A A A A A
Bible Book List

Lukáš 4Slovo na cestu (SNC)

Ježíš se vrátil od Jordánu naplněn Duchem svatým, a ten ho nyní vedl do ústraní na poušť.

Pobyl tam čtyřicet dní a po celou tu dobu nic nejedl. Když už byl vyčerpán hladem, přišel k němu ďábel

a pokoušel ho: "Jsi-li opravdu Boží Syn, nadělej si chleba z těchto kamenů."

Ježíš odpověděl: "Je psáno v Zákoně: 'Člověku nestačí k životu jen chléb, ale Boží slovo potřebuje vždycky.'"

Potom ďábel v jediném okamžiku odkryl moc a bohatství všech království světa

a řekl: "To všechno mi patří a mohu to rozdávat, komu se mi zlíbí.

Vzdej mi poctu a všechno to bude tvé."

Ježíš řekl: "Je psáno, že jedině Boha máme uctívat a jenom jemu se klanět."

Nakonec ho ještě ďábel vyvedl na ochoz chrámu a řekl: "Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů.

10 Vždyť je přece psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě ochránili

11 a že tě ponesou na rukou, aby ses nezranil."

12 Ježíš na to odpověděl: "Ale je také psáno, že nemáme Boží sliby zneužívat, ani Boha pokoušet."

13 Po těchto slovech ho ďábel opustil a čekal na svou další příležitost. .

14 Vyzbrojen mocí Ducha, vrátil se Ježíš do Galileje. Pověst o něm se brzy rozšířila po celém okolí.

15 Učil v synagógách, lidé se mu obdivovali a pozorně mu naslouchali.

16 Přišel i do Nazareta, kde vyrůstal. I tam šel podle svého zvyku v sobotu do synagogy. Povstal, aby dal najevo, že chce číst z Písma.

17 Podali mu svitek z knihy proroka Izaiáše. Rozvinul ho a nalezl místo, kde je psáno:

18 "Duch Boží mě vede, protože mne Bůh určil, abych chudým přinesl radostnou zprávu, uzdravil ty, kteří jsou v srdci zraněni, sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni, slepým abych vrátil zrak, utlačené osvobodil a ohlásil,

19 že teď přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho."

20 Pak Ježíš stočil svitek, podal ho sluhovi a posadil se. Lidé napjatě čekali na výklad přečteného oddílu.

21 Obsahem Ježíšova kázání bylo: "Dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl."

22 Všichni souhlasně přikyvovali a divili se, jak pěkně Ježíš hovořil. Říkali: "A to je syn tesaře Josefa!"

23 Ježíš ale pokračoval: "Asi byste mi rádi připomněli přísloví: Lékaři, uzdrav se sám! Proč neuděláš doma stejné zázraky, o jakých slyšíme třeba z Kafarnaum? -

24 Víte proč? Protože jako každý prorok nacházím nejméně víry u vás doma.

25 Jen si vzpomeňte, jak to bylo v době proroka Eliáše, kdy tři a půl roku nepršelo.

26 V Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš byl poslán jén k jediné, a to ještě pohanské vdově ze Sarepty v Sidónsku.

27 Anebo v době proroka Elizea bylo v Izraeli mnoho malomocných, a nakonec byl uzdraven jen Náman, pohan ze Sýrie."

28 Po těchto slovech se lidé v synagoze rozzuřili,

29 popadli Ježíše a vlekli ho za město na sráz hory, odkud ho chtěli svrhnout dolů.

30 On se jim však ztatil v davu a odešel odtud.

31 Odešel do Kafarnaum v Galileji a kázal tam v sobotu k lidem.

32 Na posluchače udělal hluboký dojem, protože z jeho slov vyzařovala zvláštní moc.

33 V synagoze byl také muž posedlý démonem, a ten vykřikoval:

34 "Co je ti do nás, Ježíši z Nazareta? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, tebe posílá Bůh."

35 Ježíš démona okřikl: "Buď zticha a ven z něho!" Zlý duch s tím mužem ještě zalomcoval, ale už mu neublížil. Od té chvíle měl ten muž pokoj.

36 Lidé se polekali a dohadovali se mezi sebou: "Co je to v jeho slovech? S jakou autoritou poroučí démonům, že ho na slovo poslouchají?"

37 A tak se o Ježíši brzy mluvilo po celém okolí.

38 Ze synagogy odešel Ježíš do domu rybáře Šimona. Tam ho prosili, aby pomohl Šimonově tchyni, která ležela na lůžku s vysokou horečkou.

39 Ježíš se nad nemocnou sklonil a slovem ji uzdravil. Horečka okamžitě klesla, žena vstala a dokonce byla schopna je pohostit.

40 Večer přicházeli mnozí k Ježíšovi a přiváděli s sebou svoje blízké, postižené nejrůznějšími nemocemi. Kladl na ně ruce a uzdravoval je.

41 Osvobodil také mnoho lidí od démonů, kteří hrůzou křičeli: "Ty jsi Boží Syn." Ježíš je umlčoval, protože nestál o to, aby právě oni zveřejňovali, že je Mesiáš.

42 Časně ráno opustil Ježíš dům a vyhledal si osamělé místo. Lidé ho všude hledali. Chtěli ho zadržet a zabránit mu, aby od nich odešel.

43 On jim však řekl: "Musím i v jiných městech hlásat radostnou zprávu o přicházejícím Božím království, vždyť k tomu mne Bůh poslal."

44 A tak kázal v různých synagógách i v Judeji.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes