22 Människosonen går bort som det är bestämt, men ve den människa genom vilken han blir förrådd!"

Read full chapter

28 (A) för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt.

Read full chapter