A A A A A
Bible Book List

Lukáš 3Slovo na cestu (SNC)

1-3 m roce vlády císaře Tiberia. Tehdy byl římským správcem Judeje Pontský Pilát, Herodes byl knížetem v Galileji, jeho bratr Filip v Iturii a Trachonitidě a Lyzaniáš v Abiléně. Velekněžský úřad vJeruzalémě zastávali Annáš a Kaifáš.

Tak se splnila dávná předpověď proroka Izaiáše: "Z pouště volá hlas: Připravte Pánu cestu a odstraňte mu překážky!

5-6 Zasypejte všecky strže, srovnejte každou horu a pahorek, napřimte křivé stezky a uhlaďte hrbolaté pěšiny, dříve než se zjeví Boží Vysvoboditel všem!"

Lidé se k Janovi hrnuli v zástupech, aby se od něho dali pokřtít. Často však od něho slýchali ostrá napomenutí: "Vy chytráci! Myslíte, že se vykroutíte z Božího soudu jako hadi?

Ovoce pokání jsou činy; dokažte jimi, že se opravdu chcete změnit! Domníváte se, že se vám nemůže nic stát, protože máte praotce Abrahama? To vám nepomůže. Vždyť i z nevěrců tvrdých jako kámen si může Bůh stvořit dědice Abrahamovy víry. Dejte si pozor!

Na kořeny stromů již míří sekera. Každý strom, který neponese dobré ovoce, bude poražen a vyhozen na oheň."

10 Lidé se ho ptali: "Tak co máme dělat?"

11 Jan jim odpovídal: "Máš dvě košile? Rozděl se s tím, kdo nemá žádnou. Máš co jíst? Rozděl se s tím, kdo hladoví."

12 Přicházeli k němu i výběrčí daní a ptali se ho: "Mistře, co máme dělat my?"

13 A on jim řekl: "Nevymáhejte více, než je stanoveno."

14 I vojáci se ptali: "A co my?" Těm říkal: "Nikoho netýrejte a nevydírejte, spokojte se se svým žoldem."

15 Lidé byli plní očekávání Mesiáše a začali se dohadovat, zdali to není Jan.

16 On to však popřel: "Já vás křtím vodou, ale přichází mocnější, než jsem já. Tomu nejsem hoden ani boty zavázat. Ten vás bude křtít Duchem svatým a pročistí vás ohněm soudu.

17 Již drží lopatu, aby na mlatu proházel zrno a oddělil je od plev. Pšenici shromáždí do své sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm."

18 A podobným způsobem mluvil Jan k lidem, aby je vyburcoval a vnitřně připravil na příchod Mesiáše.

19 I Heroda, vládce Galileje, káral za to, že svému bratru Filipovi přebral manželku Herodiadu a za všechno další zlo, které napáchal.

20 Později dal Herodes Jana uvěznit, a tím svoje zločiny dovršil.

21 Jednoho dne přišel se zástupem ke křtu také Ježíš. Byl pokřtěn a když se modlil, otevřelo se nebe,

22 Duch svatý na něj sestoupil v podobě holubice a ozval se hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, moje radost."

23 Ježíšovi bylo asi třicet let, když začal veřejně působit. Lidé ho považovali za syna tesaře Josefa.

24-38 ž stvořil Bůh.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes