Add parallel Print Page Options

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh

(Mat 1:18-25)

Lúc ấy Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. Lu-ca 2:1 nt: thế giới (La-mã)