Jesús xcˈok wiˈjal. 13 Xrilbˈi chinaj chi wiˈ jun jcheˈl higo ri wiˈ jxak. Xeˈ rileˈ wi wiˈ jwich, pero taˈ jwich jwiˈl ajquiˈ jkˈijl tiwichinc. 14 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xchˈabˈej man cheˈ, xij re: Taˈ chiquiˈ atwichin pire attijsaj, xcheˈ re.

Yak ajtijol ribˈak chirij xtaˈtakaˈ ri xij Kakaj Jesús re man cheˈ. 15 Cuando xtaw chic Kakaj Jesús Jerusalén, xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi ruktajbˈi mak ajcˈaybˈ pach mak ajlokˈomanl ri wiˈtak li nimi richoch Kakaj Dios. Xsolcopij mak jmexak mak ajqˈuexeltak pwak ri wiˈtak claˈ pach jtemak mak ajcˈayaltak ut. 16 Taˈ chiquiˈ xyeˈ luwar rechak mak ajcˈaybˈ tioctak pach rikaˈnak li nimi richoch Kakaj Dios chi cˈayinc. 17 Kakaj Jesús xoc chi jtijoj cristian, xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil pi rechak juntir cristian re juntir tilmit, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojoliˈ awiˈlak pi molbˈi ribˈak mak alkˈom, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

18 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xtatak jtaquil chi Kakaj Jesús xresajiˈbˈi mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios. Xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. Pero tike tzaak jchˈolak jwiˈl subˈlaj qˈui cristian jor tzi tijtatak jtijon Kakaj Jesús. 19 Oquem tran ukuˈm xeltakbˈi Jerusalén Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij, xeˈtak Betania.

Man jcheˈl higo ri tichekejc

20 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xkˈaxtak chijcˈulel man jcheˈl higo. Xriltak chekjchak juntir jkˈabˈ pach raˈ. 21 Ajrucˈreˈ Pedro xcuxtaj jwiˈl, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, il impuch man jcheˈl higo ri xabˈij re chi ni jun bˈwelt tiwichin chic, xchekejiˈn, xcheˈ re Kakaj Jesús.

22 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈaˈ achˈolak chirij Kakaj Dios. 23 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, wi wiˈ jono chawechak tijbˈij re man witz ri: Elambˈi claˈ, tˈojta aybˈ li mar, ticheˈ re.

Y wi kes tzˈet tijcoj chi titawiˈ chiwch lawiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tijquibˈaj ranm, titawiˈ chiwch. 24 Jwiˈliˈli tambˈij chawechak chi juntir ri tatzˈonajtak re Kakaj Dios cuando atchˈaˈwtak riqˈuil, wi tacojaˈtakaˈ chi tiyeˈsajiˈ chawechak lawiˈ ri tatzˈonajtak, tiyeˈsajiˈ chawechak. 25 Cuando attijintak chi chˈaˈwem riqˈui Akajak Dios y wi ticuxtaj awiˈlak chi wiˈ jonok bˈanowinak cˈax chawechak, rajwaxiˈ tacuytak jmac pire ticuysaj amacak atak jwiˈl Akajak Dios ri wiˈ lecj. 26 Pero wi taˈ tacuytak jmac jun cristian, Akajak Dios ri wiˈ lecj taˈ tijcuy amacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Ticˈotsaj jchiˈ Kakaj Jesús

27 Ajrucˈreˈ xtawtak chic Kakaj Jesús Jerusalén pach yak ajtijol ribˈak chirij. Cuando Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot li nimi richoch Kakaj Dios, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak jbˈabˈalak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel 28 xpetak, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu xattakow chi jbˈanic jilonli? ¿Nencˈu xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli? xcheˈtak re.

29 Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak. Cˈululajtak inyolj, ajrucˈreˈ tambˈij chawechak nen xintakowch chi jbˈanic jilonli. Bˈijtak chwe: 30 ¿Nencˈu xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

31 Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak nen tijbˈijtak, xijtak: Wi tikabˈij chi Kakaj Dios xtakowch re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ.

32 Pero taˈ tijnaˈ tikabˈij chi mak cristianke xtakowtak re, xcheˈtak chiribˈil ribˈak.

Tike tzaak jchˈolak jwiˈl juntir cristian retamakiˈ chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox kes tzˈetel tzˈet ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios. 33 Ajrucˈreˈ xpetak, xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonli, xcheˈ rechak.