34 (A) Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd.

Read full chapter

44 (A) Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd[a] i sin hemtrakt.

Read full chapter

Footnotes

  1. 4:44 vittnat om att en profet inte blir erkänd   Se Matt 13:57, Mark 6:4, Luk 4:24.